Thuật ngữ tiếng Anh trong ngành sản xuất | Nttworks.vn

Một trang web mới sử dụng WordPress

Các công ty sản xuất có vai trò quan trọng trong việc sản xuất ra các sản phẩm, hàng hóa đáp ứng tốt nhất nhu cầu của người tiêu dùng. Trong bối cảnh hội nhập kinh tế và mở rộng giao thương quốc tế, rõ ràng họ cần phải thường xuyên tiếp xúc với các đối tác nước ngoài. Để thương mại quốc tế hoạt động hiệu quả, bạn cần hiểu các thuật ngữ sản xuất bằng tiếng Anh.

Sau đây chúng tôi tìm hiểu Thuật ngữ tiếng anh Trong ngành sản xuất thường xảy ra trường hợp những người làm việc trong ngành sản xuất hoặc những người quan tâm đến ngành sản xuất được chuẩn bị tốt hơn cho sự nghiệp của họ.

1. Sản xuất: sản xuất, sản phẩm, đầu ra

Bối cảnh sử dụng:

Thể hiện quá trình tạo ra sản phẩm, hàng hóa.