Vai trò, chức năng, nhiệm vụ và quyền hạn của Phó giám đốc | Nttworks.vn

Một trang web mới sử dụng WordPress

Bạn đã nghe rất nhiều về nó Phó Tổng Thống nhưng không hiểu vị trí đó như thế nào? Vai trò và chức năng của họ trong công ty là gì? Sức mạnh của họ ở đâu? HRChannels tổng hợp và giúp bạn trả lời đầy đủ nhất các câu hỏi trên.

Phó Giám đốc là gì?

Phó Giám đốc cũng là thành viên cấp cao của Ban điều hành, người thay mặt Giám đốc thay mặt Giám đốc quyết định và thực hiện các nhiệm vụ được giao.

Phó Giám đốc có một vai trò quan trọng.

>>> Xem thêm: Phó Giám đốc – Chi nhánh mở rộng Ban lãnh đạo Công ty

Phó Giám đốc làm gì?

Vai trò của phó giám đốc là giúp giám đốc quản lý và điều hành công ty hoặc các hoạt động của công ty phù hợp với nhiệm vụ của giám đốc. Ngoài ra, chủ động triển khai, thực hiện các nhiệm vụ được giao, chịu trách nhiệm về kết quả hoạt động của Giám đốc. Xác định các mục tiêu và chính sách quản lý bộ phận.

thuê một giám đốc

Xem thêm: Làm thế nào để một Headhunter tuyển dụng ?. 8 Lợi ích của việc tìm việc thông qua một headhunter

Nhiệm vụ của Phó Giám đốc

Tùy theo lĩnh vực công tác mà Phó Giám đốc có những trách nhiệm khác nhau. Tuy nhiên, họ vẫn phải đảm bảo những nhiệm vụ trọng tâm sau.

READ  Kinh nghiệm phỏng vấn Thegioididong ứng viên không thể bỏ qua | Nttworks.vn

Quản lý nhân sự: Trách nhiệm của Phó Giám đốc bao gồm bổ nhiệm theo quy định của công ty, tổ chức nhân sự, phân bổ nguồn lực và quản lý chúng. Ngoài ra, đào tạo, thẩm định và khen thưởng nhân viên, tham gia phỏng vấn và đào tạo nhân viên mới. Lãnh đạo và phát triển đội ngũ nhân sự đáp ứng các yêu cầu, chức năng và trách nhiệm của họ.

Bán hàng / Sản xuất: Phó Giám đốc chịu trách nhiệm hỗ trợ các phòng ban, điều phối ngân sách và lập kế hoạch để đảm bảo hoạt động trơn tru. Trao đổi với giám đốc, thảo luận về các phương án đưa ra quyết định chính sách phù hợp.