Trưởng phòng kinh doanh đảm trách công việc gì? | Nttworks.vn

Kiến Thức Việc Làm 0 lượt xem

Bạn muốn biết làm thế nào để làm việc? Quản lý kinh doanh? Bạn có quan tâm đến vai trò của vị trí này? Hoặc làm thế nào để trở thành giám đốc bán hàng. Bài viết dưới đây sẽ cho bạn câu trả lời.

MỤC LỤC
1- Giám đốc bán hàng là gì?
2- Mô tả công việc
3- Làm thế nào để trở thành giám đốc bán hàng

1. Giám đốc bán hàng là gì?

Giám đốc bán hàng (Giám đốc bán hàng) là người chịu trách nhiệm tiêu thụ sản phẩm và dịch vụ của công ty, cũng như tìm cách tăng doanh thu và lượng khách hàng. Các địa điểm có thể hoạt động ở cấp địa phương, khu vực hoặc quốc gia.

Quản lý kinh doanh Quản lý và hỗ trợ nhóm bán hàng của bạn. Các công ty có xu hướng giảm vai trò kinh doanh của giám đốc bán hàng và tăng vai trò của đại diện bán hàng.

Thuê người quản lý bán hàng

2. Công việc của một trưởng phòng kinh doanh

Sứ mệnh của chúng ta có thể khác nhau giữa các công ty, nhưng thường tập trung vào 3 yếu tố: con người, công ty và khách hàng.

2.1. Quản lý con người

Việc quản lý con người do các nhân viên của bộ phận ở đây chịu trách nhiệm. Giám đốc bán hàng không thể làm việc một mình. Họ cần sự hỗ trợ của các thành viên trong nhóm. Những người này đóng góp vào mục tiêu chung của công ty. Họ đặt ra các mục tiêu và tiêu chuẩn công việc cho một nhóm người bán hàng và đại diện bán hàng. Các tiêu chí và tiêu chuẩn này phải thực tế và khả thi.

READ  Hướng dẫn viết CV xin việc tiếng Anh chuẩn 2021 | Nttworks.vn

Trưởng phòng kinh doanh cũng là người thúc đẩy các thành viên trong nhóm làm việc như một đơn vị độc lập cho hoạt động chung của công ty. Họ tiến hành các cuộc phỏng vấn hiệu suất và hiệu suất cá nhân ngắn mỗi tuần một lần và các cuộc phỏng vấn chuyên sâu hàng năm. Vị trí này cũng có thể bao gồm các cuộc họp nhóm theo thời gian.

Đảm bảo hiệu quả hoạt động của các đại diện bán hàng là một trong những nhiệm vụ quan trọng của người quản lý bán hàng. Tổ chức đào tạo nâng cao năng lực, đảm bảo khả năng sử dụng công nghệ mới của nhân viên bộ phận trong công việc. Họ cũng tham gia vào quá trình tuyển dụng và đào tạo nhân viên mới, đảm bảo họ hòa nhập nhanh chóng vào môi trường làm việc.