Tổng hợp lý thuyết Hóa học lớp 12 cần thiết cho thí sinh thi THPT quốc gia 2020 | Nttworks.vn

Một trang web mới sử dụng WordPress

Ghi Số sẽ gửi đến các bạn thí sinh tài liệu Tổng hợp lý thuyết môn Hóa lớp 12 chính xác và ngắn gọn nhất dưới đây để các bạn cùng tham khảo.

Like và theo dõi fanpage No Admission (https://www.facebook.com/tuyensinhso/) Để cập nhật thêm nhiều tin tức tuyển sinh, tài liệu ôn tập học kỳ, ôn thi THPT quốc gia, tư vấn tuyển sinh miễn phí.

Hóa học lớp 12 gồm các chương sau:

  • Chương 1: Este – Lipid
  • Chương 2: Carbohydrate
  • Chương 3: Axit amin, axit amin và protein
  • Chương 4: Polyme và vật liệu polyme
  • Chương 5: Giới thiệu về kim loại
  • Chương 6: Kim loại kiềm, kim loại kiềm thổ, nhôm
  • Chương 7: Sắt và một số kim loại quan trọng
  • Chương 8: Phân biệt một số chất vô cơ
  • Chương 9: Hóa học và các vấn đề phát triển kinh tế, xã hội và môi trường

Tóm tắt lý thuyết Hóa học lớp 12

XEM VÀ TẢI TÓM TẮT LÝ THUYẾT HÓA HỌC LỚP 12 TẠI ĐÂY

Jennie

r n r n"," setting_ads_google_code ":" r n r n r n r n

r n"," setting_product_color ": 0," setting_product_size ": 0," setting_product_size_number ": 0," setting_image_in_content ":" "," setting_show_introtext ": 0," setting_show_image_detail ": 0," setting_process_: 0 "setting_comment_ 0 ": 0," setting_tag_position ":" "," setting_include_wordpress ": 0," setting_include_wordpress_team ": 0," use_resize_image ":" 1 "," use_resize_image_product ": 0," resize_image_ tiny_height "_tiny_umbnail 3" tiny_news_umbnail 3 tiny "120" resize_umbnail " ":" 300 "," resize_news_image_thumbnail_height ":" 200 "," resize_news_image_normal ":" 420 "," resize_news_image_normal_height "," re "," resize_mobile_image_width ": 0," resize_mobile_image_news_image 0, "resize_mobile_mobile_mobile_dung_size" 0, "resize_mobile_mobile_mobile_mage" mobile_news_image_height ": 0," setting_signature_on ":" 1 "," setting_signature_text ":", "" mail_smtpport ": 25," mail_smtphost ":" mail.evara.vn "," mail_smtpuser ":" noreply@evara.vn ", "mail_smtppass": "123 $% ^ qwe", "gmail_smtpuser": "info.z amashop@gmail.com "," gmail_smtppass ":" zamalovely! @ # "," site_group ":" 1 "," site_template_color ": false," setting_update_newdate ":" 1 "," setting_data_schema ":" 1 "," setting_schema_customize ":" "," setting_admin_edit_fast ": false," setting_use_location ": false," setting_tab_data ": false" setting_show_admin_create ": false," setting_cache_on ":" 1 "," setting_cache_time ":" 60 "," site_access ":["2","6"]"setting_global_modules": {"2":["content_new.php"]"u00e1c tr u01b0 u1eddng but u1ec3n đã được sinh ra u00e0n qu u1ed1c"}} "setting_design_page": {"index":[{"page_name":"index","module_name":"content_box_style_tab_categories","extension":"php","directory":"contents"},{"page_name":"index","module_name":"content_category_sub_level","extension":"php","directory":"contents"}]}, "site_group_student_show": "0", "setting_include_file": {"2": "news.php"}};

READ  Xây dựng cơ bản là gì? Nhận diện các công trình xây dựng cơ bản | Nttworks.vn

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.

Protected with IP Blacklist CloudIP Blacklist Cloud