Trắc nghiệm Hóa lớp 12 theo chủ đề có đáp án cập nhật đầy đủ mới nhất | Nttworks.vn

Một trang web mới sử dụng WordPress

Khi đăng ký số hóa, chúng tôi xin gửi tới các bạn thí sinh bộ câu hỏi trắc nghiệm môn Hóa lớp 12 dễ dàng ôn tập, có đáp án theo từng chương của sách giáo khoa.

Hóa học lớp 12 gồm các chương sau:

  1. Chương 1: Este – Lipid
  2. Chương 2: Carbohydrate
  3. Chương 3: Axit amin, axit amin và protein
  4. Chương 4: Polyme và vật liệu polyme
  5. Chương 5: Giới thiệu về kim loại
  6. Chương 6: Kim loại kiềm, kim loại kiềm thổ, nhôm
  7. Chương 7: Sắt và một số kim loại quan trọng
  8. Chương 8: Phân biệt một số chất vô cơ
  9. Chương 9: Hóa học và các vấn đề phát triển kinh tế, xã hội và môi trường

Bài tập trắc nghiệm hóa học lớp 12 theo chủ đề có đáp án và hướng dẫn giải

XEM VÀ TẢI TRỌN BỘ ĐỀ THI HÓA HỌC LỚP 12 VỀ CHUYÊN ĐỀ CÓ ĐÁP ÁN VÀ HƯỚNG DẪN TẠI ĐÂY

Suzy

r n r n"," setting_ads_google_code ":" r n r n r n r n

r n"," setting_product_color ": 0," setting_product_size ": 0," setting_product_size_number ": 0," setting_image_in_content ":" "," setting_show_introtext ": 0," setting_show_image_detail ": 0," setting_process_: 0 "setting_comment_ 0 ": 0," setting_tag_position ":" "," setting_include_wordpress ": 0," setting_include_wordpress_team ": 0," use_resize_image ":" 1 "," use_resize_image_product ": 0," resize_image_ tiny_height "_tiny_umbnail 3" tiny_news_umbnail 3 tiny "120" resize_umbnail " ":" 300 "," resize_news_image_thumbnail_height ":" 200 "," resize_news_image_normal ":" 420 "," resize_news_image_normal_height "," re "," resize_mobile_image_width ": 0," resize_mobile_image_news_image 0, "resize_mobile_mobile_mobile_dung_size" 0, "resize_mobile_mobile_mobile_mage" mobile_news_image_height ": 0," setting_signature_on ":" 1 "," setting_signature_text ":", "" mail_smtpport ": 25," mail_smtphost ":" mail.evara.vn "," mail_smtpuser ":" noreply@evara.vn ", "mail_smtppass": "123 $% ^ qwe", "gmail_smtpuser": "info.z amashop@gmail.com "," gmail_smtppass ":" zamalovely! @ # "," site_group ":" 1 "," site_template_color ": false," setting_update_newdate ":" 1 "," setting_data_schema ":" 1 "," setting_schema_customize ":" "," setting_admin_edit_fast ": false," setting_use_location ": false," setting_tab_data ": false" setting_show_admin_create ": false," setting_cache_on ":" 1 "," setting_cache_time ":" 60 "," site_access ":["2","6"]"setting_global_modules": {"2":["content_new.php"]"u00e1c tr u01b0 u1eddng but u1ec3n đã được sinh ra u00e0n qu u1ed1c"}} "setting_design_page": {"index":[{"page_name":"index","module_name":"content_box_style_tab_categories","extension":"php","directory":"contents"},{"page_name":"index","module_name":"content_category_sub_level","extension":"php","directory":"contents"}]}, "site_group_student_show": "0", "setting_include_file": {"2": "news.php"}};

READ  Một trong những trường dân lập tốt nhất TPHCM | Nttworks.vn

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.

Protected with IP Blacklist CloudIP Blacklist Cloud