Tổng hợp các bài tập đọc hiểu Tiếng Anh kèm lời giải chi tiết | Nttworks.vn

Một trang web mới sử dụng WordPress

Đề thi tiếng Anh trung học phổ thông cấp bang thường có 3 phần đọc hiểu văn bản. Đây là phần khó hơn và chiếm rất nhiều điểm. Để không bị bất ngờ và làm nhanh, bạn nên tập đặt càng nhiều câu hỏi hiểu càng tốt.

Để hoàn thành phần đọc hiểu mà không mất thời gian, trước tiên thí sinh nên đọc toàn bộ phần. Tiếp theo là các câu hỏi về từ vựng và sau đó là các câu hỏi về thông tin trong bài. Cuối cùng, hãy đặt câu hỏi về nội dung bài viết như chủ đề bài viết, mục đích của tác giả, thái độ của tác giả…

Hôm nay, thí sinh cũng nên tích cực hoàn thiện và mở rộng vốn từ vựng, đọc những điều mình yêu thích bằng tiếng Anh.

Tổng hợp các phần đọc hiểu tiếng Anh có lời giải chi tiết

XEM VÀ TẢI TIẾNG ANH CÓ HƯỚNG DẪN GIẢI THÍCH TẠI ĐÂY

Suzy

r n r n"," setting_ads_google_code ":" r n r n r n r n

r n"," setting_product_color ": 0," setting_product_size ": 0," setting_product_size_number ": 0," setting_image_in_content ":" "," setting_show_introtext ": 0," setting_show_image_detail ": 0," setting_process_: 0 "setting_comment, 0," setting_process_: 0 " ": 0," setting_tag_position ":" "," setting_include_wordpress ": 0," setting_include_wordpress_team ": 0," use_resize_image ":" 1 "," use_resize_image_product ": 0," resize_image_ tiny_height "_tiny_umbnail 3 tiny" 120 "resize_umbnail 3 tiny" ":" 300 "," resize_news_image_thumbnail_height ":" 200 "," resize_news_image_normal ":" 420 "," resize_news_image_normal_height "," re "," resize_mobile_image_width ": 0," resize_mobile_image_height ": 0," resize_mobile_mobile_mobile_mobile_mobile_mobile_mobile_mobile_mobile_mobile_mobile_mobile_mobile_mobile_mobile_mobile_mobile_mobile_mobile " mobile_news_image_height ": 0," setting_signature_on ":" 1 "," setting_signature_text ":", "" mail_smtpport ": 25," mail_smtphost ":" mail.evara.vn "," mail_smtpuser ":" noreply@evara.vn ", "mail_smtppass": "123 $% ^ qwe", "gmail_smtpuser": "info.z amashop@gmail.com "," gmail_smtppass ":" zamalovely! @ # "," site_group ":" 1 "," site_template_color ": false," setting_update_newdate ":" 1 "," setting_data_schema ":" 1 "," setting_schema_customize ":" "," setting_admin_edit_fast ": false," setting_use_location ": false," setting_tab_data ": false" setting_show_admin_create ": false," setting_cache_on ":" 1 "," setting_cache_time ":" 60 "," site_access ":["2","6"]"setting_global_modules": {"2":["content_new.php"]"u00e1c tr u01b0 u1eddng but u1ec3n đã được sinh ra u00e0n qu u1ed1c"}} "setting_design_page": {"index":[{"page_name":"index","module_name":"content_box_style_tab_categories","extension":"php","directory":"contents"},{"page_name":"index","module_name":"content_category_sub_level","extension":"php","directory":"contents"}]}, "site_group_student_show": "0", "setting_include_file": {"2": "news.php"}};

READ  10 Bí Quyết Tạo Dựng Phong Cách Làm Việc Chuyên Nghiệp | Nttworks.vn

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.

Protected with IP Blacklist CloudIP Blacklist Cloud