Tổ dân phố là gì? Tìm hiểu về cách tổ chức của tổ dân phố | Nttworks.vn

Một trang web mới sử dụng WordPress

Việc làm Y – Dược

1. Khái niệm nhóm nhà ở là gì?

Khái niệm tổ dân phố là gì?

Theo Wikipedia, nhóm nhà ở là một tổ chức tự quản trong cộng đồng người Việt. Như vậy có thể thấy, nhóm nhà ở không phải là một đơn vị hành chính, là một tổ chức tự quản của từng cộng đồng nhà ở chia thành khu dân cư trong phân khu, nơi có đối tượng là trẻ em trong nhân dân, Người lớn, Hơi già… Cthực hiện quyền dân chủ một cách rộng rãi, trực tiếp nhằm phát huy sức mạnh toàn diện của chính quyền địa phương và tổ chức nhân dân thực hiện các chủ trương, chương trình, chính sách của Đảng và Nhà nước.

Việc làm hợp pháp – hợp pháp

2. Những điểm mới trong tổ chức và hoạt động của nhóm nhà ở

Hoạt động tích cực của nhóm nhà ở tại các thành phố được đảng bộ, chính quyền và nhân dân ghi nhận. Những ảnh hưởng này mang lại giá trị vật chất và tinh thần cho xã hội. Tuy nhiên, bên cạnh những thuận lợi, công tác tổ chức và hoạt động của nhóm nhà ở vẫn còn nhiều bất cập.

Vì vậy, các thông tư về tổ chức và hoạt động của nhóm nhà ở đã được sửa đổi để phù hợp với điều kiện phát triển mới của đất nước. Bộ Nội vụ vừa ban hành Thông tư 04/2012 / TT-BNV công bố nội quy tổ chức và hoạt động của cụm nhà ở, thay thế cho Quyết định 13/2002 / QĐ-BNV. Sau đây là các nội dung của Thông tư 04/2012 / TT-BNV vừa được sửa đổi, bổ sung, ban hành ngày 31/08/2012.

2.1. Điểm mới về tổ chức nhà ở

Điều 4 Thông tư 4/2012 / TT-BNV có quy định cụ thể mỗi nhóm nhà ở có một Trưởng phòng và một cấp phó. Ngoài ra, còn có các tổ chức thành phố trực thuộc trung ương. Tổ dân phố có từ 600 hộ trở lên thì tổ dân phố này có thể cử thêm tổ phó. Trong bối cảnh đó, Thông tư 04/2012 / TT-BNV căn cứ vào số lượng hộ gia đình chứ không căn cứ vào dân số khi xác định số lượng phó chủ tịch tổ nhà ở.

Những ai lần đầu tiên biết đến phim hoạt hình Nhật Bản chắc hẳn sẽ biết khái niệm Tsundere là gì? bởi vì nó giúp bạn hiểu được cả thể loại bạn đang xem và những nhân vật bạn yêu thích.

2.2. Điểm mới về điều kiện hình thành nhóm nhà ở

Điều 7 Thông tư 04/2012 / TT-BNV quy định các điều kiện để hình thành nhóm nhà ở mới. Tiếp theo:

READ  Headhunter là gì? Mức lương khủng của nghề săn đầu người | Nttworks.vn

Theo quy mô hộ gia đình: nhóm nhà ở được tạo lập phải có từ 250 hộ gia đình trở lên đối với vùng đồng bằng. 150 hộ gia đình trở lên được thành lập nhóm nhà ở ở miền núi, hải đảo, biên giới.

Còn các điều kiện khác: nhóm nhà ở phải có hạ tầng kinh tế – xã hội quan trọng nhất.

Nhìn vào các chỉ tiêu trên có thể thấy, số hộ được tăng lên để đáp ứng nhu cầu của nhóm nhà ở. Việc tăng số lượng và quy mô nhóm nhà ở mang lại lợi ích có thể giảm bớt cho bộ máy, tổ chức, nhân viên giúp nâng cao năng lực quản lý và đầu tư cho cộng đồng.

2.3. Điểm mới trong quá trình tạo nhóm nhà ở và tệp

Điều 8 Thông tư 04/2012 / TT-BNV quy định về quy trình, hồ sơ thành lập nhóm nhà ở mới với nội dung cụ thể như sau:

– Quá trình thành lập:

  • Chủ tịch Ủy ban nhân dân cấp tỉnh quyết định chủ trương thành lập mới khu nhà ở
  • Chủ tịch Ủy ban nhân dân cấp huyện chỉ đạo chính quyền địa phương xây dựng Đề án trình Hội đồng nhân dân cấp huyện, bổ sung hồ sơ trình Ủy ban nhân dân cấp huyện.
  • Ủy ban nhân dân cấp huyện gửi báo cáo và hồ sơ đến Sở Nội vụ thẩm định, trình Ủy ban nhân dân cấp tỉnh.
  • Cuối cùng, khi có quyết định của Hội đồng nhân dân tỉnh, Ủy ban nhân dân tỉnh quyết định thành lập khu nhà ở mới.

– Về thời gian thực hiện trong quá trình hình thành nhóm nhà ở:

  • Ủy ban nhân dân đô thị có thời hạn không quá 10 ngày, kể từ ngày Hội đồng nhân dân đô thị có quyết định bổ sung hồ sơ và trình Ủy ban nhân dân cấp huyện.
  • Ủy ban nhân dân khu vực không quá 15 ngày để thẩm định hồ sơ do Ủy ban nhân dân thành phố trực thuộc Trung ương trình.
  • Phòng Nội vụ không quá 15 ngày thẩm định hồ sơ trình Ủy ban nhân dân cấp huyện.

2.4. Điểm mới trong quá trình sáp nhập cụm dân cư thành tổ dân phố

Những điểm mới trong tổ chức và hoạt động của nhóm nhà ở

Những điểm mới trong tổ chức và hoạt động của nhóm nhà ở

READ  Công việc của hướng dẫn viên du lịch là làm những gì ? Thu nhập của họ là bao nhiêu ? | Nttworks.vn

Điều 9 (5) có các quy định rõ ràng về việc tập hợp các cụm nhà ở và các nhóm nhà ở. Theo đó, Ủy ban nhân dân cấp huyện phải xem xét, phê duyệt hồ sơ từ cấp thành phố trực thuộc trung ương trong thời hạn 15 ngày làm việc, kể từ ngày nhận được hồ sơ. Hướng dẫn Trưởng ban ra quyết định ghép cụm dân cư vào tổ dân phố.

2.5. Điểm mới về trách nhiệm và quyền hạn của người lái xe

Điều 10 Thông tư 04/2012 / TT-BNV nêu rõ, Trưởng nhóm nhà ở có 11 nhiệm vụ và 3 quyền hạn. Tuy nhiên, các quy định về chức năng, quyền hạn và trách nhiệm của tổ trưởng dân phố được đưa ra khá chung chung, dẫn đến nhiều nơi, tổ chức dân cư này vô tình được coi như một cấp chính trị.

Do đó, nhiều nơi, chính quyền đã giao quá nhiều nhiệm vụ cho già làng, đó là trách nhiệm quản lý nhà nước của công chức làm việc trong phòng. Chính điều này đã gây áp lực không nhỏ đối với lãnh đạo nhóm nhà ở, nếu họ chỉ là nhân viên bán thời gian trong nhóm nhà ở thì họ có chế độ làm việc kiêm nhiệm, thái độ làm việc chuyên nghiệp xuất phát từ sự nhiệt tình. được nhân dân tín nhiệm.

Nếu chúng ta tìm hiểu kỹ về tổ dân phố là gì và những điểm mới trên đây căn cứ vào Thông tư 04/2012 / TT-BNV, chúng ta sẽ hiểu sâu hơn về tổ chức của tổ dân phố, thôn. Nó là của chúng tôi mỗi ngày. Nhiều vấn đề bất cập vẫn đang được tiếp tục điều tra, khắc phục.

Tin tức Hồ sơ công ty cao bằng Mức lương cao chót vót tại đây liên tục được chúng tôi cập nhật.

3. Điều kiện hình thành nhóm nhà ở

Luật pháp luôn tập trung vào sự thay đổi khi những thiếu sót trong quản trị không được giải quyết. Về câu hỏi hình thành nhóm nhà ở, so với Thông tư 04/2012 / TT-BNV, nội dung Điều 1 (4) Thông tư 14/2018 / TT-BNV thay đổi quy định tại Điều 1 Thông tư 2012. Thông tư số Thành lập tổ dân phố.

Trường hợp có khó khăn về quản lý thì nhóm nhà ở xin thành lập nhóm nhà ở mới. Cần phải làm gì để đơn này được chấp thuận? Nó phải tuân theo các điều kiện do Quốc gia thành viên quy định. Theo đó, các điều kiện sau đây phải được đáp ứng để hình thành một nhóm nhà ở mới, dựa trên các tiêu chí sau.

3.1. Số hộ trong một nhóm ở

Ở phía Bắc của cả nước và các tỉnh miền núi, nhóm nhà ở phải có từ 200 hộ trở lên. Các tỉnh đồng bằng sông Hồng yêu cầu từ 350 hộ gia đình trở lên. Riêng thành phố Hà Nội, trong cụm dân cư này phải có từ 450 hộ trở lên mới được lập nhóm nhà ở.

READ  CFO là gì? Toàn bộ thông tin về CFO | Nttworks.vn

Điều kiện hình thành nhóm nhà ở

Điều kiện hình thành nhóm nhà ở

Phải có ít nhất 300 hộ gia đình ở các tỉnh Trung du để hình thành nhóm nhà ở. Nhóm nhà ở tại các tỉnh, thành phố phía Nam phải đảm bảo có từ 400 hộ gia đình trở lên. Riêng tại TP.HCM, con số này cần tới 450 hộ.

Tại các tỉnh Tây Nguyên, nhóm nhà ở phải có từ 250 hộ trở lên. Các tỉnh biên giới, hải đảo cần từ 150 hộ.

3.2. Điều kiện hình thành nhóm nhà ở khác

Để làm được điều này, chúng ta cần nhìn vào điều kiện thực tế của tình hình kinh tế – xã hội theo từng thời kỳ và vùng miền. Và phải xuất phát từ mục tiêu phục vụ cộng đồng, đảm bảo ổn định cuộc sống của người dân.

3.3. Trường hợp đặc biệt

Nhóm nhà ở nằm trong quy hoạch bố trí, giãn dân phải có từ 100 hộ gia đình trở lên. Vùng hải đảo, biên giới xa đất liền, nơi diễn ra hoạt động di cư để bảo vệ chủ quyền, biên giới biển, đảo thì không được hình thành nhà ở quy định tại khoản 1 Điều này.

Tham khảo: Tin tức việc làm tại long an hiện đang được trả lương cuối cùng.

4. Nhiệm vụ, quyền hạn của Tổ trưởng tổ nhà ở

Điểm 1 Thông tư số 14/2018 / TT-BNV có hiệu lực ngày 20/01/2019 đã quy định cụ thể điểm 8 về nhiệm vụ, quyền hạn của người đứng đầu tập đoàn kinh doanh nhà ở.

4.1. Nhiệm vụ của người đứng đầu nhóm nhà ở

– Tổ trưởng tổ dân phố có nhiệm vụ triệu tập và chủ trì cuộc họp tổ dân phố; tổ chức thực hiện công việc ở tổ dân phố do nhân dân quyết định. Đồng thời đảm bảo các hoạt động của nhóm nhà ở diễn ra như quy định tại điểm 5 Thông tư 14/2018 / TT-BNV.

– Vận động và tổ chức dân chủ ở cơ sở, hương ước, quy ước của khu phố đã được cấp có thẩm quyền phê duyệt.

– Tập hợp và đề xuất với chính quyền thành phố giải quyết những kiến ​​nghị, nguyện vọng của người dân trong nhóm nhà ở. Đồng thời báo cáo với ủy ban đô thị nông thôn về các vi phạm pháp luật trong nhóm nhà ở.

Nhiệm vụ, quyền hạn của Tổ trưởng tổ dân phố

Nhiệm vụ, quyền hạn của Tổ trưởng tổ dân phố

– Lập biên bản kết quả, trong đó nhân dân quyết định công việc của tổ nhà ở, lập biên bản đã thảo luận, biểu quyết và thông báo cho Chủ tịch Uỷ ban nhân dân thành phố trực thuộc Trung ương biết.

– Phối hợp với các tổ chức chính trị ở tổ dân phố vận động nhân dân tham gia các phong trào, cuộc vận động.

– Báo cáo kết quả công tác 6 tháng đầu năm và họp tổ nhà đất cuối năm.

4.2. Quyền của người đứng đầu nhóm nhà ở

– Được ký kết hợp đồng xây dựng các công trình do nhân dân góp vốn xây dựng nhà ở đảm bảo phù hợp quy định của cơ quan công quyền các cấp.

– Quyền giao nhiệm vụ cho Phó trưởng nhóm nhà ở, không chỉ nhận lời mời họp của chính quyền đô thị nông thôn, được đào tạo, giáo dục về tổ chức và hoạt động của nhóm nhà ở.

Như vậy, với những thông tin trên, chúng ta không chỉ hiểu nhóm nhà ở là gì mà còn hiểu được các thông tư mới nhất về tổ chức và hoạt động của nhóm nhà ở. Đây là thông tin vô cùng hữu ích giúp bạn dễ dàng lãnh đạo và dẫn dắt tập đoàn nhà đất khi đang giữ vai trò lãnh đạo.

Tìm việc nhanh chóng

Chia sẻ trong VK '); $ ('# js_share'). append (""); $ ('# box-social'). addClass ('share');}}); $ (" # see_more "). click (function () {if ($ (this) .attr ('data- ) id ')! = "") {$ .get (' ../ ajax / ajax_blog.php? newid = 4265 & cateid = 115 & begin = '+ $ (this) .attr (' data-id '), function (data) {$ ('. see_more_blog'). append (data); var x = parseInt ($ ("# see_more"). attr ('data-id')) + 1; $ ("# see_more") . attr ("data -id", x);});}}); $ (". show_cm"). click (function () {$ (this) .hide (); $ (". hiden_cm"). show (); $ (".ct_cm"). removeClass ("hiden_dtblog");}); $ (". hiden_cm"). click (function () {$ (this) .hide (); $ ('. show_cm '). show (); $ (". ct_cm"). addClass ("hiden_dtblog");}); $ (". show_cd"). click (function () {$ (this) .hide (); $ ( ". hiden_cd") .show (); $ (". chude"). removeClass ("hiden_dtblog");}); $ (". hiden_cd"). click (function () {$ (this) .hide () ; $ ('.show_cd') .show (); $ (".chude") .addlass ("hiden_dtblog");});

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.

Protected with IP Blacklist CloudIP Blacklist Cloud