Tổng hợp thông tin về ngành Khoa học môi trường | Nttworks.vn

Một trang web mới sử dụng WordPress

Hiện nay, vấn đề môi trường đã được quan tâm rất nhiều, trong đó nghiên cứu môi trường cũng được quan tâm nhiều. Để giúp bạn nghiên cứu lĩnh vực này một cách hiệu quả, bài viết cung cấp một cái nhìn tổng quan về khoa học môi trường.

1. Tìm hiểu thêm về khoa học môi trường

 • Khoa học môi trường (Khoa học Môi trường) là nghiên cứu về nguồn gốc, các phản ứng, sự vận chuyển và chuyển hóa của các chất trong môi trường; Điều tra tác động của các hoạt động của con người đến môi trường đất, nước, không khí và sinh vật. Mục tiêu cuối cùng của ngành này là bảo vệ và cải thiện môi trường sống của con người trên Trái đất.
 • Chuyên ngành khoa học môi trường khám phá các mối quan hệ và tương tác giữa con người với con người, con người với thế giới sinh vật và môi trường vật chất xung quanh. Vì vậy, đối tượng nghiên cứu cụ thể của khoa học môi trường là môi trường tự nhiên, môi trường xã hội cũng như môi trường nhân tạo trong các mối quan hệ giữa sinh vật và con người. Dựa trên những điều này, chúng tôi sẽ thực hiện hành động cụ thể để giúp cải thiện môi trường và đưa ra lời khuyên về chính sách cho những người ra quyết định đang cân nhắc thay đổi.
 • Chương trình giáo dục Chuyên ngành Khoa học Môi trường cung cấp cho sinh viên kiến ​​thức chung về khoa học, khoa học xã hội và ngoại ngữ. Đặc biệt, kiến ​​thức toàn diện về khoa học môi trường, kỹ năng quản lý, nghiên cứu và triển khai các chương trình, dự án về môi trường. Theo học chuyên ngành này, sinh viên sẽ có được kỹ năng phân tích và đánh giá môi trường các vùng lãnh thổ, sử dụng các công cụ công nghệ thông tin, hệ thống thông tin địa lý và kỹ thuật viễn thám trong nghiên cứu, đánh giá và đánh giá môi trường.
READ  Thông tin tuyển sinh trường Đại học Lao động Xã hội | Nttworks.vn
Thông tin chung trong lĩnh vực khoa học môi trường

2. Chương trình đào tạo khoa học môi trường

Bạn có thể tìm các môn học chuyên về khung chương trình đào tạo và môn khoa học môi trường trong bảng dưới đây.

tôi

Khối kiến ​​thức chung (trừ các môn từ 10 đến 12)

đầu tiên

Những nguyên lý cơ bản của chủ nghĩa Mác – Lê-nin 1

2

Những nguyên lý cơ bản của chủ nghĩa Mác – Lê-nin 2

3

Ý TƯỞNG HỒ CHÍ MINH

4

Đường lối cách mạng của Đảng cộng sản việt nam

5

Tin học cơ bản 1

6

Tin học cơ bản 3

7

Anh văn A1

số 8

Tiếng Anh A2

9

Tiếng Anh B1

mười

11

Giáo dục quốc phòng và an ninh

thứ mười hai

Các kĩ năng mềm

II

Kiến thức chung theo lĩnh vực

13

Viện văn hóa Việt Nam

14

Trái đất và khoa học sự sống

III

Khối kiến ​​thức chung ngành

15

Đại số tuyến tính

16

Tính toán 1

17

Tính toán 2

18

19

Nhiệt

20

Công suất quang học

21

Hóa học nói chung

22

Hóa học hữu cơ

23

IV

Kiến thức chung về nhóm ngành

IV.1

Yêu cầu

24

Sinh học đại cương

25

Tài nguyên thiên nhiên

26

Khoa học môi trường chung

27

Môi trường dựa trên đất, nước, không khí

IV.2

Tự chọn

28

Khí hậu thay đổi

29

Địa chất môi trường

30

Sinh thái môi trường

VẼ

Kiến thức thực địa và khối hỗ trợ

V.1

Yêu cầu

31

32

Môi trường hoá học

33

Phương pháp phân tích môi trường

34

Công nghệ môi trường chung

35

Quản lý môi trường

36

Giới thiệu về Toán ứng dụng trong Môi trường

37

38

Sự đánh giá môi trường

39

40

Luật và chính sách môi trường

41

Hệ thống thông tin địa lý

V.2

Tự chọn

V.2.1

Các khóa học chuyên sâu

V.2.1.1

Chuyên ngành quản lý môi trường

42

Kiểm toán môi trường

43

Quy hoạch môi trường

44

Hệ thống quản lý môi trường

45

Kiểm soát môi trường

46

GIS trong quản lý môi trường

V.2.1.2

Đặc sản môi trường đất

47

Ô nhiễm đất và các biện pháp khắc phục

48

Nông dược và môi trường đất

49

Hóa học môi trường đất

50

Sinh thái đất

51

Chỉ thị về môi trường

V.2.1.3

Chuyên ngành sinh thái môi trường

52

Sinh học bảo tồn ứng dụng

53

54

55

Sinh thái khu vực

56

Du lịch sinh thái

V.2.1.4

Các khóa học đặc biệt về độc chất học môi trường

57

Độc chất học và sức khỏe môi trường

58

Phương pháp phân tích chất độc

59

60

Quản lý rủi ro chất độc

61

Hình thái của chất độc trong môi trường

V.2.1.5

Đặc sản trong môi trường thủy sinh

62

Hóa học môi trường của nước

63

Quản lý và sử dụng bền vững tài nguyên nước

64

Ô nhiễm nguồn nước

65

Sinh thái dưới nước

66

Phân tích và đánh giá chất lượng nước

V.2.1.6

Các khóa học chuyên sâu về mô hình môi trường

67

Ứng dụng các công cụ mô hình hóa và hệ thống thông tin địa lý trong lập bản đồ môi trường

68

Mô hình đánh giá chất lượng môi trường

69

Mô hình dự báo ô nhiễm môi trường

70

Giám sát và xử lý dữ liệu môi trường

71

V.2.1.7

Đặc sản môi trường biển

72

Đại dương và bờ biển

73

Quy hoạch không gian hàng hải

74

Quản lý ô nhiễm biển

75

Luật và Chính sách Môi trường Biển

76

Quản lý các khu bảo tồn biển

V.2.2

Chất bổ sung

77

Tế bào học

78

79

80

Bản đồ trắc địa và tổng quát

81

Lý thuyết về phát triển bền vững

82

Kinh tế – sinh thái

SEST

Khối kiến ​​thức thực tập và tốt nghiệp

VI.1

Thực tập và luận văn

83

Thực hành thực tế

84

VI.2

Luận văn hoặc chủ đề thay thế

Luận văn

85

Kết thúc chu kỳ

Sản phẩm thay thế

86

Khoa học môi trường và tài nguyên thiên nhiên

87

Thực hành phân tích và đánh giá môi trường

88

Xã hội học về môi trường

Theo Đại học Quốc gia Hà Nội

3. Khối thi đầu vào khoa học môi trường

– Mã ngành: 7440301

– Các tổ hợp môn học sau đây đang được nghiên cứu trong lĩnh vực khoa học môi trường:

 • A00: Toán – Lý – Hóa
 • A01: Toán – Lý – Anh
 • B00: Toán – Hóa – Sinh
 • C02: Toán – văn – hóa
 • D01: Toán – Văn – Anh
 • D90: Toán – Khoa học – Tiếng Anh

Với sự thay đổi phương án xét tuyển của Bộ Giáo dục, chuyên ngành khoa học môi trường khá đa dạng. Thí sinh có thể truy cập cổng thông tin điện tử của từng cơ sở đào tạo để biết thông tin cụ thể.

* Xem thêm: Tổ hợp xét tuyển Đại học – Cao đẳng

4. Điểm chuẩn của khoa học môi trường

Điểm chuẩn ngành khoa học môi trường từ 13 đến 18 điểm. Đây được đánh giá là mức điểm trung bình vừa sức với nhiều thí sinh.

5. Danh sách các trường đào tạo ngành khoa học môi trường

Để giúp thí sinh dễ dàng tìm được trường phù hợp, chúng tôi đã tổng hợp danh sách các trường đại học có ngành khoa học môi trường theo khu vực dưới đây.

– Khu vực phía Bắc:

– Vùng trung tâm:

– Khu vực phía Nam:

6. Cơ hội việc làm trong ngành khoa học môi trường

Sau khi hoàn thành chương trình đào tạo ngành khoa học môi trường, sinh viên sẽ có thể đảm nhận các vị trí công việc sau:

 • Thạo các cơ quan hành chính nhà nước có trách nhiệm về tài nguyên và môi trường như Bộ Tài nguyên và Môi trường, Cục Bảo vệ Môi trường Việt Nam, Sở Tài nguyên và Môi trường, Sở Tài nguyên và Môi trường, hoặc các phòng ban khác).
 • Uriah các cơ quan nghiên cứu và chuyển giao công nghệ như Viện Tài nguyên và Môi trường thuộc Viện Khoa học và Công nghệ Việt Nam hoặc Hiệp hội các trường đại học và các trường đại học; trung tâm tư vấn và chuyển giao công nghệ thuộc sở khoa học và công nghệ…
 • Giảng bài các trường cao đẳng, cao đẳng đào tạo các ngành về môi trường (ví dụ như cựu sinh viên Khoa Môi trường Đại học Huế, Đại học Nha Trang, Đại học Duy Tân, Trung học Tài nguyên và Môi trường, Cao đẳng Công nghiệp Đà Nẵng, Cao đẳng Công nghiệp Thành phố Hồ Chí Minh). ..
 • Bác sĩ chuyên khoa tại các cơ sở y tế như trung tâm y tế dự phòng tỉnh, bệnh viện …
 • Sĩ quan các cán bộ kỹ thuật, công nhân viên trong các công ty môi trường, như công ty đô thị, công ty cấp thoát nước, công ty hạ tầng đô thị …
 • Chuyên gia tại các trung tâm bảo tồn thiên nhiên, vườn quốc gia…
 • Cán bộ kỹ thuật của các phòng / ban kỹ thuật trong nhà máy, cơ sở như phòng ISO, phòng kiểm soát môi trường, nhà máy xử lý nước thải, phòng an toàn …
 • Cán bộ, chiến sĩ phòng cảnh sát môi trường;
 • Nhân viên NGO, các dự án tài nguyên thiên nhiên…
Chuyên ngành khoa học môi trường

7. Lương ngành khoa học môi trường

Hiện chưa có thống kê cụ thể về mức lương của ngành khoa học môi trường.

8. Thuộc tính phù hợp với khoa học môi trường

Để theo học ngành khoa học môi trường, bạn phải có những phẩm chất sau:

 • Yêu thiên nhiên, môi trường, tò mò, ham hiểu biết và tư duy logic
 • Năng động, sáng tạo, nhiệt tình và tự tin
 • Hãy cẩn thận, hãy kiên nhẫn
 • Khả năng làm việc nhóm
 • Kỹ năng thuyết trình và giao tiếp
 • Dũng cảm và chấp nhận thử thách
 • Sức khỏe tốt, chịu được áp lực công việc

Dưới đây là tổng quan về khoa học môi trường. Hi vọng bài viết đã cung cấp những thông tin hữu ích giúp bạn tìm hiểu ngành học cụ thể và cụ thể nhất.

r n r n"," setting_ads_google_code ":" r n r n r n r n

r n"," setting_product_color ": 0," setting_product_size ": 0," setting_product_size_number ": 0," setting_image_in_content ":" "," setting_show_introtext ": 0," setting_show_image_detail ": 0," setting_process_: 0 "setting_comment_ 0 ": 0," setting_tag_position ":" "," setting_include_wordpress ": 0," setting_include_wordpress_team ": 0," use_resize_image ":" 1 "," use_resize_image_product ": 0," resize_image_ tiny_height "_tiny_umbnail 3" tiny_news_umbnail 3 tiny "120" resize_umbnail " ":" 300 "," resize_news_image_thumbnail_height ":" 200 "," resize_news_image_normal ":" 420 "," resize_news_image_normal_height "," re "," resize_mobile_image_width ": 0," resize_mobile_image_news_image 0, "resize_mobile_mobile_mobile_dung_size" 0, "resize_mobile_mobile_mobile_mage" mobile_news_image_height ": 0," setting_signature_on ":" 1 "," setting_signature_text ":", "" mail_smtpport ": 25," mail_smtphost ":" mail.evara.vn "," mail_smtpuser ":" noreply@evara.vn ", "mail_smtppass": "123 $% ^ qwe", "gmail_smtpuser": "info.z amashop@gmail.com "," gmail_smtppass ":" zamalovely! @ # "," site_group ":" 1 "," site_template_color ": false," setting_update_newdate ":" 1 "," setting_data_schema ":" 1 "," setting_schema_customize ":" "," setting_admin_edit_fast ": false," setting_use_location ": false," setting_tab_data ": false" setting_show_admin_create ": false," setting_cache_on ":" 1 "," setting_cache_time ":" 60 "," site_access ":["2","6"]"setting_global_modules": {"2":["content_new.php"]"u00e1c tr u01b0 u1eddng but u1ec3n đã được sinh ra u00e0n qu u1ed1c"}} "setting_design_page": {"index":[{"page_name":"index","module_name":"content_box_style_tab_categories","extension":"php","directory":"contents"},{"page_name":"index","module_name":"content_category_sub_level","extension":"php","directory":"contents"}]}, "site_group_student_show": "0", "setting_include_file": {"2": "news.php"}};

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.

Protected with IP Blacklist CloudIP Blacklist Cloud