toàn bộ thông tin về Chief Customer Officer | Nttworks.vn

Một trang web mới sử dụng WordPress

Bạn có thể quen thuộc với thuật ngữ này “Giám đốc điều hành”. Bạn có biết vị trí giám đốc cấp cao nào khác không? Ví dụ ‘quản lý kinh doanh’? Giám đốc kinh doanh làm gì? Nhiệm vụ của họ có quan trọng không? Hãy xem bài viết dưới đây để tìm câu trả lời.

MỤC LỤC

1. Giám đốc bán hàng là gì?
2. Mô tả công việc CCO
3. Yêu cầu đối với người quản lý doanh nghiệp
4. Giám đốc kinh doanh Phát triển nghề nghiệp

Thuê người quản lý bán hàng

Xem thêm: Làm thế nào để một Headhunter tuyển dụng ?. 8 Lợi ích của việc tìm việc thông qua một headhunter


1. Giám đốc bán hàng là gì?

Giám đốc Thương mại (CCO) là một trong những “C-Smokes” của công ty với một Giám đốc Điều hành (CEO), Giám đốc Tài chính (CFO), Giám đốc Nhân sự (CHRO)… Giám đốc Kinh doanh chịu trách nhiệm về sự thành công của các hoạt động kinh doanh.

2. Công việc của giám đốc kinh doanh

2.1. Đầu

Giám đốc bán hàng chịu trách nhiệm xác định hướng phát triển và lợi nhuận của công ty, đồng thời xây dựng cơ sở hạ tầng và quy trình tăng trưởng hiệu quả. CCO lãnh đạo các nhóm bán hàng, tiếp thị, PR và quan hệ khách hàng để đảm bảo rằng các chức năng kinh doanh được thực hiện đầy đủ và các mối quan hệ làm việc được duy trì trong công ty để giúp công ty đạt được mục tiêu của mình.

Giám đốc kinh doanh quản lý bộ phận kinh doanh trong việc chuẩn bị, thực hiện và đánh giá các quyết định được đưa ra về hoạt động kinh doanh của công ty.

2.2. Tiếp thị

Marketing cũng là một trong những lĩnh vực mà các nhà lãnh đạo doanh nghiệp cần quan tâm. Họ dẫn đầu việc phát triển chiến lược tiếp thị tập trung vào thâm nhập thị trường và tăng trưởng doanh số, đặc biệt tập trung vào việc thu hút khách hàng và định hướng nhu cầu thị trường.

READ  Trần Hùng Huy – Tiểu sử và sự nghiệp Chủ tịch ngân hàng ACB | Nttworks.vn

Khi các chiến lược được thực hiện, họ cũng là người theo dõi kết quả hoạt động marketing của công ty và can thiệp khi cần thiết.

Chính vì vai trò này mà Giám đốc bán hàng và Giám đốc tiếp thị (CMO) thường có mối quan hệ mật thiết với nhau, và trong nhiều trường hợp, Giám đốc bán hàng bắt đầu với vai trò là Giám đốc tiếp thị.

Giám đốc bán hàng là gì?