TNC là gì? Vai trò, hình thức, quy mô hoạt động của TNC | Nttworks.vn

Một trang web mới sử dụng WordPress

TNC là gì?
Công việc sản xuất – hoạt động sản xuất

1. Khái niệm TNC là gì?

TNC là từ viết tắt của English – Transnational Corporation.

Công ty quốc tế là một thuật ngữ dùng để chỉ một loại hình kinh doanh nhất định doanh nghiệp lớn bao gồm ít nhất hai công ty cung cấp ở hai quốc gia dịch vụ đáp ứng nhu cầu của con người, vận hành theo một hệ thống nhất định và có định hướng chiến lược phát triển chung.

TNCs bao gồm công ty mẹ và các công ty con / chi nhánh, nơi công ty mẹ kiểm soát tất cả tài sản của công ty, trong khi các công ty liên kết có hoạt động ở nước ngoài dưới sự kiểm soát của công ty mẹ.

Định nghĩa của TNC là gì?
Định nghĩa của TNC là gì?

Dựa trên định nghĩa trên, chúng ta thấy các loại hình công ty con sau:

  • Công ty phụ thuộc (Công ty con – Công ty con): là công ty TNHH đại chúng ở nước mà công ty con TNC hoạt động, trong đó nhà đầu tư sở hữu trên 50% tài sản của công ty.
  • Kết hợp (công ty liên kết): là công ty trách nhiệm hữu hạn trong đó nhà đầu tư vào công ty sở hữu ít nhất 10% giá trị tài sản của công ty đó và nhà đầu tư đó không có toàn quyền đối với công ty. công ty, quyền của nhà đầu tư bị hạn chế theo tỷ lệ phần trăm giá trị tài sản của công ty và quy định của công ty.
  • Công ty chi nhánh (công ty con): loại hình công ty này là công ty có trụ sở chính ở nước ngoài và sở hữu 100% giá trị tài sản do công ty mẹ quản lý.

>> Xem thêm: Kinh nghiệm mở doanh nghiệp của riêng bạn

2. Nguồn gốc của các công ty đa quốc gia

Nguồn gốc của sự hình thành TNC là gì?
Nguồn gốc của sự hình thành TNC là gì?

TNCs được hình thành trên cơ sở tích tụ và tập trung sản xuất dẫn đến xu hướng: công ty lớn thâu tóm công ty lớn. doanh nghiệp vừa và nhỏ bị thua lỗ, phá sản, mở rộng sản xuất; Các đối thủ hợp tác, góp vốn để cùng sản xuất kinh doanh.

TNC phát triển nhờ ảnh hưởng mạnh mẽ của cuộc cách mạng khoa học và công nghệ hiện đại. Quá trình tập trung sản xuất trong nông nghiệp tạo ra khối liên minh công – nông, công, thương, …, thúc đẩy giảm tỷ trọng nông nghiệp trong cơ cấu lực lượng lao động cũng như trong tổng sản phẩm quốc nội.

Hoạt động sản xuất – hoạt động sản xuất tại TP.

>> Xem thêm: Học ngành nghề gì để trở thành doanh nhân?

3. Đặc điểm về quy mô và cơ cấu quản lý của các công ty đa quốc gia

Cơ cấu tổ chức của các TNC rất đa dạng và phức tạp, đặc điểm nổi bật của các TNC là tổ chức theo thứ bậc. TNC hiện nay bao gồm hai hình thức tổ chức chính: tổ chức theo chức năng (F) và tổ chức nhiều bộ phận (MD). Ở đó:

  • Mô hình tổ chức chức năng F: Các hoạt động bao gồm các cơ sở chức năng, mỗi cơ sở có chức năng riêng và những người chịu trách nhiệm về các phòng ban chức năng này báo cáo trực tiếp với Giám đốc điều hành khi nhận được kết quả.
  • Mô hình MD hiệu quả hơn mô hình F. Mô hình này rõ ràng khác với mô hình F ở chỗ tất cả các bộ phận của mô hình này phải chịu trách nhiệm về hoạt động kinh doanh của chính họ.
Đặc điểm và quy mô của các công ty đa quốc gia
Đặc điểm và quy mô của các công ty đa quốc gia

Mô hình tổ chức của TNCs luôn thay đổi theo nền kinh tế thị trường, tùy thuộc vào đặc điểm và cơ cấu, chiến lược hoạt động. Xu hướng của TNC là sáp nhập và mua lại, trong khi TNCs mở nhiều chi nhánh quốc tế và có cấu trúc “mẹ-con” khi họ tiến tới khám phá nhiên liệu.

Cơ cấu tổ chức và quản lý của các TNC rất đa dạng nhưng hầu hết đều được cấu trúc theo dạng hình tháp và hình mạng nhện. Hình dạng kim tự tháp có đặc điểm là phân cấp nên có ưu điểm là chuyên môn hóa cao, dễ kiểm soát tình hình làm việc nhưng kém linh hoạt. Hình dạng mạng nhện có thể khắc phục được những khuyết điểm của hình kim tự tháp và trở thành hình mẫu chính cho việc quản lý kinh doanh của TNC.

>> Xem thêm: Mô hình kinh doanh là gì?

4. Loại hình doanh nghiệp đa quốc gia

Các loại TNC là gì?
Các loại TNC là gì?

Việc phân loại công ty đa quốc gia phải dựa trên nhiều tiêu chí khác nhau, nhưng hiện nay việc phân loại loại hình dựa trên tiêu chí về trình độ phát triển, các hình thức sở hữu vốn. Do đó, có các loại hình công ty đa quốc gia sau:

  • Cartel: là loại hình công ty có sự độc quyền trong cùng một ngành, họ liên kết với nhau, sự liên kết này tạo ra thị trường tiêu thụ và giá cả hàng hóa, số lượng hàng hóa bán cho các nhà cung cấp khác nhau nhằm mục tiêu hạn chế cạnh tranh và chia sẻ lợi ích trong một một cách cụ thể.
  • Syndicate: tương tự như loại cartel, Syndicate có sự liên kết chặt chẽ giữa các công ty tư bản, cùng nhau ký kết các hợp đồng mua nguyên liệu rẻ, bán giá cao. Nhiều tổ chức hợp tác đã phát triển các-ten.
  • Tín thác: là loại hình trong đó các doanh nghiệp sản xuất cùng một mặt hàng hoặc cùng ngành có liên quan chặt chẽ với nhau và hợp nhất thành một tổ chức. Các công ty này không còn độc lập về sản xuất sau khi hợp nhất – sản lượng, kinh doanh và nhiều luật hơn. Có hai loại công ty cho loại hình ủy thác này: Công ty Cổ phần Đặc biệt và Công ty Hợp nhất Doanh nghiệp.
  • Quan tâm: Đây là hình thức quản lý kinh doanh phổ biến của các TNC hiện nay. Liên kết chính là liên kết chéo giữa hai công ty kinh doanh độc lập.
  • Tập đoàn (Conglomerate): các công ty liên kết theo chiều dọc, các công ty lớn tham gia vào ngành sản xuất không bị ràng buộc về mặt kỹ thuật mà chủ yếu là liên kết về mặt tài chính.

Công việc của nhân viên sản xuất

>> Xem thêm: Hình thức khởi nghiệp là gì?

5. Vai trò của các công ty đa quốc gia

Vai trò của các công ty TNC là gì?
Vai trò của các công ty TNC là gì?

Các tập đoàn đa quốc gia (TNCs) có vai trò rất quan trọng trong nền kinh tế toàn cầu, vì các công ty đa quốc gia không chỉ có tác động mạnh đến sự phát triển của nền kinh tế toàn cầu nói chung mà còn tác động mạnh đến nền kinh tế toàn cầu. trực tiếp đến sự phát triển kinh tế. ở mọi quốc gia nói riêng. TNCs đóng vai trò quan trọng trong việc thúc đẩy phát triển thương mại quốc tế, đầu tư quốc tế, chuyển giao hiệu quả công nghệ mới, tạo ra nhiều cơ hội việc làm và cung cấp nguồn nhân lực chất lượng cao. Đối với các công việc TNC.

5.1. Vai trò của TNCs trong việc thúc đẩy sự phát triển của thương mại quốc tế

5.1.1. TNCs đang thay đổi cấu trúc thương mại quốc tế

TNC thúc đẩy mạnh mẽ sự phát triển của kinh tế và thương mại thế giới, trong đó ưu tiên phát triển các nền kinh tế hướng về xuất khẩu, thúc đẩy mạnh mẽ các quan hệ hàng hóa và tài chính trên phạm vi toàn cầu.

TNCs đã góp phần to lớn vào việc thay đổi cấu trúc thương mại quốc tế thông qua mạng lưới các công ty con chặt chẽ trên khắp thế giới, giúp các công ty đa quốc gia tận dụng được thị trường cũng như khai thác và khai thác nó, giảm chi phí vận chuyển, điều chỉnh giá cả hàng hóa phù hợp và phục vụ kinh doanh.

Vai trò của TNCs trong việc thay đổi cấu trúc thương mại quốc tế
Thay đổi cơ cấu thương mại quốc tế có vai trò thay đổi cơ cấu thương mại quốc tế

Các TNC cũng không ngừng phát minh ra các loại hàng hóa, sáng chế, nghiên cứu bí quyết công nghệ, học hỏi kinh nghiệm quản lý, v.v. Vì vậy, TNC luôn tạo ra những sản phẩm chất lượng cao, những rào cản về biên giới quốc gia, sự phát triển của lực lượng sản xuất và cải tiến lực lượng sản xuất xóa bỏ những vướng mắc. mức độ xã hội hóa sản phẩm trên thế giới.

Vai trò này được thể hiện rất rõ ràng qua tổng giá trị hàng hóa và dịch vụ, hàng hóa / sản phẩm được sản xuất để xuất khẩu ra nước ngoài và thu nhập của các công ty con trên khắp thế giới.

5.1.2. Trao đổi hàng hóa và dịch vụ TNC

Các TNC luôn có sự trao đổi nội bộ, ngay cả khi họ ở các quốc gia xa xôi. Việc liên lạc nội bộ giữa công ty mẹ và các công ty con là thực sự cần thiết, và việc trao đổi này là một trong những hình thức kinh doanh vừa tạo sự phát triển vừa giảm thiểu chi phí cho quá trình sản xuất.

Công việc giám đốc sản xuất

>> Xem thêm: Con đường để kinh doanh là gì?

5.2. Vai trò của TNCs trong việc thúc đẩy đầu tư quốc tế

Có hai hình thức đầu tư: đầu tư trực tiếp và đầu tư gián tiếp. Các hình thức đầu tư này đóng vai trò quan trọng trong mạng lưới quản lý, vốn, công nghệ và phát triển thị trường, không ngừng đầu tư ra nước ngoài để tối đa hóa lợi nhuận.

Vai trò của TNCs trong việc thúc đẩy đầu tư quốc tế
Vai trò của TNCs trong việc thúc đẩy đầu tư quốc tế

5.2.1. TNCs thúc đẩy tự do hóa đầu tư giữa các quốc gia

TNC đã giảm bớt các rào cản đối với đầu tư quốc tế, đóng góp lớn vào quá trình phát triển Đầu tư kinh tế một cách bền vững, đó là chìa khóa thành công của công nghiệp hóa, hiện đại hóa ở các nước đang phát triển. Đồng thời góp phần tăng cường hợp tác song phương và đa phương trong thu hút đầu tư nước ngoài:

Tìm việc nhanh chóng

5.2.2. TNCs thúc đẩy đầu tư trực tiếp nước ngoài

Sự tăng trưởng và mở rộng của các công ty con nước ngoài đã cho thấy vai trò quan trọng của TNCs trong nền kinh tế toàn cầu. Ngoài ra, các công ty đa quốc gia có thể dễ dàng đầu tư trực tiếp vào một công ty ở một quốc gia khác bằng cách thành lập một công ty mới ở đó hoặc thông qua sáp nhập và mua lại ở quốc gia đó, đồng thời thay đổi chiến lược và phương hướng kinh doanh của họ.

Vì vậy, những thông tin trên nhằm giải đáp thắc mắc của TNC giúp bạn dễ dàng nắm được những thông tin quan trọng về hình thức và vai trò của các công ty đa quốc gia hiện đại.

Tìm việc nhanh chóng

Chia sẻ trong VK '); $ ('# js_share'). append (""); $ ('# box-social'). addClass ('share');}}); $ (" # see_more "). click (function () {if ($ (this) .attr ('data- ) id ')! = "") {$ .get (' ../ ajax / ajax_blog.php? newid = 9165 & cateid = 157 & begin = '+ $ (this) .attr (' data-id '), function (data) {$ ('. see_more_blog'). append (data); var x = parseInt ($ ("# see_more"). attr ('data-id')) + 1; $ ("# see_more") . attr ("data -id", x);});}}); $ (". show_cm"). click (function () {$ (this) .hide (); $ (". hiden_cm"). show (); $ (".ct_cm"). removeClass ("hiden_dtblog");}); $ (". hiden_cm"). click (function () {$ (this) .hide (); $ ('. show_cm '). show (); $ (". ct_cm"). addClass ("hiden_dtblog");}); $ (". show_cd"). click (function () {$ (this) .hide (); $ ( ". hiden_cd") .show (); $ (". chude"). removeClass ("hiden_dtblog");}); $ (". hiden_cd"). click (function () {$ (this) .hide () ; $ ('.show_cd') .show (); $ (".chude") .addlass ("hiden_dtblog");});

READ  Thông tin công ty & tin tuyển dụng từ CÔNG TY CỔ PHẦN PGT HOLDINGS | Nttworks.vn

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.

Protected with IP Blacklist CloudIP Blacklist Cloud