Tổng quan thông tin về ngành Kỹ thuật sinh học | Nttworks.vn

Một trang web mới sử dụng WordPress

tôi

Lý luận chính trị + Luật chung

đầu tiên

Những lực lượng chủ yếu của chủ nghĩa Mác – Lê-nin I

2

Những lực lượng chủ yếu của chủ nghĩa Mác – Lê-nin II

3

Ý TƯỞNG HỒ CHÍ MINH

4

Đảng Cộng sản Việt Nam

5

Pháp luật đại cương

II

6

Lý thuyết thể thao (bắt buộc)

7

Bơi lội (bắt buộc)

Chọn từ danh sách

số 8

Sự phù hợp tự chọn 1

9

Sự phù hợp tự chọn 2

mười

Sự phù hợp tự chọn 3

III

Giáo dục quốc phòng và an ninh

11

Đường lối quân sự của đảng

thứ mười hai

Công tác quốc phòng và an ninh

13

QS chung và chiến thuật, Kỹ thuật bắn súng máy (CKC)

IV

tiếng Anh

14

Tiếng anh tôi

15

Tiếng Anh II

VẼ

Khối cơ bản của toán học và khoa học tự nhiên

16

Tính toán I

17

Tính toán II

18

Tính toán III

19

Đại số học

20

Xác suất thống kê và lập kế hoạch thử nghiệm

21

Vật lý đại cương I

22

Vật lý đại cương II

23

Vật lý đại cương III

24

25

Hóa học I

26

Hóa học hữu cơ

27

Hóa lý

28

SEST

Cơ sở và cốt lõi công nghiệp

29

Hóa học phân tích

30

Kiểm tra hóa học phân tích

31

Kỹ thuật điện

32

Đồ họa kỹ thuật cơ bản

33

Giới thiệu về công nghệ sinh học

34

Thiết bị và quy trình công nghệ sinh học

35

Quy trình và thiết bị công nghệ sinh học II

READ  Khám phá TOP 5 các ngành khối D dành cho nữ lương cao HOT nhất | Nttworks.vn

36

Quy trình và thiết bị công nghệ sinh học III

37

Các kỹ thuật đo lường và điều khiển tự động trong công nghệ sinh học

38

Quản lý chất lượng trong công nghệ sinh học

39

Dự án quy trình và thiết bị công nghệ sinh học

40

Hóa sinh

41

42

Vi sinh vật I

43

Thí nghiệm vi sinh

44

Sinh học tế bào

45

Miễn dịch học

46

Di truyền học và sinh học phân tử

47

Công nghệ gen

48

Tin sinh học

49

Phương pháp phân tích trong công nghệ sinh học

50

Dự án chuyên về công nghệ sinh học

VII

Bổ sung kiến ​​thức

51

quản lý đầu ra

52

Văn hóa kinh doanh và tinh thần doanh nhân

53

Tâm lý học ứng dụng

54

Các kĩ năng mềm

55

Tư duy công nghệ và thiết kế

56

Thiết kế mỹ thuật công nghiệp

57

Kỹ thuật viết và trình bày

VIII

Tự chọn dựa trên ứng dụng (lựa chọn theo mô-đun)

Học phần 1: Công nghệ sinh học môi trường

58

Công nghệ sinh học để quản lý chất thải

59

Chất độc môi trường

60

Vi sinh vật II – môi trường

61

Quản lý môi trường

62

TN Quản lý chất thải công nghệ sinh học

Học phần 2: Công nghệ sinh học thực phẩm

63

Kỹ thuật lên men

64

Các kỹ thuật phân tích phân tử trong CNTP

65

Vi sinh vật II – thực phẩm

READ  Học cao đẳng bao lâu thì tốt nghiệp được? - Phổ thông Cao đẳng | Nttworks.vn

66

Enzyme trong công nghệ thực phẩm

67

Kỹ thuật lên men thực nghiệm

Học phần 3: Công nghệ sinh học công nghiệp

68

Kỹ thuật lên men

69

Kỹ thuật thu hồi sản phẩm

70

Vi sinh II – Công nghiệp

71

Thuốc men

72

Kỹ thuật lên men thực nghiệm

Học phần 4: Công nghệ sinh học phân tử và tế bào

73

Công nghệ tế bào động vật

74

Kỹ thuật phân tích và chẩn đoán phân tử

75

Kỹ thuật nuôi cấy vi rút

76

Công nghệ DNA tái tổ hợp

77

Thí nghiệm xây dựng DNA tái tổ hợp

IX

Các môn tự chọn khác

78

Công nghệ thu nhận các hợp chất hoạt tính sinh học từ thực vật

79

Thử nghiệm để thu được các chất có hoạt tính sinh học từ thực vật

80

Sinh vật biến đổi gen và ứng dụng

81

Công nghệ nuôi cấy mô thực vật

82

Thử nghiệm kỹ thuật nuôi cấy tế bào động vật

83

84

Công nghệ sinh học để quản lý chất thải

85

Chất độc môi trường

86

Vi sinh vật II – môi trường

87

Quản lý môi trường

88

TN Quản lý chất thải công nghệ sinh học

89

Kỹ thuật lên men

90

Các kỹ thuật phân tích phân tử trong CNTP

91

Vi sinh vật II – thực phẩm

92

Enzyme trong công nghệ thực phẩm

93

Kỹ thuật lên men thực nghiệm

94

Kỹ thuật thu hồi sản phẩm

READ  Giáo trình Xã hội học đại cương PDF | Nttworks.vn

95

Vi sinh II – Công nghiệp

96

Thuốc men

97

Công nghệ tế bào động vật

98

Kỹ thuật phân tích và chẩn đoán phân tử

99

Kỹ thuật nuôi cấy vi rút

100

Công nghệ DNA tái tổ hợp

101

Thí nghiệm xây dựng DNA tái tổ hợp

X

Thực tập kỹ thuật và dự án cử nhân

102

Thực hành kỹ thuật

103

KTSH dự án cuối cùng

Khối kiến ​​thức kỹ thuật

Kỹ sư tùy chọn Thực hành kỹ thuật

Dự án cuối cùng của các nghiên cứu kỹ thuật

r n r n"," setting_ads_google_code ":" r n r n r n r n

r n"," setting_product_color ": 0," setting_product_size ": 0," setting_product_size_number ": 0," setting_image_in_content ":" "," setting_show_introtext ": 0," setting_show_image_detail ": 0," setting_process_: 0 "setting_comment_ 0 ": 0," setting_tag_position ":" "," setting_include_wordpress ": 0," setting_include_wordpress_team ": 0," use_resize_image ":" 1 "," use_resize_image_product ": 0," resize_image_ tiny_height "_tiny_umbnail 3" tiny_news_umbnail 3 tiny "120" resize_umbnail " ":" 300 "," resize_news_image_thumbnail_height ":" 200 "," resize_news_image_normal ":" 420 "," resize_news_image_normal_height "," re "," resize_mobile_image_width ": 0," resize_mobile_image_news_image 0, "resize_mobile_mobile_mobile_dung_size" 0, "resize_mobile_mobile_mobile_mage" mobile_news_image_height ": 0," setting_signature_on ":" 1 "," setting_signature_text ":", "" mail_smtpport ": 25," mail_smtphost ":" mail.evara.vn "," mail_smtpuser ":" noreply@evara.vn ", "mail_smtppass": "123 $% ^ qwe", "gmail_smtpuser": "info.z amashop@gmail.com "," gmail_smtppass ":" zamalovely! @ # "," site_group ":" 1 "," site_template_color ": false," setting_update_newdate ":" 1 "," setting_data_schema ":" 1 "," setting_schema_customize ":" "," setting_admin_edit_fast ": false," setting_use_location ": false," setting_tab_data ": false" setting_show_admin_create ": false," setting_cache_on ":" 1 "," setting_cache_time ":" 60 "," site_access ":["2","6"]"setting_global_modules": {"2":["content_new.php"]"u00e1c tr u01b0 u1eddng but u1ec3n đã được sinh ra u00e0n qu u1ed1c"}} "setting_design_page": {"index":[{"page_name":"index","module_name":"content_box_style_tab_categories","extension":"php","directory":"contents"},{"page_name":"index","module_name":"content_category_sub_level","extension":"php","directory":"contents"}]}, "site_group_student_show": "0", "setting_include_file": {"2": "news.php"}};

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.

Protected with IP Blacklist CloudIP Blacklist Cloud