Tổng quan thông tin về ngành Kỹ thuật in (Công nghệ Kỹ thuật in) | Nttworks.vn

Một trang web mới sử dụng WordPress

Lý luận chính trị + Luật chung

Đầu tiên

Những lực lượng chủ yếu của chủ nghĩa Mác – Lê-nin I

2

Những lực lượng chủ yếu của chủ nghĩa Mác – Lê-nin II

3 Ý TƯỞNG HỒ CHÍ MINH

4

Đảng Cộng sản Việt Nam

5

Pháp luật đại cương Giáo dục thể chất (5 tín chỉ)

6

Lý thuyết thể thao (bắt buộc)

7

Bơi lội (bắt buộc) Chọn từ danh sách

số 8

Sự phù hợp tự chọn 1

9

Sự phù hợp tự chọn 2

mười

Sự phù hợp tự chọn 3

Huấn luyện quốc phòng và an ninh (165 giờ)

11

Đường lối quân sự của đảng

thứ mười hai

Công tác quốc phòng và an ninh

13

Kỹ thuật bắn QS, súng máy AK (CKC) nói chung và chiến thuật

Tiếng Anh

14

Tiếng anh tôi

15

Tiếng Anh II

Khối cơ bản của toán học và khoa học tự nhiên

16

Tính toán I

17

Tính toán II

18

Tính toán III

19

Đại số học

20

Thống kê xác suất

21

Vật lý đại cương I

22

Vật lý đại cương II

23

thông tin chung

24

Vật lý đại cương III

25

Hóa học

26

Hóa lý

27

Thử nghiệm hóa học

28

Kỹ thuật điện và điện tử Cơ sở và cốt lõi công nghiệp

29

Giới thiệu về công nghệ in và truyền thông

30

Máy tính và mạng máy tính

31

Máy ảnh kĩ thuật số

32

Lý thuyết về thao tác màu

33

Thử nghiệm màu sắc

34

Vật liệu in

35

READ  Mojito Là Gì? Khám Phá Các Loại Mojito Làm Say Lòng Người | Nttworks.vn
Thí nghiệm vật liệu

36

Hóa học trong CN

37

Thiết kế của ấn phẩm

38

Thiết kế bao bì

39

Giới thiệu thực hành trong lĩnh vực công nghệ in

40

GIỚI THIỆU NHIỀU Kỹ thuật in

41

Kỹ thuật xuất bản điện tử

42

Thử xuất bản điện tử

43

Quản lý màu sắc

44

Kỹ thuật in

45

Kiểm tra chế tạo mẫu

46

Kỹ thuật in offset

47

Kiểm tra in offset

48

Công nghệ in kỹ thuật số

49

Thử nghiệm in kỹ thuật số

50

Tổ chức và quản lý sản xuất

51

Thiết bị và dụng cụ đo lường

52

Kỹ thuật in uốn nếp và in lõm Bổ sung kiến ​​thức

53

quản lý đầu ra

54

Văn hóa kinh doanh và tinh thần doanh nhân

55

Tâm lý học ứng dụng

56

Các kĩ năng mềm

57

Tư duy công nghệ và thiết kế

58

Thiết kế mỹ thuật công nghiệp

59

Kỹ thuật viết và trình bày

Tự chọn dựa trên ứng dụng (lựa chọn theo mô-đun)

Mô-đun 1: Kỹ thuật in

60

Kỹ sư cơ khí

61

Nguyên lý của máy

62

Kỹ thuật đóng sách

63

Kỹ thuật chế biến bao bì

64

Kiểm tra cơ học

65

Dự án quản lý sản xuất in

66

An toàn lao động và môi trường làm việc trong ngành in

Mô-đun 2: Đồ họa phương tiện

29

Giới thiệu về công nghệ in và truyền thông

30

Máy tính và mạng máy tính
READ  Kỹ năng tư duy logic: tầm quan trọng và 4 cách để rèn luyện | Nttworks.vn

31

Máy ảnh kĩ thuật số

32

Lý thuyết về thao tác màu

33

Thử nghiệm màu sắc

34

Vật liệu in

35

Thí nghiệm vật liệu

36

Hóa học trong CN

37

Thiết kế của ấn phẩm

38

Thiết kế bao bì

39

Giới thiệu thực hành trong lĩnh vực công nghệ in

40

GIỚI THIỆU NHIỀU Kỹ thuật in

41

Kỹ thuật xuất bản điện tử

42

Thử xuất bản điện tử

43

Quản lý màu sắc

44

Kỹ thuật in

45

Kiểm tra chế tạo mẫu

46

Kỹ thuật in offset

47

Kiểm tra in offset

48

Công nghệ in kỹ thuật số

49

Thử nghiệm in kỹ thuật số

50

Tổ chức và quản lý sản xuất

51

Thiết bị và dụng cụ đo lường

52

Kỹ thuật in uốn nếp và in lõm Bổ sung kiến ​​thức

53

quản lý đầu ra

54

Văn hóa kinh doanh và tinh thần doanh nhân

55

Tâm lý học ứng dụng

56

Các kĩ năng mềm

57

Tư duy công nghệ và thiết kế

58

Thiết kế mỹ thuật công nghiệp

59

Kỹ thuật viết và trình bày

Tự chọn dựa trên ứng dụng (lựa chọn theo mô-đun)

Mô-đun 1: Kỹ thuật in

60

Kỹ sư cơ khí

61

Nguyên lý của máy

62

Kỹ thuật đóng sách

63

Kỹ thuật chế biến bao bì

64

Kiểm tra cơ học

65

Dự án quản lý sản xuất in

66

An toàn lao động và môi trường làm việc trong ngành in

READ  Giấy đi đường cập nhật mới nhất hiện nay | Nttworks.vn

Mô-đun 2: Đồ họa phương tiện

67

Kỹ thuật đồ họa

68

Kỹ thuật chụp ảnh

69

Truyền thông đa phương tiện

70

Công nghệ web

71

Thực hành thiết kế web

72

Thực hành thiết kế sản phẩm in

73

Xuất bản điện tử

74

Dự án thiết kế sản phẩm truyền thông

Thực tập kỹ thuật và dự án cử nhân

75

Thực hành kỹ thuật

76

Dự án cử nhân Khối kiến ​​thức kỹ thuật Kỹ sư tùy chọn Thực hành kỹ thuật Dự án cuối cùng của các nghiên cứu kỹ thuật

r n r n"," setting_ads_google_code ":" r n r n r n r n

r n"," setting_product_color ": 0," setting_product_size ": 0," setting_product_size_number ": 0," setting_image_in_content ":" "," setting_show_introtext ": 0," setting_show_image_detail ": 0," setting_process_: 0 "setting_comment_ 0 ": 0," setting_tag_position ":" "," setting_include_wordpress ": 0," setting_include_wordpress_team ": 0," use_resize_image ":" 1 "," use_resize_image_product ": 0," resize_image_ tiny_height "_tiny_umbnail 3" tiny_news_umbnail 3 tiny "120" resize_umbnail " ":" 300 "," resize_news_image_thumbnail_height ":" 200 "," resize_news_image_normal ":" 420 "," resize_news_image_normal_height "," re "," resize_mobile_image_width ": 0," resize_mobile_image_news_image 0, "resize_mobile_mobile_mobile_dung_size" 0, "resize_mobile_mobile_mobile_mage" mobile_news_image_height ": 0," setting_signature_on ":" 1 "," setting_signature_text ":", "" mail_smtpport ": 25," mail_smtphost ":" mail.evara.vn "," mail_smtpuser ":" noreply@evara.vn ", "mail_smtppass": "123 $% ^ qwe", "gmail_smtpuser": "info.z amashop@gmail.com "," gmail_smtppass ":" zamalovely! @ # "," site_group ":" 1 "," site_template_color ": false," setting_update_newdate ":" 1 "," setting_data_schema ":" 1 "," setting_schema_customize ":" "," setting_admin_edit_fast ": false," setting_use_location ": false," setting_tab_data ": false" setting_show_admin_create ": false," setting_cache_on ":" 1 "," setting_cache_time ":" 60 "," site_access ":["2","6"]"setting_global_modules": {"2":["content_new.php"]"tr u01b0 u1eddng but u1ec3n đã được sinh ra u00e0n qu u1ed1c"}} "setting_design_page": {"index":[{"page_name":"index","module_name":"content_box_style_tab_categories","extension":"php","directory":"contents"},{"page_name":"index","module_name":"content_category_sub_level","extension":"php","directory":"contents"}]}, "site_group_student_show": "0", "setting_include_file": {"2": "news.php"}};

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.

Protected with IP Blacklist CloudIP Blacklist Cloud