Trưởng phòng nhân sự là gì và những điều cần biết | Nttworks.vn

Một trang web mới sử dụng WordPress

Tìm kiếm một địa điểm? quản lý nguồn nhân lực nhưng không biết cụ thể, chức năng và trách nhiệm chính trong công việc của bạn? Dưới đây là tổng hợp đầy đủ thông tin giúp bạn giải đáp thắc mắc và định hướng rõ ràng hơn cho nghề nghiệp tương lai của mình.

MỤC LỤC:
1. Trưởng phòng Hành chính nhân sự là gì?
2. Nhiệm vụ của trưởng phòng nhân sự
2.1. Đào tạo và phát triển nhân viên
2.2. Tuyển dụng và lựa chọn
2.3. Duy trì quản lý nhân sự
3.4. Quản lý thông tin, dịch vụ nhân sự
3. Nhiệm vụ của trưởng phòng nhân sự
4. Nhiệm vụ của Trưởng phòng Tổ chức cán bộ

Thuê Giám đốc Nhân sự

Giám đốc nhân sự là gì?

Trưởng phòng nhân sự là trưởng phòng nhân sự, người điều hành công việc của cả nhóm, hỗ trợ các phòng ban khác, hội đồng quản trị trong các vấn đề liên quan đến nhân sự. Họ không chỉ giám sát và tuyển dụng nhân viên, mà còn thực hiện một loạt các nhiệm vụ và công việc. Cụ thể, chúng ta hãy tìm hiểu sâu hơn.

Nhiệm vụ của trưởng phòng nhân sự

Nhiệm vụ chính của trưởng phòng quản lý nhân sự là giám sát công việc của bộ phận và quản lý nhân viên. Yêu cầu kiến ​​thức của người quản lý trong các lĩnh vực nhân sự, đào tạo, phát triển, quan hệ nhân viên và tuyển dụng.

READ  Cuộc đời ông Johnathan Hạnh Nguyễn – Vua hàng hiệu từ bàn tay trắng | Nttworks.vn

Giám đốc nhân sự là gì?

Xem thêm: Nhiệm vụ, quyền hạn và trách nhiệm của trưởng phòng nhân sự

Đào tạo và phát triển nhân viên

Đây là một trong những công việc quan trọng nhất Trưởng phòng Quản lý Nhân sự, bao gồm định hướng lại, đào tạo quản lý, đào tạo tại chức. Họ thực hiện đánh giá nhu cầu định kỳ để xác định khi nào cần đào tạo, loại hình đào tạo nào là cần thiết để cải thiện hiệu suất của nhân viên.

Ngoài ra, giám đốc nhân sự kiểm tra hiệu suất của nhân viên để xác định các lĩnh vực mà nhân viên có thể cải thiện sau khi đào tạo kỹ năng. Thực hiện chiến lược phát triển và lập kế hoạch kế nhiệm dựa trên đào tạo và phát triển chuyên môn, kiến ​​thức và nhu cầu kinh doanh trong tương lai để cung cấp hướng nghiệp cho những nhân viên muốn phát triển.

>>> Xem thêm: Vai trò của chuyên viên, trưởng phòng, giám đốc nhân sự là gì?

Tuyển dụng và lựa chọn