Vẫn ghi xếp hạng trên bằng tốt nghiệp đại học | Nttworks.vn

Một trang web mới sử dụng WordPress

Bộ Giáo dục và Đào tạo vừa ban hành thông tư quy định nội dung chính về văn bằng, bổ sung văn bằng tốt nghiệp đại học. Thông tư sẽ có hiệu lực vào ngày 1 tháng 3 năm 2020.

Like và theo dõi fanpage No Admission (https://www.facebook.com/tuyensinhso/) Để cập nhật thêm nhiều tin tức tuyển sinh, tài liệu ôn tập học kỳ, ôn thi THPT quốc gia, tư vấn tuyển sinh miễn phí.

Bằng tốt nghiệp đại học mẫu hiện tại

Thông tư đưa ra nội dung chính cần viết đối với văn bằng và bổ sung văn bằng tốt nghiệp đại học, bao gồm: bằng cử nhân, thạc sĩ, tiến sĩ và bằng tiến sĩ danh dự.

Theo thông tư, 10 nội dung chính được quy định đối với văn bằng tốt nghiệp đại học gồm tên chức danh theo trình độ học vấn; ngành đào tạo; tên của cơ sở cấp bằng; họ, chữ đệm, tên của người được cấp văn bằng; địa danh, ngày, tháng, năm cấp bằng … Một trong những điểm mới của thông tư này là không ghi thông tin về một hình thức đào tạo là đào tạo chính quy, tại chức; đào tạo từ xa hoặc tự học có hướng dẫn trong phần chính của bằng cấp.

Đáng chú ý là bằng tốt nghiệp đại học vẫn ghi nội dung học năm cuối của sinh viên (nếu có). Trước đây, nội dung xếp loại không còn hiệu lực trong dự thảo thông tư là: Xét loại Giỏi, Giỏi, Khá, Khá, Trung bình khá theo nội quy rèn luyện.

READ  Thông tin tuyển sinh trường Đại học Xây dựng Miền Trung | Nttworks.vn

Thông tư cũng đưa ra những nội dung chính trên bằng tốt nghiệp bổ sung chứa: thông tin về người được cấp bằng; thông tin về văn bằng (tên trường đại học cấp bằng, ngành học, ngày nhập học, ngôn ngữ đào tạo, thời gian đào tạo, trình độ đào tạo theo Mẫu, khung trình độ quốc gia Việt Nam); thông tin về nội dung và kết quả học tập (nếu có); thông tin liên quan đến văn bằng (số học sinh, sinh viên, nghiên cứu sinh; số văn bằng).

Cơ sở giáo dục đại học có quyền bổ sung các nội dung khác ghi trong văn bằng tốt nghiệp đại học, đồng thời tự thiết kế mẫu và bổ sung các nội dung khác ghi trong phụ lục văn bằng theo quy định của pháp luật. Ngôn ngữ giống như văn bằng được viết trong phụ lục của văn bằng.

Jennie

r n r n"," setting_ads_google_code ":" r n r n r n r n

r n"," setting_product_color ": 0," setting_product_size ": 0," setting_product_size_number ": 0," setting_image_in_content ":" "," setting_show_introtext ": 0," setting_show_image_detail ": 0," setting_process_: 0 "setting_comment_ 0 ": 0," setting_tag_position ":" "," setting_include_wordpress ": 0," setting_include_wordpress_team ": 0," use_resize_image ":" 1 "," use_resize_image_product ": 0," resize_image_ tiny_height "_tiny_umbnail 3" tiny_news_umbnail 3 tiny "120" resize_umbnail " ":" 300 "," resize_news_image_thumbnail_height ":" 200 "," resize_news_image_normal ":" 420 "," resize_news_image_normal_height "," re "," resize_mobile_image_width ": 0," resize_mobile_image_news_image 0, "resize_mobile_mobile_mobile_dung_size" 0, "resize_mobile_mobile_mobile_mage" mobile_news_image_height ": 0," setting_signature_on ":" 1 "," setting_signature_text ":", "" mail_smtpport ": 25," mail_smtphost ":" mail.evara.vn "," mail_smtpuser ":" noreply@evara.vn ", "mail_smtppass": "123 $% ^ qwe", "gmail_smtpuser": "info.z amashop@gmail.com "," gmail_smtppass ":" zamalovely! @ # "," site_group ":" 1 "," site_template_color ": false," setting_update_newdate ":" 1 "," setting_data_schema ":" 1 "," setting_schema_customize ":" "," setting_admin_edit_fast ": false," setting_use_location ": false," setting_tab_data ": false" setting_show_admin_create ": false," setting_cache_on ":" 1 "," setting_cache_time ":" 60 "," site_access ":["2","6"]"setting_global_modules": {"2":["content_new.php"]"u00e1c tr u01b0 u1eddng but u1ec3n đã được sinh ra u00e0n qu u1ed1c"}} "setting_design_page": {"index":[{"page_name":"index","module_name":"content_box_style_tab_categories","extension":"php","directory":"contents"},{"page_name":"index","module_name":"content_category_sub_level","extension":"php","directory":"contents"}]}, "site_group_student_show": "0", "setting_include_file": {"2": "news.php"}};

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.

Protected with IP Blacklist CloudIP Blacklist Cloud