Tổng hợp các biên bản cấn trừ công nợ mà kế toán nên biết | Nttworks.vn

Một trang web mới sử dụng WordPress

Các giao thức xóa nợ là một trong những định dạng tài liệu phổ biến nhất mà các công ty nên biết. Đồng thời, 123job mách bạn đọc về biên bản cấn trừ công nợ, cách tính và đối chiếu công nợ.

Nếu các công ty có giao dịch mua bán chưa thanh toán hoặc chưa trả trước (đặt cọc, trả trước) nhưng chưa giao hàng, nhận dịch vụ thì phát sinh nợ. Khi đó, phải sử dụng mẫu biên bản cấn trừ công nợ, là mẫu biên bản được lập để ghi nhận các khoản cấn trừ công nợ của một công ty. Mô hình giao thức xử lý nợ Để đối chiếu công nợ cần ghi rõ thông tin của hai bên, nội dung cấn trừ công nợ của hai bên.

I. Bù trừ nợ được hiểu như thế nào?

1. Xóa nợ là gì?

Việc cấn trừ công nợ xảy ra khi các bên mua bán và giao hàng cho nhau. Trong trường hợp này, các đối tượng của cả người bán và người mua phải được định cấu hình biên bản cấn trừ nợ. Làm cơ sở và giải trình với cơ quan thuế, bao gồm:

 • Bảng kê chính xác công nợ đã thanh toán (Biên bản cấn trừ công nợ) và các khoản nợ tồn đọng của khách hàng.

 • Cần quy định rõ phương thức thanh toán trong hiệp định kinh tế.

Hủy nợ là gì?TẨYcông việc đáng ngại Nợ là gì?

 • Chấm dứt hợp đồng.

 • Giao thức về giao, nhận hoặc giao nhận hàng hóa.

 • Biên bản xử lý công nợ do hai bên ký và phê duyệt.

 • Chứng từ chứng minh việc thanh toán của hai bên: Phiếu chi hoặc ủy nhiệm chi …

 • Hóa đơn thường hoặc VAT.

 • Biên bản xử lý nợ để xử lý công nợ do hai bên ký và thông qua.

 • Phần chênh lệch khi thanh toán chuyển khoản được khấu trừ vào thuế GTGT đầu vào.

READ  Giúp bạn trả lời câu hỏi sĩ quan quân đội là gì? | Nttworks.vn

2. Cách hạch toán cấn trừ công nợ

Dựa trên các giao thức xử lý nợ và hóa đơn cho hàng hóa và dịch vụ được giao và giao theo hợp đồng mua bán, bạn có các tùy chọn sau: kế toán như sau:

2.1. Kế toán hàng hóa, dịch vụ đã bán

Những điều sau đây được tính đến khi mua hàng hóa và bán dịch vụ:

Nợ TK 131: Nhu cầu về khách hàng tăng

Nợ TK 632: Giá vốn hàng bán tăng

Có TK 511/33311: Thuế GTGT đầu ra / doanh thu tăng.

Có các TK 152, 154, 155, 156: nguyên vật liệu, dở dang, thành phẩm, hàng hóa giảm giá

2.2. Kế toán hàng hóa, dịch vụ mua vào

Dr. 152, 153, 156, 241, 242: nguyên vật liệu, công cụ, dụng cụ, hàng hóa… tăng

Nợ TK 1331: Thuế GTGT đầu vào tăng

Có TK 331: tăng nợ người bán

Kế toán hàng hóa, dịch vụ mua vàoKế toán hàng hóa, dịch vụ mua vào

2.3. Tài khoản xử lý công nợ

Nợ TK 331: Giảm nợ người bán

TK 131: Phải thu khách hàng giảm dần

II. Các khoản mục bù trừ công nợ

Hồ sơ xử lý công nợ biên bản cấn trừ nợ bao gồm:

 • Danh sách chi tiết các khoản nợ của khách hàng (Giao thức xử lý nợ) và các khoản nợ tồn đọng của khách hàng.

 • Phương thức thanh toán phải được ghi rõ trong hợp đồng kinh tế.

 • Giao thức về giao, nhận hoặc giao nhận hàng hóa.

 • Bằng chứng thanh toán: biên lai, giấy báo nợ, giấy báo có …

 • Hóa đơn giá trị gia tăng hoặc hóa đơn bán hàng thông thường.

 • Biên bản xử lý công nợ (đóng dấu giáp lai hai bên).

 • Chứng từ thanh toán qua ngân hàng (nếu có) cho phần chênh lệch sau khi khoản nợ được tất toán.

III. Khi so sánh và trừ các khoản nợ, cần chú ý

1. Ghi chú về so sánh nợ

Những lưu ý cần chú ý khi đối chiếu công nợ Giao thức xử lý nợ là:

 • Việc xử lý công nợ diễn ra khi một bên đã hoàn thành nghĩa vụ theo hợp đồng nhưng bên kia vẫn chưa thanh toán.

 • Tất cả các sổ sách, hóa đơn, biên lai và các tài liệu liên quan đến hợp đồng phải được ghi chép chính xác để tránh thất thoát thu nhập.

 • Sau đó đối chiếu công nợ một cách tổng quát nhất với số phải chi trong quá trình thực hiện hợp đồng, bao gồm: Số dư đầu kỳ, số tăng trong kỳ, số giảm trong kỳ, số dư cuối kỳ.

READ  Hướng dẫn làm hồ sơ thi tốt nghiệp THPT và xét tuyển ĐH 2020 | Nttworks.vn

Ghi chú về so sánh nợGhi chú về so sánh nợ

 • Sau đây là giải trình cụ thể các khoản còn nợ về số hợp đồng kinh tế, hóa đơn (GTGT), công nợ phát sinh, số tiền đã thanh toán và số tiền còn nợ. Để làm rõ hơn, cần gửi kèm các tài liệu kèm theo để chứng minh, đối chiếu công nợ.

 • Cuối cùng, phải xác nhận rằng biên bản sẽ có chữ ký của hai bên.

2. Thuyết minh về việc trừ nợ

Khi trừ nợ biên bản cấn trừ nợ những điều sau đây phải được lưu ý:

 • Các khoản nợ chỉ được bù trừ khi cả hai bên bỏ tiền ra để thực hiện hợp đồng, nhưng không có quyết toán cuối cùng nào được thực hiện để xác định cách bù trừ cho bên kia và đảm bảo lợi ích cho cả hai bên.

 • Cần phải giải thích số nợ phải trả theo số dư đầu kỳ, số dư đầu kỳ tăng và số dư đầu kỳ giảm, và số dư cuối kỳ.

 • Hóa đơn hoặc phiếu xuất kho phải được đính kèm với khoản nợ tăng thêm để chứng minh rằng bên kia đã thanh toán. Đảm bảo tuân thủ các hiệp định kinh tế.

 • Nếu số tiền phát sinh nợ giảm xuống, có nghĩa là số tiền đó được chiết khấu để thanh toán toàn bộ.

 • Sau đó, đã thống nhất về số tiền phải thanh toán, biên bản đã được hai bên thông qua và ký.

 • Lưu ý khi trừ nợ chỉ được xóa nợ cho cùng một khách hàng.

IV. Mô hình các giao thức đối chiếu và thanh toán nợ cho năm 2019 vừa qua

Dưới đây là những ví dụ về các giao thức xử lý nợ mới nhất năm 2019 được 123 Việc làm chia sẻ với bạn đọc:

1. Giao thức hòa giải mô hình – xác nhận nợ

Một ví dụ về hạng mục thanh toán nợ là hạng mục đối chiếu công nợ.

Tải mẫu giao thức hòa giải – xác nhận nợ: TẠI ĐÂY

READ  Mẫu mới nhất bảng kê mua hàng cập nhật | Nttworks.vn

2. Giao thức bù trừ (bù trừ) nợ

Hình thức tiếp theo của giao thức bù trừ nợ là một ví dụ về giao thức bù trừ nợ (bao gồm bù trừ và thanh toán).

Các giao thức xóa nợ (thanh toán bù trừ)Các giao thức xóa nợ (thanh toán bù trừ)

Tải xuống giao thức xóa nợ (bù trừ): TẠI ĐÂY

3. Giao thức mẫu về đối chiếu và bù trừ công nợ (2 bên)

Sau đó là biên bản đối chiếu và xóa nợ của hai bên trong các giao thức xử lý nợ mới.

Tải mẫu giao thức hợp nhất và xử lý nợ (2 bên): TẠI ĐÂY

4. Giao thức mẫu về đối chiếu và bù trừ nợ (3 bên)

Tải xuống mẫu biên bản hòa giải và mẫu biên bản xử lý nợ (3 bên): TẠI ĐÂY

A. Có được khấu trừ thuế GTGT khi tất toán công nợ không?

1. Căn cứ pháp lý

Theo quy định tại điểm 4 Điều 15 Thông tư 219/2013 / TT – BTC quy định “Các khoản thanh toán không dùng tiền mặt khác được khấu trừ thuế GTGT” bao gồm:

 • Trường hợp thứ nhất là khi hàng hóa và dịch vụ được mua giữa giá trị hàng hóa hoặc dịch vụ được mua và giá trị hàng hóa hoặc dịch vụ được bán hoặc đi vay mà phương thức thanh toán không được thực hiện. Nếu khoản thanh toán này cần được ghi rõ khi giao kết hợp đồng kinh tế thì cần phải có mục đối chiếu số liệu, chẳng hạn như mục bù trừ công nợ và xác nhận của hai bên về việc bù trừ giữa hàng hóa, dịch vụ đã mua với hàng hóa, bán dịch vụ, vay Các mặt hàng. Đối với việc cấn trừ công nợ thông qua bên thứ ba, căn cứ để khấu trừ thuế là việc tính bù trừ công nợ của 3 bên.

Cơ sở pháp lý để cấn trừ các khoản nợ thuế GTGTCơ sở pháp lý để cấn trừ các khoản nợ thuế GTGT

 • Trường hợp thứ hai là hàng hóa và dịch vụ được mua theo phương thức cấn trừ nợ, chẳng hạn như vay, mượn tiền; hoặc việc cấn trừ các khoản nợ thông qua một bên thứ ba, nhưng phương thức thanh toán này cần được quy định cụ thể, khoản vay hoặc hợp đồng tín dụng phải ở dạng văn bản chuẩn bị trước và chứng từ chuyển tiền. từ tài khoản của người cho vay sang người đi vay a. khoản cho vay bằng tiền mặt, bao gồm cả trường hợp bù trừ giá trị hàng hóa và dịch vụ đã mua với số tiền mà người bán hỗ trợ người mua hoặc chỉ yêu cầu người mua mua

2. Giảm nợ, cho phép khấu trừ thuế khi có các tài liệu nhất định

Dựa trên thông tin này khoảng biên bản cấn trừ nợ sau đó được phép khấu trừ thuế khi xóa nợ nếu có một số tài liệu nhất định, chẳng hạn như:

 • Hợp đồng kinh tế mua bán hàng hoá và dịch vụ.

 • Giao thức xử lý công nợ được hai bên chấp thuận. Nếu xóa nợ thông qua bên thứ 3 thì phải có biên bản cấn trừ công nợ của cả 3 bên.

 • Biên bản xử lý công nợ đã được hai bên xác nhận.

 • Chứng từ thanh toán qua ngân hàng, đặc biệt đối với hóa đơn trên 20 triệu đồng.

SEST. Để kết luận

Qua bài viết trên, 123job đã chia sẻ đến bạn đọc những thông tin về biên bản tất toán công nợ, Mô hình giao thức xử lý nợ Kế toán và bù trừ công nợ mới nhất giúp kế toán chủ động hơn trong công việc. Chúng tôi hy vọng bài viết trên giúp bạn đọc xóa nợ.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.

Protected with IP Blacklist CloudIP Blacklist Cloud