Tổng quan về ngành Kỹ thuật vật liệu (Công nghệ vật liệu) | Nttworks.vn

Một trang web mới sử dụng WordPress

Lý luận chính trị + Luật chung

Đầu tiên

Những lực lượng chủ yếu của chủ nghĩa Mác – Lê-nin I

2

Những lực lượng chủ yếu của chủ nghĩa Mác – Lê-nin II

3

Ý TƯỞNG HỒ CHÍ MINH

4

Đảng Cộng sản Việt Nam

5

Pháp luật đại cương

Giáo dục thể chất

6

Lý thuyết thể thao (bắt buộc)

7

Bơi lội (bắt buộc) Chọn từ danh sách

số 8

Sự phù hợp tự chọn 1

9

Sự phù hợp tự chọn 2

mười

Sự phù hợp tự chọn 3

Huấn luyện quốc phòng và an ninh (165 giờ)

11

Đường lối quân sự của đảng

thứ mười hai

Công tác quốc phòng và an ninh

13

Kỹ thuật bắn QS, súng máy AK (CKC) nói chung và chiến thuật

Tiếng Anh

14

Tiếng anh tôi

15

Tiếng Anh II

Khối cơ bản của toán học và khoa học tự nhiên

16

Tính toán I

17

Tính toán II

18

Tính toán III

19

Đại số học

20

Vật lý đại cương I

21

Vật lý đại cương II

22

thông tin chung

23

Hóa học I

24

Hóa học II

25

Đồ họa kỹ thuật

Cơ sở và cốt lõi công nghiệp

Các ngành công nghiệp chính và cơ bản chung cho 04 định hướng

26

Giới thiệu về khoa học và công nghệ vật liệu

27

Kỹ thuật điện

28

Hình thành tổ chức vật chất cực nhỏ

29

Nhiệt động học của vật liệu

30

Hóa chất rắn

31

Phương pháp tính toán vật liệu

32

Phương pháp kiểm tra và đánh giá vật liệu

33

Tính chất quang học, điện và từ của vật liệu

34

Quy trình kỹ thuật vật liệu

35

Ứng xử cơ nhiệt của vật liệu

36

Thử nghiệm II

37

Thử nghiệm II

38

READ  Dầu thô là gì? Phương pháp chế biến dầu thô các bạn đã biết chưa? | Nttworks.vn

Cơ sở công nghiệp chung và cốt lõi cho mỗi định hướng

39

Mô-đun 1: Hướng của vật liệu kim loại

40

Mô-đun 1.1: Công nghệ vật liệu

41

Ngành kỹ thuật môi trường

42

Kỹ thuật vật liệu

43

Thiết kế các bộ phận máy

44

Công nghệ đúc vật liệu

45

Luyện kim vật lý

46

Dự án: Lựa chọn vật liệu

47

Mô-đun 1.2: Vật liệu nâng cao và cấu trúc nano

48

Vật liệu nano

49

Công nghệ vật liệu cấu trúc nano

50

Mô hình hóa và mô phỏng vật liệu

51

Công nghệ vật liệu tiên tiến

52

Hiệu suất vật liệu trong môi trường đặc biệt

53

Dự án: Lựa chọn vật liệu

54

Mô-đun 2: Định hướng vật liệu polyme

55

Hóa học hữu cơ

56

Hóa lý

57

Hóa học phân tích

58

Kiểm tra hóa học phân tích

59

Hóa học polyme cơ bản

60

Hóa học polyme cơ bản

61

Mô-đun 3: Hướng của vật liệu quang tử và điện tử

62

Tính chất điện tử của vật liệu

63

Vật liệu và linh kiện điện tử

64

Vật liệu hữu cơ và sinh học

65

Vật liệu sản xuất năng lượng

66

Giới thiệu về công nghệ sản xuất chất bán dẫn

67

Phương pháp nghiên cứu vật liệu và linh kiện bán dẫn

68

Thực hành sản xuất và đo lường vật liệu và linh kiện bán dẫn

Bổ sung kiến ​​thức

68

quản lý đầu ra

69

Văn hóa kinh doanh và tinh thần doanh nhân

70

Tâm lý học ứng dụng

71

Các kĩ năng mềm

72

Tư duy công nghệ và thiết kế

73

Thiết kế mỹ thuật công nghiệp

74

Kỹ thuật viết và trình bày

READ  Media Planner là làm gì? Các câu hỏi thường gặp về Media Planner? | Nttworks.vn

Tự chọn dựa trên ứng dụng (lựa chọn theo mô-đun)

Mô-đun 1: Vật liệu kim loại

75

Mô đun 1.1.1: Công nghệ gang thép

76

Chế tạo thép

77

Lò cao gang

78

Luyện và đúc phôi thép

79

Than cốc – luyện kim miễn phí

80

Xử lý và thu hồi chất thải trong luyện kim

81

Dự án thiết bị và công nghiệp luyện gang thép

82

Mô đun 1.1.2: Cơ học cán vật liệu và kim loại

83

Lý thuyết lăn

84

Công nghệ cán

85

Thiết bị cán

86

Dự án thiết bị và công nghiệp cuộn

87

Tự động hóa quá trình cán

88

Thiết kế nhà máy cán

89

Mô đun 1.1.3: Vật liệu và công nghệ đúc

90

Công nghệ nấu chảy hợp kim

91

Công nghệ đúc

92

Dự án thiết kế đúc

93

Chủ đề thử nghiệm

94

Hợp kim đúc đặc biệt

95

Phương pháp đúc đặc biệt

96

Mô-đun 1.1.4: Vật liệu màu và vật liệu tổng hợp

97

Cơ sở lý thuyết về luyện kim màu

98

Luyện kim loại nặng

99

Nấu chảy kim loại đen nhẹ

100

Luyện kim bột

101

Dự án thiết bị và công nghệ luyện kim màu

102

Chuẩn bị vật liệu cho luyện kim

103

Mô đun 1.1.5: Vật liệu, xử lý nhiệt và xử lý bề mặt

104

Công nghệ và thiết bị xử lý nhiệt

105

Công nghệ xử lý bề mặt

106

Ăn mòn và bảo vệ kim loại

107

Hệ thống hợp kim sắt

108

Hợp kim không chứa sắt

109

Dự án khóa học

110

Mô-đun 1.2: Vật liệu nâng cao và cấu trúc nano

111

Khoa học và công nghệ vật liệu y sinh 112 Vật liệu năng lượng sạch 113 Vật liệu tổng hợp
READ  Tuyển Nhân Viên Tư Vấn Giải Pháp Phần Mềm Gosell làm việc tại CÔNG TY TNHH MEDIASTEP SOFTWARE VIỆT NAM | Nttworks.vn

114

Vật liệu nano trong hàng không và vận tải

115

Công nghệ bề mặt và màng mỏng

116

Vật liệu vô định hình Mô-đun 2: Vật liệu polyme

117

Công nghệ polyme – vật liệu tổng hợp

118

Hóa chất tạo màng và thuốc nhuộm

119

Công nghệ cao su

120

Máy móc và thiết bị chế biến nhựa nhiệt dẻo

121

Kỹ thuật sản xuất nhựa

Mô-đun 3: Vật liệu điện tử và quang tử

122

Mô-đun 3.1: Vật liệu điện tử và quang điện tử

123

Vật lý và vật liệu bán dẫn

124

Vật liệu và linh kiện quang điện tử và quang tử

125

Công nghệ chế tạo vật liệu và linh kiện điện tử nano

126

Thiết kế và sản xuất các thành phần vi cơ điện tử

127

Từ tính và vật liệu từ tính

128

Mô phỏng các thành phần điện tử và quang điện tử

129

Thực hành sản xuất vật liệu và linh kiện điện tử nano

130

Mô-đun 3.2: Vật liệu và năng lượng y sinh

131

Điện tử thân thiện với môi trường

132

Cơ sở cho các quá trình năng lượng tái tạo

133

Thiết kế và ứng dụng vật liệu sinh học

134

Khoa học và công nghệ pin và pin nhiên liệu.

135

Vật liệu gốm y sinh

136

Pin năng lượng mặt trời

137

Thực tập sản xuất năng lượng và vật liệu y sinh

Thực tập kỹ thuật và dự án cử nhân

138

Thực hành kỹ thuật

139

Luận văn

Khối kiến ​​thức kỹ thuật

Kỹ sư tùy chọn Thực hành kỹ thuật Dự án cuối cùng của các nghiên cứu kỹ thuật

r n r n"," setting_ads_google_code ":" r n r n r n r n

r n"," setting_product_color ": 0," setting_product_size ": 0," setting_product_size_number ": 0," setting_image_in_content ":" "," setting_show_introtext ": 0," setting_show_image_detail ": 0," setting_process_: 0 "setting_comment_ 0 ": 0," setting_tag_position ":" "," setting_include_wordpress ": 0," setting_include_wordpress_team ": 0," use_resize_image ":" 1 "," use_resize_image_product ": 0," resize_image_ tiny_height "_tiny_umbnail 3" tiny_news_umbnail 3 tiny "120" resize_umbnail " ":" 300 "," resize_news_image_thumbnail_height ":" 200 "," resize_news_image_normal ":" 420 "," resize_news_image_normal_height "," re "," resize_mobile_image_width ": 0," resize_mobile_image_news_image 0, "resize_mobile_mobile_mobile_dung_size" 0, "resize_mobile_mobile_mobile_mage" mobile_news_image_height ": 0," setting_signature_on ":" 1 "," setting_signature_text ":", "" mail_smtpport ": 25," mail_smtphost ":" mail.evara.vn "," mail_smtpuser ":" noreply@evara.vn ", "mail_smtppass": "123 $% ^ qwe", "gmail_smtpuser": "info.z amashop@gmail.com "," gmail_smtppass ":" zamalovely! @ # "," site_group ":" 1 "," site_template_color ": false," setting_update_newdate ":" 1 "," setting_data_schema ":" 1 "," setting_schema_customize ":" "," setting_admin_edit_fast ": false," setting_use_location ": false," setting_tab_data ": false" setting_show_admin_create ": false," setting_cache_on ":" 1 "," setting_cache_time ":" 60 "," site_access ":["2","6"]"setting_global_modules": {"2":["content_new.php"]"tr u01b0 u1eddng but u1ec3n đã được sinh ra u00e0n qu u1ed1c"}} "setting_design_page": {"index":[{"page_name":"index","module_name":"content_box_style_tab_categories","extension":"php","directory":"contents"},{"page_name":"index","module_name":"content_category_sub_level","extension":"php","directory":"contents"}]}, "site_group_student_show": "0", "setting_include_file": {"2": "news.php"}};

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.

Protected with IP Blacklist CloudIP Blacklist Cloud