Vai trò, chức năng, nhiệm vụ của Trưởng phòng hành chính | Nttworks.vn

Một trang web mới sử dụng WordPress

Cơ quan hành chính Nó là một phần không thể thiếu trong mỗi doanh nghiệp. Nhiệm vụ chính của bộ phận hành chính là thực hiện mọi công việc liên quan đến quy trình, thủ tục hành chính; quản lý, giám sát công việc của nhân viên trong công ty; và tư vấn pháp lý cho Hội đồng quản trị khi cần thiết. Trong bài viết này, HRchannels sẽ giúp người đọc khám phá vai trò, chức năng và Nhiệm vụ của Trưởng phòng Hành chính – Trưởng phòng hành chính của từng công ty.

Tuyển dụng giám đốc nhân sự

Vai trò của nhà quản lý hành chính

Công việc văn phòng thường bị cho là nhàm chán và thường không được coi trọng. Tuy nhiên, trách nhiệm của mỗi nhân viên trong bộ phận hành chính khá đa dạng và họ phải đảm nhận nhiều công việc và hoạt động khác nhau. Nhờ có cục hành chính mà mọi việc trong văn phòng diễn ra suôn sẻ, thuận lợi.

Với tư cách là Trưởng phòng Hành chính – Vai trò của Trưởng phòng Hành chính là tham mưu, tư vấn cho Ban Giám đốc về các vấn đề liên quan đến hệ thống pháp luật và các quy định, chính sách, thủ tục hành chính. Quản lý và giám sát công việc của toàn thể nhân viên công ty. Quản lý, phân công và hướng dẫn nhân viên hành chính thực hiện tốt công việc được giao. Họ cũng có vai trò trong việc tạo ra một môi trường làm việc chuyên nghiệp và đảm bảo đời sống trí thức của mỗi công ty.

READ  Mẫu hồ sơ quản lý công tác PCCC, cứu nạn, cứu hộ file Word | Nttworks.vn

nhập vai khi đang di chuyển
>>> Xem thêm: Hướng dẫn quản trị

Nhiệm vụ của Trưởng phòng Hành chính

Chức năng tư vấn: Trưởng phòng Hành chính có trách nhiệm tham mưu cho Hội đồng quản trị khi cần thực hiện các quyết định hoặc vấn đề quan trọng liên quan đến việc xây dựng thủ tục hành chính nhằm đơn giản và hiệu quả.

Chưc năng quản ly: Nhiệm vụ của nhà quản trị hành chính là tổ chức thực hiện công việc hành chính trong công ty. Đảm bảo rằng nhân viên công ty tuân thủ nghiêm ngặt các thủ tục hành chính đã được phê duyệt.

Chức năng theo dõi: Ngoài việc phân công công việc cho nhân viên phòng hành chính, trưởng phòng hành chính phải thường xuyên theo dõi, hướng dẫn công việc hàng ngày của nhân viên. Nhờ đó, có thể nhanh chóng phát hiện ra những sai sót và điều chỉnh hợp lý.

Chức năng quản trị: chịu trách nhiệm quản lý các công việc hành chính, chẳng hạn như mua và phân phối thiết bị làm việc; quản lý tài sản công ty, cơ sở hạ tầng, trang thiết bị văn phòng… Định kỳ kiểm tra, bảo dưỡng, bảo trì thiết bị theo quy định của nhà sản xuất. Ngoài ra, phải đảm bảo an toàn lao động, an ninh trật tự và kỷ luật công việc.

nhập vai
>>> Có thể bạn quan tâm: Câu hỏi phỏng vấn trưởng phòng hành chính

Nhiệm vụ của Trưởng phòng Hành chính

Trong công ty, người quản lý hành chính thường thực hiện những công việc sau: