Tổng hợp các câu hỏi trắc nghiệm trọng tâm Sinh học lớp 12 theo từng chương (có đáp án) | Nttworks.vn

Một trang web mới sử dụng WordPress

Tuyển Sinh Số xin gửi tới các bạn thí sinh bộ câu hỏi trắc nghiệm Sinh học lớp 12 phù hợp với từng chương dưới đây.

Giáo án sinh học lớp 12 gồm các chương sau:

  • Chương 1: Cơ chế kế thừa và biến đổi
  • Chương 2: Tính toán của Quy luật Di truyền
  • Chương 3: Di truyền quần thể
  • Chương 4: Di truyền học ứng dụng
  • Chương 5: Di truyền con người
  • Chương 6: Bằng chứng và cơ chế tiến hóa
  • Chương 7: Sự ra đời và phát triển của sự sống trên trái đất
  • Chương 8: Con người và Quần thể Sinh vật
  • Chương 9: Tiểu sử
  • Chương 10: Hệ sinh thái, sinh quyển và bảo vệ môi trường

Tổng hợp các câu hỏi trắc nghiệm trọng tâm môn Sinh học lớp 12 theo chương (có đáp án)

XEM VÀ TẢI TRỌN BỘ CÂU HỎI ÔN TẬP CHƯƠNG 12 CHƯƠNG AVERAGE TẠI ĐÂY

Suzy

r n r n"," setting_ads_google_code ":" r n r n r n r n

r n"," setting_product_color ": 0," setting_product_size ": 0," setting_product_size_number ": 0," setting_image_in_content ":" "," setting_show_introtext ": 0," setting_show_image_detail ": 0," setting_process_: 0 "setting_comment, 0," setting_process_: 0 " ": 0," setting_tag_position ":" "," setting_include_wordpress ": 0," setting_include_wordpress_team ": 0," use_resize_image ":" 1 "," use_resize_image_product ": 0," resize_image_ tiny_height "_tiny_umbnail 3 tiny" 120 "resize_umbnail 3 tiny" ":" 300 "," resize_news_image_thumbnail_height ":" 200 "," resize_news_image_normal ":" 420 "," resize_news_image_normal_height "," re "," resize_mobile_image_width ": 0," resize_mobile_image_height ": 0," resize_mobile_mobile_mobile_mobile_mobile_mobile_mobile_mobile_mobile_mobile_mobile_mobile_mobile_mobile_mobile_mobile_mobile_mobile_mobile " mobile_news_image_height ": 0," setting_signature_on ":" 1 "," setting_signature_text ":", "" mail_smtpport ": 25," mail_smtphost ":" mail.evara.vn "," mail_smtpuser ":" noreply@evara.vn ", "mail_smtppass": "123 $% ^ qwe", "gmail_smtpuser": "info.z amashop@gmail.com "," gmail_smtppass ":" zamalovely! @ # "," site_group ":" 1 "," site_template_color ": false," setting_update_newdate ":" 1 "," setting_data_schema ":" 1 "," setting_schema_customize ":" "," setting_admin_edit_fast ": false," setting_use_location ": false," setting_tab_data ": false" setting_show_admin_create ": false," setting_cache_on ":" 1 "," setting_cache_time ":" 60 "," site_access ":["2","6"]"setting_global_modules": {"2":["content_new.php"]"u00e1c tr u01b0 u1eddng but u1ec3n đã được sinh ra u00e0n qu u1ed1c"}} "setting_design_page": {"index":[{"page_name":"index","module_name":"content_box_style_tab_categories","extension":"php","directory":"contents"},{"page_name":"index","module_name":"content_category_sub_level","extension":"php","directory":"contents"}]}, "site_group_student_show": "0", "setting_include_file": {"2": "news.php"}};

READ  Học viện Công nghệ Bưu chính Viễn thông nên học hay không? | Nttworks.vn

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.

Protected with IP Blacklist CloudIP Blacklist Cloud