Tìm hiểu về Ngành Báo chí | Nttworks.vn

Một trang web mới sử dụng WordPress

Báo chí là phương tiện thông tin đại chúng quan trọng trong xã hội, là tiếng nói của Đảng, Nhà nước và là diễn đàn của nhân dân. Ngành báo chí đang giúp đào tạo các phóng viên, biên tập viên chuyên nghiệp để cung cấp một hệ thống thông tin về các sự kiện mới mà công chúng cần biết hàng ngày.

1. Tìm hiểu về báo chí

Báo chí Báo chí là một chuyên ngành chuyên đào tạo học sinh có kỹ năng, kiến ​​thức, năng lực để thực hiện các quyền và trách nhiệm của người làm báo trong xã hội. Giúp sinh viên nhận thức được trách nhiệm xã hội, pháp luật và đạo đức của người làm báo trong các cơ quan báo chí, tạp chí quốc gia.

 • Chuyên ngành báo chí cung cấp những kiến ​​thức cơ bản về lĩnh vực báo chí, nguyên tắc hành nghề, kỹ năng nghề nghiệp, chuẩn mực ứng xử trong pháp luật và đạo đức nghề nghiệp. Nhằm giúp sinh viên hiểu được những phát triển, cách tiếp cận, phương pháp xử lý và nghiên cứu một cách có hệ thống.
 • Sinh viên chuyên ngành báo chí được rèn luyện các kỹ năng nghề nghiệp như: khả năng tư duy lý luận và khoa học trong việc tham mưu và quản lý các cơ quan báo chí. Có thể tổ chức công việc một cách hiệu quả, hành động độc lập trong việc khám phá và sử dụng thông tin.
 • Nghề báo dạy cho sinh viên ý thức nghề nghiệp, bản lĩnh chính trị vững vàng, đạo đức tốt, tinh thần công vụ và thái độ làm việc nghiêm túc, đúng mực.
 • Học báo chí giúp sinh viên hiểu được các yêu cầu về tính chính xác cao, công bằng và trung thực trong hoạt động báo chí và vận dụng các yêu cầu này trong quá trình làm báo.
 • Ngoài ra, báo chí rèn luyện cho sinh viên khả năng tư duy và sáng tạo các tác phẩm báo chí như báo in, báo truyền hình, báo phát thanh, v.v. Và làm thế nào để đánh giá nhanh chóng và chính xác các nguồn thông tin tốt nhất.
 • Báo chí cung cấp cái nhìn sâu sắc về các nguyên tắc trình bày trong thiết kế của báo in, trang web, hoặc kịch bản hoàn chỉnh của một chương trình phát thanh hoặc truyền hình.
 • Khi theo học ngành báo chí, sinh viên được đào tạo chuyên sâu về các ngành: báo in, báo chí đa phương tiện, báo chí phát thanh, báo chí truyền hình, báo chí trực tuyến, phóng viên ảnh, quay phim truyền hình.
READ  Thông tin tuyển sinh Khoa Y dược | Nttworks.vn
Báo chí sẽ mở ra nhiều cơ hội trong tương lai

2. Chương trình đào tạo báo chí

Bạn có thể tham khảo khung chương trình đào tạo và các môn học chuyên ngành báo chí trong bảng dưới đây.

Khối kiến ​​thức giáo dục phổ thông

Khoa học Mác – Lênin và tư tưởng Hồ Chí Minh

đầu tiên

Triết học Mác – Lênin

2

Kinh tế chính trị Mác – Lênin

3

Chủ nghĩa xã hội khoa học

4

Đường lối cách mạng của Đảng cộng sản việt nam

5

Ý TƯỞNG HỒ CHÍ MINH

Nhân văn và khoa học xã hội

Yêu cầu

6

Pháp luật đại cương

7

Khoa học chính trị đại cương

số 8

Kinh tế học đại cương

9

Quan hệ quốc tế chung

Các môn tự chọn (chọn 6 tín chỉ trong số 28 tín chỉ dưới đây)

mười

Điều tra xã hội chung

11

Địa chính trị thế giới

thứ mười hai

Logic chính thức

13

Phương pháp nghiên cứu trong khoa học xã hội và nhân văn

14

Thực hành tiếng việt

15

Các nguyên tắc điều hành kinh tế

16

Xây dựng Đảng

17

Viện văn hóa Việt Nam

18

Chuyên đề văn học Việt Nam và thế giới

19

Ngôn ngữ học đại cương

20

Lịch sử văn minh thế giới

21

Tâm lý xã hội

22

Lý thuyết văn học

23

Môi trường và phát triển

Toán học và khoa học

24

Tin học ứng dụng

Ngoại ngữ

25

Học tiếng Anh Phần 1

26

Học tiếng Anh Phần 2

27

Học tiếng Anh Phần 3

28

Học tiếng Anh Phần 4

29

Tiếng Trung phổ thông Phần 1

30

Tiếng Quan Thoại Phần 2

31

Tiếng Trung phổ thông Phần 3

32

Tiếng Trung phổ thông Phần 4

Giáo dục thể chất và giáo dục bảo vệ (theo đơn thuốc)

Khối giáo dục chuyên nghiệp

Kiến thức cơ bản về ngành

Yêu cầu

33

Lý thuyết giao tiếp

34

Luật và đạo đức báo chí

Các môn tự chọn (chọn 6 tín chỉ trong số 21 tín chỉ dưới đây)

35

Lịch sử báo chí

36

Xã hội học báo chí

37

Tâm lý báo chí – truyền thông

38

Quan hệ công chúng

39

Mạng xã hội và mạng xã hội

40

Văn hóa truyền thông

41

Truyền thông quốc tế và thông tin đối ngoại

Kiến thức thực địa (bắt buộc)

42

Cơ sở lý luận về báo chí

43

Từ báo

44

Lực lượng lao động của một nhà báo

45

Công chúng báo chí

46

Công việc in ấn

47

Tác phẩm báo đài

48

Ti vi đang hoạt động

49

Tác phẩm của một tờ báo điện tử

Kiến thức đặc biệt

Chuyên ngành báo chí

Yêu cầu

50

Nhấn vào bức ảnh

51

Báo hàng ngày và hàng tuần

52

Tạp chí

53

Các ấn phẩm chuyên ngành báo chí

54

Dự án báo chí và các sản phẩm truyền thông

Bổ sung kiến ​​thức

Yêu cầu

55

Công nghệ và công nghệ truyền thông kỹ thuật số

Tự chọn (chọn 6 tín chỉ trong số 24 tín chỉ)

56

Báo chí chính trị và xã hội

57

Báo kinh tế và an sinh xã hội

58

Báo chí khoa học và giáo dục

59

Báo chí an ninh quốc gia

60

Báo chí văn hóa nghệ thuật

61

Môi trường và biến đổi khí hậu

62

Báo chí thể thao và giải trí

63

Báo chí tôn giáo – quốc gia – nhân quyền

Sự kiện, vị trí và sản phẩm tốt nghiệp

64

Thực tế chính trị và xã hội

65

Thực tập chuyên nghiệp (năm thứ ba)

66

Thực tập cuối cùng (năm thứ tư)

67

Thesis / Thesis / Luận văn

Theo Học viện Báo chí và Tuyên truyền

3. Đề thi chặn đầu vào ngành báo chí của bạn.

Báo chí có mã ngành 7320101 để truy cập các tổ hợp chất sau:

 • A00 (toán học, vật lý, hóa học)
 • A01 (toán, lý, tiếng Anh)
 • C00 (ngôn ngữ, lịch sử, địa lý)
 • C03 (văn học, toán học, lịch sử)
 • C04 (ngôn ngữ, toán học, địa lý)
 • D01 (ngôn ngữ, toán học, tiếng Anh)
 • D02 (ngôn ngữ, toán học, tiếng Nga)
 • D04 (văn, toán, tiếng Trung)
 • D05 (văn học, toán học, tiếng Đức)
 • D14 (văn, sử, tiếng Anh)
 • D78 (Ngôn ngữ học, Khoa học xã hội, tiếng Anh)
 • D79 (Ngôn ngữ học, Khoa học xã hội, tiếng Đức)
 • D80 (ngôn ngữ học, khoa học xã hội, tiếng Nga)
 • D81 (Ngôn ngữ học, Khoa học xã hội, Tiếng Nhật)
 • D82 (ngôn ngữ học, khoa học xã hội, tiếng Pháp)
 • D83 (Ngôn ngữ học, Khoa học xã hội, Tiếng Trung)
 • M14 (ngôn ngữ học, báo chí, toán học)
 • M15 (ngôn ngữ học, báo chí, tiếng Anh)
 • M16 (ngôn ngữ học, báo chí, vật lý)
 • M17 (ngôn ngữ học, báo chí, lịch sử)
 • M18 (ngôn ngữ học, phóng viên ảnh tài năng, toán học)
 • M19 (ngôn ngữ học, phóng viên ảnh tài năng, tiếng Anh)
 • M20 (ngôn ngữ học, phóng viên ảnh tài năng, vật lý)
 • M21 (ngôn ngữ học, phóng viên ảnh tài năng, lịch sử)
 • M22 (ngôn ngữ, kịch, toán học)

* Xem thêm: Tổ hợp kỳ thi tuyển sinh đại học, cao đẳng

4. Chuẩn mực của báo chí

Năm 2018, điểm chuẩn ngành báo chí của các trường dao động từ 14 đến 24 điểm, tùy theo các tổ hợp môn xét tuyển trên cơ sở kết quả kỳ thi THPTQG.

5. Các trường báo chí

Để theo học ngành báo chí, thí sinh có thể nộp hồ sơ vào các trường sau:

6. Cơ hội việc làm trong lĩnh vực báo chí

Sinh viên tốt nghiệp ngành Báo chí có nhiều cơ hội việc làm thu nhập cao hấp dẫn. Sau khi tốt nghiệp, bạn làm việc tại các cơ quan báo chí, tạp chí, cơ quan truyền thông, đài truyền hình Việt Nam, đài tiếng nói Việt Nam, các công ty, tổ chức phi chính phủ … thêm:

 • PV, đồng nghiệp trên các báo in như Báo Đời sống Pháp luật, Báo Dân gian, Báo An ninh Thủ đô, Báo Nông nghiệp, Báo Nông thôn, Báo Sinh viên. Các trang web như: Vietnamnet, Vnexpress, Kenh14.vn …
 • Phóng viên: ở các tỉnh, địa phương trong cả nước hoặc sinh sống ở nước ngoài chuyên đưa tin, bài và những thông tin mới nhất về tình hình kinh tế, chính trị, xã hội, văn hóa, du lịch tại trụ sở.
 • Biên tập phần ở các cơ quan báo chí như: chuyên mục du lịch, chuyên mục giải trí, chuyên mục pháp luật, chuyên mục văn hóa xã hội, chuyên mục kinh tế… chuyên biên tập tin bài cho phóng viên, cộng tác viên.
 • Trình chỉnh sửa phương tiện: chịu trách nhiệm biên tập các bài báo, viết kịch bản quay phim, đăng tải lên các trang web, đọc, đọc lời dẫn bán hàng, dẫn chương trình, diễn viên …
 • Viết cho các chuyên gia cho các công ty, doanh nghiệp, viết bài cho website, blog, Fanpge hoặc viết bài cho báo, tạp chí …
 • Làm việc tại các đài phát thanh và truyền hình địa phương như huyện, thành phố, thành phố trực thuộc trung ương, ..
Định hướng nghề nghiệp: ngành báo chí

7. Lương báo chí

Mức lương cơ bản của một nhà báo từ 5 đến 10 triệu / tháng, tùy theo vị trí, năng lực và kinh nghiệm mà mỗi người có mức lương khác nhau, cụ thể:

 • Mức lương trung bình của sinh viên mới ra trường chưa có kinh nghiệm là 5-7 triệu mỗi tháng.
 • Mức lương cơ bản của người có kinh nghiệm là 7-10 triệu mỗi tháng, thậm chí có thể cao hơn tùy vào khả năng của mỗi người.

8. Đặc điểm phù hợp với báo chí

Để trở thành một nhà báo, bạn phải có những phẩm chất sau:

 • Có kỹ năng viết tốt;
 • Đam mê báo chí;
 • Xác định và xử lý vấn đề nhanh chóng;
 • sử dụng và tổng hợp thông tin nhanh chóng;
 • Có kỹ năng nghiệp vụ báo chí, ngoại ngữ;
 • Luôn quan tâm đến các tin tức, sự kiện trong nước và quốc tế;
 • Biết cách lựa chọn thông tin quan trọng để đăng;
 • Thái độ tự tin, tự tin;
 • Nghiêm túc với ngành và công việc;
 • kiên nhẫn và chính xác trong việc sử dụng thông tin;
 • Chịu đựng những khó khăn, thử thách trong công việc;
 • Chủ động về thời gian.

Nghề báo là một nghề hấp dẫn thu hút nhiều bạn trẻ làm quen và học hỏi. Nếu bạn là một người năng động và thích viết lách thì nghề báo hoàn toàn phù hợp với bạn.

r n r n"," setting_ads_google_code ":" r n r n r n r n

r n"," setting_product_color ": 0," setting_product_size ": 0," setting_product_size_number ": 0," setting_image_in_content ":" "," setting_show_introtext ": 0," setting_show_image_detail ": 0," setting_process_: 0 "setting_comment_ 0 ": 0," setting_tag_position ":" "," setting_include_wordpress ": 0," setting_include_wordpress_team ": 0," use_resize_image ":" 1 "," use_resize_image_product ": 0," resize_image_ tiny_height "_tiny_umbnail 3" tiny_news_umbnail 3 tiny "120" resize_umbnail " ":" 300 "," resize_news_image_thumbnail_height ":" 200 "," resize_news_image_normal ":" 420 "," resize_news_image_normal_height "," re "," resize_mobile_image_width ": 0," resize_mobile_image_news_image 0, "resize_mobile_mobile_mobile_dung_size" 0, "resize_mobile_mobile_mobile_mage" mobile_news_image_height ": 0," setting_signature_on ":" 1 "," setting_signature_text ":", "" mail_smtpport ": 25," mail_smtphost ":" mail.evara.vn "," mail_smtpuser ":" noreply@evara.vn ", "mail_smtppass": "123 $% ^ qwe", "gmail_smtpuser": "info.z amashop@gmail.com "," gmail_smtppass ":" zamalovely! @ # "," site_group ":" 1 "," site_template_color ": false," setting_update_newdate ":" 1 "," setting_data_schema ":" 1 "," setting_schema_customize ":" "," setting_admin_edit_fast ": false," setting_use_location ": false," setting_tab_data ": false" setting_show_admin_create ": false," setting_cache_on ":" 1 "," setting_cache_time ":" 60 "," site_access ":["2","6"]"setting_global_modules": {"2":["content_new.php"]"u00e1c tr u01b0 u1eddng but u1ec3n đã được sinh ra u00e0n qu u1ed1c"}} "setting_design_page": {"index":[{"page_name":"index","module_name":"content_box_style_tab_categories","extension":"php","directory":"contents"},{"page_name":"index","module_name":"content_category_sub_level","extension":"php","directory":"contents"}]}, "site_group_student_show": "0", "setting_include_file": {"2": "news.php"}};

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.

Protected with IP Blacklist CloudIP Blacklist Cloud