tính khoảng thời gian giữa 2 thời điểm trong Excel | Nttworks.vn

Một trang web mới sử dụng WordPress

Trong công việc của dân văn phòng chắc chắn sẽ có lúc cần tính toán khoảng thời gian giữa hai mốc thời gian. Ở đây có tính năng Datefire của trò chơi. Tìm hiểu về tính năng này của Excel trong bài viết tiếp theo!

Đôi khi, trong công cụ Excel, chúng ta cần tính toán và chỉ định khoảng thời gian giữa hai kiểu dữ liệu khi làm việc với kiểu dữ liệu. Bài viết này sẽ chia sẻ công dụng của nó với bạn hàm DATEDIF trong Hàm Excel và kết hợp với một số kỹ thuật khác để đạt được kết quả này.

Giả sử chúng ta có 2 mốc thời gian cần tính là 14/7/2010 10:35:15 và 6/9/2015 15:30:00, lần lượt được lưu trữ trong các ô A2 và B2.

Phải tính đến hai lịch trình: 14.07.2010 10:35:15 và 9.6.2015 15:30:00

Phải tính đến hai lịch trình: 14.07.2010 10:35:15 và 9.6.2015 15:30:00

I. Tính số giờ giữa hai trong Excel

Để sử dụng Hàm Excel Tính số giờ giữa hai thời điểm này, ngoại trừ Hàm Datedif Chúng ta có thể sử dụng công thức sau:

READ  Giá vốn hàng bán là gì, gồm những gì? Bạn có biết? | Nttworks.vn

= INT ((B2-A2) * 24)

và kết quả là 42988

hoặc

= NGÀY (ABS (B2-A2)) * 24 * 60 + GIỜ (ABS (B2-A2))

II. Tính số phút trong Excel hai lần

Để tính số phút giữa hai thời điểm trên ngoài việc sử dụng Hàm Datedifchúng tôi sử dụng công thức sau:

= INT ((B2-A2) * 24 * 60)

và kết quả là 2579334

Hoặc có thể

= NGÀY (ABS (B2-A2)) * 24 * 60 + GIỜ (ABS (B2-A2)) * 60 + PHÚT (ABS (B2-A2))

III. Tính số giờ và số giây giữa hai lần trong Excel

Để tính số giây giữa hai thời điểm này, chúng tôi sử dụng công thức sau:

= INT ((B2-A2) * 24 * 60 * 60)

và bạn nhận được kết quả 154760085

IV. Tính số năm giữa hai ngày trong Excel

Để tính số năm giữa hai thời kỳ này bằng nhau Hàm Excel chúng ta nên sử dụng công thức sau hàm dateif:

= DATEDIF (A2; B2 “y”)

và bạn nhận được kết quả 4

A. Tính số tháng giữa hai ngày trong các hàm Excel

Để tính số tháng giữa hai ngày được đề cập trong bài toán Hàm Datedif Chúng tôi sử dụng công thức sau:

= DATEDIF (A2; B2 “m”)

và bạn nhận được 58

SEST. Tính số ngày giữa hai ngày trong Excel

Ứng dụng Hàm Excel Chúng tôi sử dụng công thức để tính số ngày giữa hai thời điểm này Hàm Datedif như sau:

= DATEDIF (A2, B2 “d”)

và kết quả của năm 1791

VII. Sử dụng các hàm của Excel để tính tổng thời gian theo năm, tháng, giờ, phút, giây hai lần

Lần lượt sử dụng công thức sau

READ  Làm sao để tiêu đề CV trở nên thu hút nhà tuyển dụng | Nttworks.vn

= DATEDIF (A2, B2, “y”) & “năm” & DATEDIF (A2, B2 “ym”) & “tháng” & DATEDIF (A2, B2, “md”) & “ngày” & TEXT (B2 -A2) hh “) &” giờ “& TEXT (B2-A2” mm “) &” phút “& TEXT (B2-A2,” ss “) &” giây “

Và nhận được kết quả Hàm Datedif như mong muốn: 4 năm, 10 tháng, 26 ngày, 04 giờ, 54 phút, 45 giây

VIII. Sử dụng hàm TEXT trong Excel để định dạng thời gian

Đang sử dụng Hàm Datedif, bạn có thể muốn thay đổi định dạng dữ liệu thành ngày và giờ. Sau đó, hãy xem xét sử dụng chức năng TEXT. Để sử dụng thành thạo chức năng TEXT, hãy đọc một số quy tắc định dạng cho chức năng này.

Lưu ý cú pháp của hàm TEXT như sau:

= TEXT (,)

Tham số đầu tiên đã rất rõ ràng, loại dữ liệu chúng tôi muốn, chúng tôi đưa nó vào. Tham số thứ hai là trường cho biết chúng ta muốn định dạng như thế nào, trong bài học này chúng ta muốn định dạng dữ liệu thời gian.

Sau đó, chúng tôi có thể trích dẫn một trong các ví dụ sau:

  • Tính số giờ hai lần theo công thức sau: = TEXT (B2-A2 “h”)
  • Tính số giờ và phút giữa hai thời điểm theo công thức sau: = TEXT (B2-A2, “h: mm”)
  • Tính toán dữ liệu giờ, phút và giây giữa hai thời điểm: = TEXT (B2.A2, “h: mm: ss”)

IX. Để kết luận

Để bạn có thể chạy tốt Excel làm việc trong công việc và cuộc sống hàng ngày, chúng ta không chỉ làm chủ Hàm Excel mà còn tận dụng tốt tất cả các công cụ có trong nó. Chú ý phù hợp Hàm Excel Nâng cao giúp ứng tuyển tốt vào các công việc như hàm DATEDIF, SUMIFS, COUNTIFSSUMPRODUCT, INDEX + MATCH… Các công cụ chúng tôi có thể sử dụng thường xuyên là xác thực dữ liệu, định dạng có điều kiện, PivotTable…

READ  Oppa là gì? Những điều nên và không nên khi dùng "Oppa" | Nttworks.vn

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.

Protected with IP Blacklist CloudIP Blacklist Cloud