Vật tư là gì? Nhiệm vụ của kế toán vật tư trong doanh nghiệp | Nttworks.vn

Một trang web mới sử dụng WordPress

Việc làm Vật liệu – Thiết bị

1. Khái niệm về tư liệu sản xuất nguyên liệu, vật tư, phụ kiện

Nguyên liệu sản xuất nguyên liệu, vật tư, phụ kiện

1.1. Nguyên liệu là gì?

Nguyên liệu là những nguyên liệu tự nhiên chưa qua chế biến, phải dùng lao động, máy móc, kỹ thuật mới có thể chuyển hóa thành sản phẩm. Ví dụ: Lúa mạch là nguyên liệu thô cho nhà máy bia

Nguyên liệu bao gồm:

– Thành phần chính: nguyên liệu tạo nên thành phần chính của sản phẩm

– Nguyên liệu phụ: là nguyên liệu không phải là yếu tố cấu thành chính của sản phẩm mà chỉ tham gia vào quá trình tạo ra sản phẩm gia công.

1.2. Vật liệu là gì?

Vật liệu là các chất tự nhiên hoặc đã qua xử lý có thể được sử dụng trong sản xuất. Vật liệu rộng hơn, bao gồm nhiều tư liệu sản xuất hơn so với nguyên liệu thô. Các yếu tố đầu vào của quá trình sản xuất hay sản xuất đều là tư liệu sản xuất. Trong công nghiệp nói riêng, vật liệu là vật liệu đang hoàn thiện và thường được sử dụng để chế tạo ra các sản phẩm tiên tiến sử dụng trong cuộc sống.

Ví dụ: Thép là vật liệu dùng trong xây dựng, sợi là vật liệu dùng trong sản xuất vải, vân vân.

1.3. Phụ kiện là gì?

Vật tư là nguyên vật liệu (có thể là thành phẩm hoặc bán thành phẩm) cần được sử dụng trong quá trình sản xuất để tạo ra sản phẩm, nhưng không trực tiếp tạo thành sản phẩm. Ví dụ về vật liệu là bao bì hoặc vật liệu đóng gói chứa sản phẩm, túi nhựa, túi giấy hoặc hộp để đóng gói sản phẩm.

Kiểm toán kế toán

2. Thông tin vật liệu

2.1. Phân loại vật liệu

Phân loại vật liệu là gì?
Phân loại vật liệu

Vật liệu bao gồm 02 từ “vật” và “vật liệu”. Từ “vật” trong vật liệu và “vật liệu” trong tư liệu sản xuất dùng để chỉ công cụ, dụng cụ và máy móc được sử dụng. Ngoài khái niệm “vật tư” đã đề cập ở trên, kho dự trữ còn là một bộ phận chủ yếu của toàn bộ quá trình sản xuất, bao gồm, rộng hơn là nguyên vật liệu, công cụ, dụng cụ và máy móc. Tuy nhiên, để kế toán có thể dễ dàng xử lý số liệu, lưu giữ tài khoản và báo cáo tài chính, người ta thường tách các bộ phận của TSCĐ bao gồm máy móc thiết bị, vật tư từ đó thành 2 nhóm nguyên vật liệu và công cụ dụng cụ.

– Nguyên vật liệu là những vật tư tiêu hao có xu hướng giảm dần theo thời gian, bao gồm:

+ Nguyên liệu, vật liệu cơ bản: là đối tượng lao động trực tiếp tạo thành sản phẩm hoặc tạo thành bộ phận chính của sản phẩm. Ví dụ: sắt thép, xi măng, … dùng trong xây dựng. Chi phí mua và sử dụng nguyên vật liệu chính dùng để sản xuất sản phẩm cấu thành chi phí nguyên vật liệu trực tiếp.

Khái niệm trên không hoàn toàn chính xác khi được sử dụng để mô tả chính xác các vật liệu cơ bản, vì có nhiều vật liệu vừa là vật liệu cơ bản trong một lần sử dụng vừa là vật liệu phụ trong một lần sử dụng khác. Vì khái niệm trên chỉ là tương đối

+ Vật liệu phụ: là nơi làm việc chỉ có tác dụng hỗ trợ sản xuất cùng với vật liệu cơ bản để nâng cao chất lượng sản phẩm. Ví dụ như khi hoàn thành một ngôi nhà, người thợ sử dụng sơn để sơn nhà, ở đây là sơn như một chất trợ lực giúp sản phẩm hoàn thành đúng tiến độ.

+ Nhiên liệu: cũng là vật chất, nhưng dùng để vận hành các thiết bị công nghệ sản xuất và kinh doanh sản phẩm. Công nghệ ở đây là phương tiện vận tải, máy móc thiết bị phục vụ cho công việc của người lao động. Ví dụ: xăng để chạy động cơ, đốt khí đốt hoặc than đá cũng là nhiên liệu, vân vân.

Các loại vật liệu là gì?
Vật liệu sản xuất

+ Phụ tùng thay thế: là bộ phận của máy móc, thiết bị sản xuất hoặc phương tiện vận tải (2.) được dùng để thay thế, sửa chữa nếu các thiết bị tương tự lắp ráp trong máy đã được sửa chữa. Để tiếp tục công việc sửa chữa phải được thay thế.

+ Các loại vật liệu, thiết bị xây dựng cơ bản khác bao gồm vật tư thiết bị, phương tiện thi công như điều hòa, ti vi, máy bơm, … đến tay người sử dụng khi hoàn thành công trình.

+ Vật liệu khác: Các vật liệu khác được tính đến, bao gồm cả các chất tồn dư do thanh lý TSCĐ, hoạt động sản xuất kinh doanh.

+ Phế liệu: là những vật liệu còn lưu lại sau quá trình sản xuất được dùng để tiêu hủy, mua bán như bao xi măng, sắt thép thừa không còn dùng để sản xuất.

– Dụng cụ, hay còn gọi là vật liệu tái chế, không thể mặc được, chúng chỉ bị hao mòn, giảm độ thoải mái theo thời gian. Thời hạn sử dụng ngắn hay thấp tùy thuộc vào số lần sử dụng và điều kiện bảo quản. Giá trị sử dụng và thời gian sử dụng của công cụ, dụng cụ không được coi là tài sản cố định. Các công cụ này được chia thành hai loại:

+ Công cụ, dụng cụ riêng lẻ một lần: Là những công cụ, dụng cụ có thời gian sử dụng ngắn, giá trị thấp. Ví dụ: xẻng, búa, xe đẩy, thiết bị an toàn, v.v.

+ Nhiều công cụ, đồ dùng: đây là những công cụ, dụng cụ rất có giá trị được phân bổ dần như giàn giáo, ván khuôn, v.v.

2.2. Vật liệu kỹ thuật

Vật liệu trong kỹ thuật là gì?
Vật liệu kỹ thuật

Phụ kiện kỹ thuật bao gồm các sản phẩm lao động dùng trong sản xuất là nguyên liệu, nhiên liệu, vật liệu, điện năng, bán thành phẩm, dụng cụ phụ tùng, thậm chí cả thiết bị, máy móc, v.v.

– Các đồ vật làm tư liệu sản xuất và cả những đồ vật có thể sử dụng

– Vật dụng làm tư liệu sản xuất

Có thể kết luận rằng, tư liệu kỹ thuật là vật làm tư liệu sản xuất, đang trong quá trình chuyển từ sản xuất sang tiêu dùng sản xuất và chưa đến tiêu dùng trực tiếp cho sản xuất. Các tiêu chuẩn sau:

– Phân loại vật tư kỹ thuật theo mục đích sản xuất:

+ Vật liệu làm đối tượng làm việc

+ Vật liệu làm vật liệu gia công

– Phân loại theo loại hình sử dụng

+ Phụ kiện chung

+ Phụ kiện đặc biệt

Mọi tư liệu kỹ thuật đều là tư liệu sản xuất, nhưng không phải mọi tư liệu sản xuất đều là cổ phiếu mà tư liệu sản xuất có thể là nguyên liệu, vật liệu, nhiên liệu, v.v.

2.3. Quản lý vật tư là gì?

Quản lý vật tư là gì?
Quản lý nguyên vật liệu là một quá trình liên quan đến việc lập kế hoạch chuỗi cung ứng và thực hiện chuỗi cung ứng

Quản lý nguyên vật liệu là một quá trình liên quan đến khả năng lập kế hoạch chuỗi cung ứng và thực hiện chuỗi cung ứng, nghĩa là trong một công ty trong một nhà máy sản xuất, lên kế hoạch cho việc kiểm kê và đặt hàng nguồn cung cấp. Các yêu cầu vật chất này được công ty thuê ngoài hoặc cho các chức năng khác. Quản lý nguyên vật liệu có nhiệm vụ xác định lượng nguyên liệu đưa vào hoặc bổ sung tại từng điểm trong chuỗi cung ứng, đồng thời xác định mức tồn kho để có kế hoạch bổ sung kịp thời, đáp ứng nhu cầu của khách hàng. Yêu cầu vật lý trong toàn bộ chuỗi cung ứng mở rộng.

Quản lý nguyên vật liệu bao gồm: quản lý nguyên vật liệu, quản lý hàng tồn kho, phân tích tồn kho, lập kế hoạch nguyên vật liệu,… nhằm đảm bảo cung cấp tối đa nguyên vật liệu và mức tồn kho đáp ứng nhu cầu sản xuất. , giữa kết quả thực tế và độ lệch tối thiểu giữa kế hoạch thực hiện.

Các công việc trong quản lý kinh doanh

3. Công việc kế toán nguyên vật liệu trong các công ty

3.1. Nghĩa vụ của kế toán

Các nghĩa vụ kế toán trọng yếu là gì?
Kế toán vật tư thực hiện nhiệm vụ quản lý vật tư

– Ghi chép và theo dõi tình hình xuất nhập tồn, đồng thời đảm bảo tồn kho theo đúng quy luật kinh doanh nhằm ứng phó nhanh chóng với hoạt động sản xuất.

– Đánh giá tình trạng của hàng hóa, nguyên vật liệu bằng cách thường xuyên phối hợp với các kế toán viên quản lý khác để thu thập thông tin

– Thực hiện công việc một cách chính xác, bao gồm cả phương pháp hạch toán nguyên vật liệu, chính sách xuất nhập nguyên vật liệu, và các thủ tục.

– Theo dõi hàng hóa, kiểm tra số liệu thực tế với kho thường xuyên để tránh thất thoát

– Kiểm tra hàng hóa để xử lý nhanh chóng tình trạng thừa, thiếu, loại bỏ và trả lại những nguyên vật liệu kém chất lượng để đảm bảo hoạt động sản xuất của Công ty đạt hiệu quả cao nhất.

– Lập báo cáo tài chính của nguyên vật liệu để thông báo cho ban lãnh đạo nắm được tình hình nguyên vật liệu.

Công việc kế toán nguyên vật liệu

3.2. Vai trò của kế toán vật tư

Vai trò của một kế toán là gì?
Kế toán nguyên vật liệu giúp công ty quản lý được nguồn nguyên vật liệu vì chúng có vai trò rất quan trọng

Kế toán nguyên vật liệu giúp công ty quản lý được nguồn nguyên vật liệu vì chúng có vai trò vô cùng quan trọng. Có một nhân viên kế toán có khả năng quản lý nguyên vật liệu tốt có thể tiết kiệm cho công ty rất nhiều tiền. Đồng thời với việc tìm hiểu các số liệu và thông tin, kế toán vật tư còn tư vấn cho công ty các giải pháp hợp lý đối với các tình huống rủi ro xảy ra với nguyên vật liệu. Ngoài ra còn giúp công ty quản lý hàng hóa chặt chẽ, tránh thất thoát.

Với vai trò quan trọng như vậy, người sử dụng lao động thường yêu cầu kế toán vật tư phải chính xác, có trách nhiệm trong công việc, tổ chức và trình bày sổ sách để có thể ghi chép thường xuyên khối lượng công việc và tình trạng hàng hóa trong công ty. Do tính chất công việc nên kế toán vật tư phải hết sức cẩn thận và nhất quán mới có thể hoàn thành tốt công việc.

Với thông tin cần tìm hiểu về “Phụ kiện là gì?” Hi vọng những chia sẻ trên đây của Timviec365.vn đã giúp bạn đọc đáp ứng được nhu cầu tìm hiểu kiến ​​thức mới và giúp bạn đọc tạo được những kiến ​​thức cơ bản cho định hướng công việc sau này.

Timviec365.vn luôn là website tìm việc uy tín hỗ trợ ứng viên mọi lúc mọi nơi với những thông tin tuyển dụng chất lượng. Nếu bạn đang muốn tìm việc làm kế toán vật tư, hãy thường xuyên truy cập website để cập nhật thông tin làm kế toán tại tphcm và tất cả các tỉnh thành mới nhất luôn được “cập nhật” mỗi ngày để không bỏ lỡ cơ hội việc làm tốt nhất.

Tìm việc nhanh chóng

Chia sẻ trong VK '); $ ('# js_share'). append (""); $ ('# box-social'). addClass ('share');}}); $ (" # see_more "). click (function () {if ($ (this) .attr ('data- ) id ')! = "") {$ .get (' ../ ajax / ajax_blog.php? newid = 8527 & cateid = 87 & begin = '+ $ (this) .attr (' data-id '), function (data) {$ ('. see_more_blog'). append (data); var x = parseInt ($ ("# see_more"). attr ('data-id')) + 1; $ ("# see_more") . attr ("data -id", x);});}}); $ (". show_cm"). click (function () {$ (this) .hide (); $ (". hiden_cm"). show (); $ (".ct_cm"). removeClass ("hiden_dtblog");}); $ (". hiden_cm"). click (function () {$ (this) .hide (); $ ('. show_cm '). show (); $ (". ct_cm"). addClass ("hiden_dtblog");}); $ (". show_cd"). click (function () {$ (this) .hide (); $ ( ". hiden_cd") .show (); $ (". chude"). removeClass ("hiden_dtblog");}); $ (". hiden_cd"). click (function () {$ (this) .hide () ; $ ('.show_cd') .show (); $ (".chude") .addlass ("hiden_dtblog");});

READ  Nghề Copywriter là gì? Làm gì? Lương bao nhiêu? Làm sao để trở thành một Copywriter giỏi? | Nttworks.vn

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.

Protected with IP Blacklist CloudIP Blacklist Cloud