Tóm tắt lý thuyết Hóa 12 chống liệt cho thí sinh thi THPT quốc gia | Nttworks.vn

Một trang web mới sử dụng WordPress

Việc đăng ký số hóa nhằm gửi đến các bạn thí sinh tài liệu tóm tắt toàn bộ lý thuyết hóa học lớp 12 để các bạn ôn tập một cách đơn giản và dễ hiểu nhất.

Hóa học lớp 12 gồm các chương và bài học như sau:

Chương 1: Este – Lipid

 • Bài 1: Buổi tối
 • Bài 2: Lipit
 • Bài 3: Khái niệm về xà phòng và chất tẩy rửa tổng hợp
 • Bài 4: Đào tạo Este và Chất béo

Chương 2: Carbohydrate

 • Bài 5: Glucozơ
 • Bài 6: Saccarozơ, tinh bột và xenlulozơ
 • Bài 7: Thực hành cấu tạo và tính chất của cacbohiđrat
 • Bài 8: Vở bài tập, tính chất hóa học của este và cacbohiđrat

Chương 3: Axit amin, axit amin và protein

 • Bài 9: Amin
 • Bài 10: Axit amin
 • Bài 11: Peptit và Protein
 • Bài 12 Cấu tạo và tính chất của amin, aminoaxit và protein.

Chương 4: Polyme và vật liệu polyme

 • Bài 13: Giới thiệu về Polyme
 • Bài 14 Vật liệu polyme
 • Bài 15: Thực hành Polyme và vật liệu Polyme
 • Bài 16: Thực hành một số tính chất của prôtêin và nguyên liệu cao phân tử

Chương 5: Giới thiệu về kim loại

 • Bài 17: Vị trí của kim loại trong bảng tuần hoàn và cấu tạo của kim loại
 • Bài 18: Tính chất kim loại và dãy điện hoá của kim loại
 • Bài 19 Hợp kim
 • Giờ 20: Ăn mòn kim loại
 • Luyện kim giờ thứ 21
 • Bài 22: Tính chất của kim loại
 • Bài 23 Thực hành luyện kim và ăn mòn kim loại
 • Bài 24: Tính chất luyện, điều chế kim loại, sự ăn mòn kim loại
READ  Thương nhân là gì? Đặc điểm thương nhân dưới góc nhìn pháp luật | Nttworks.vn

Chương 6: Kim loại kiềm, kim loại kiềm thổ, nhôm

 • Giờ 25: Kim loại kiềm và các hợp chất thiết yếu của chúng
 • Bài 26: Kim loại kiềm thổ và hợp chất cần thiết của chúng
 • Bài 27: Nhôm và hợp chất của nó
 • Bài 28: Luyện tập Tính chất của kim loại kiềm, kim loại kiềm thổ và hợp chất của chúng
 • Giờ 29: Tính chất của nhôm và các hợp chất của nhôm
 • Giờ 30: Tính chất của natri, magie, nhôm và các hợp chất của chúng

Chương 7: Sắt và một số kim loại quan trọng

 • Bài 31: Sắt
 • Bài 32: Hợp chất sắt
 • Bài 33: Ferroalloys
 • Bài 34: Crom và các hợp chất của nó
 • Giờ 35: Đồng và các hợp chất của nó
 • Bài 36: Sơ lược về niken, kẽm, chì, thiếc
 • Bài 37: Luyện tập Tính chất hóa học của sắt và hợp chất của nó
 • Bài 38: Thực hành Tính chất hóa học của crom, đồng và hợp chất của chúng
 • Bài 39: Thực hành tính chất hóa học của sắt, đồng và các hợp chất của sắt, crom

Chương 8: Phân biệt một số chất vô cơ

 • Bài 40: Nhận biết một số ion trong dung dịch
 • Bài 41: Nhận biết một số chất khí
 • Bài 42: Thực hành nhận biết một số chất vô cơ

Chương 9: Hóa học và các vấn đề phát triển kinh tế, xã hội và môi trường

 • Bài 43: Hóa học và sự phát triển kinh tế
 • Bài 44: Hóa học và các vấn đề xã hội
 • Bài 45: Hóa học và các vấn đề môi trường
READ  Đề thi GSAT Samsung có đáp án dành cho ứng viên 2022 | Nttworks.vn

Tóm tắt lý thuyết Hóa học lớp 12

XEM VÀ TẢI TÓM TẮT LÝ THUYẾT HÓA HỌC LỚP 12 TẠI ĐÂY

Suzy

r n r n"," setting_ads_google_code ":" r n r n r n r n

r n"," setting_product_color ": 0," setting_product_size ": 0," setting_product_size_number ": 0," setting_image_in_content ":" "," setting_show_introtext ": 0," setting_show_image_detail ": 0," setting_process_: 0 "setting_comment_ 0 ": 0," setting_tag_position ":" "," setting_include_wordpress ": 0," setting_include_wordpress_team ": 0," use_resize_image ":" 1 "," use_resize_image_product ": 0," resize_image_ tiny_height "_tiny_umbnail 3" tiny_news_umbnail 3 tiny "120" resize_umbnail " ":" 300 "," resize_news_image_thumbnail_height ":" 200 "," resize_news_image_normal ":" 420 "," resize_news_image_normal_height "," re "," resize_mobile_image_width ": 0," resize_mobile_image_news_image 0, "resize_mobile_mobile_mobile_dung_size" 0, "resize_mobile_mobile_mobile_mage" mobile_news_image_height ": 0," setting_signature_on ":" 1 "," setting_signature_text ":", "" mail_smtpport ": 25," mail_smtphost ":" mail.evara.vn "," mail_smtpuser ":" noreply@evara.vn ", "mail_smtppass": "123 $% ^ qwe", "gmail_smtpuser": "info.z amashop@gmail.com "," gmail_smtppass ":" zamalovely! @ # "," site_group ":" 1 "," site_template_color ": false," setting_update_newdate ":" 1 "," setting_data_schema ":" 1 "," setting_schema_customize ":" "," setting_admin_edit_fast ": false," setting_use_location ": false," setting_tab_data ": false" setting_show_admin_create ": false," setting_cache_on ":" 1 "," setting_cache_time ":" 60 "," site_access ":["2","6"]"setting_global_modules": {"2":["content_new.php"]"u00e1c tr u01b0 u1eddng but u1ec3n đã được sinh ra u00e0n qu u1ed1c"}} "setting_design_page": {"index":[{"page_name":"index","module_name":"content_box_style_tab_categories","extension":"php","directory":"contents"},{"page_name":"index","module_name":"content_category_sub_level","extension":"php","directory":"contents"}]}, "site_group_student_show": "0", "setting_include_file": {"2": "news.php"}};

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.

Protected with IP Blacklist CloudIP Blacklist Cloud