Thủ tục xin tạm hoãn nghĩa vụ quân sự cho nam sinh viên | Nttworks.vn

Một trang web mới sử dụng WordPress

Dưới đây, Tuyển Sinh Số xin hướng dẫn các bạn sinh viên cách làm đơn xin tạm hoãn để tiếp tục học tập.

Các trường hợp tạm đình chỉ

– Theo quy định, độ tuổi nhập ngũ từ 18 tuổi đến hết 25 tuổi. Đặc biệt, công dân đã qua đào tạo cao đẳng, đại học mà đã được tạm hoãn thì còn tuổi gọi nhập ngũ đến hết 27 tuổi.

Sự bắt buộc được chứng minh trong các trường hợp sau:

  • Theo hội đồng khám sức khỏe thì không đủ sức khỏe nghĩa vụ quân sự.
  • Là lao động duy nhất phải trực tiếp chăm sóc thân nhân không còn khả năng lao động hoặc chưa hết tuổi lao động; gia đình bị thiệt hại nặng về người và tài sản do thảm họa, thiên tai, dịch bệnh nguy hiểm được Ủy ban nhân dân cấp cộng đồng xác nhận.
  • Con của bệnh binh bị nhiễm chất độc da cam mất khả năng lao động từ 61% đến 80%.
  • có anh, chị, em ruột đang là hạ sĩ quan, chiến sĩ đang làm nghĩa vụ quân sự; hạ sĩ quan, chiến sĩ thi hành nghĩa vụ tham gia Công an nhân dân.
  • Người có quyền di cư, nghỉ dưỡng trong 3 năm đầu ở địa phương đặc biệt khó khăn trong khuôn khổ dự án phát triển kinh tế – xã hội do Ủy ban nhân dân cấp tỉnh trở lên quyết định.
  • Được điều động cán bộ, công chức, viên chức và thanh niên xung phong đến công tác, làm việc ở vùng có điều kiện kinh tế – xã hội đặc biệt khó khăn theo quy định của pháp luật.
  • Đang học trong cơ sở giáo dục phổ thông; được đào tạo trình độ đại học hệ phổ thông của cơ sở giáo dục đại học, trong quá trình đào tạo trình độ đại học của cơ sở giáo dục đại học hệ phổ thông của cơ sở giáo dục nghề nghiệp.
READ  Mục tiêu nghề nghiệp ngân hàng | Nttworks.vn

=> Vì vậy, sinh viên đại học, cao đẳng có quyền được tạm hoãn nghĩa vụ quân sự.

Thủ tục đề nghị tạm hoãn nghĩa vụ quân sự

Sinh viên phải nộp tất cả các tài liệu sau:

  • Đơn xin tạm hoãn tuyển dụng lần đầu trong thời bình
  • Xác nhận của trường đại học hoặc cao đẳng nơi bạn đang theo học.

Sau đó trình lên ủy ban nhân dân thành phố trực thuộc trung ương để giải quyết. Ủy ban nhân dân cấp xã có trách nhiệm xem xét đơn yêu cầu tạm hoãn nghĩa vụ quân sự và kiểm tra xem công dân có quyền được chấm dứt nghĩa vụ quân sự hay không. Sau đó, ủy ban nhân dân đô thị thông báo kết quả giải quyết hồ sơ của đương đơn.

2, Mẫu đơn xin tạm ngừng vận chuyển:

Suzy

r n r n"," setting_ads_google_code ":" r n r n r n r n

r n"," setting_product_color ": 0," setting_product_size ": 0," setting_product_size_number ": 0," setting_image_in_content ":" "," setting_show_introtext ": 0," setting_show_image_detail ": 0," setting_process_: 0 "setting_comment, 0," setting_process_: 0 " ": 0," setting_tag_position ":" "," setting_include_wordpress ": 0," setting_include_wordpress_team ": 0," use_resize_image ":" 1 "," use_resize_image_product ": 0," resize_image_ tiny_height "_tiny_umbnail 3 tiny" 120 "resize_umbnail 3 tiny" ":" 300 "," resize_news_image_thumbnail_height ":" 200 "," resize_news_image_normal ":" 420 "," resize_news_image_normal_height "," re "," resize_mobile_image_width ": 0," resize_mobile_image_height ": 0," resize_mobile_mobile_mobile_mobile_mobile_mobile_mobile_mobile_mobile_mobile_mobile_mobile_mobile_mobile_mobile_mobile_mobile_mobile_mobile " mobile_news_image_height ": 0," setting_signature_on ":" 1 "," setting_signature_text ":", "" mail_smtpport ": 25," mail_smtphost ":" mail.evara.vn "," mail_smtpuser ":" noreply@evara.vn ", "mail_smtppass": "123 $% ^ qwe", "gmail_smtpuser": "info.z amashop@gmail.com "," gmail_smtppass ":" zamalovely! @ # "," site_group ":" 1 "," site_template_color ": false," setting_update_newdate ":" 1 "," setting_data_schema ":" 1 "," setting_schema_customize ":" "," setting_admin_edit_fast ": false," setting_use_location ": false," setting_tab_data ": false" setting_show_admin_create ": false," setting_cache_on ":" 1 "," setting_cache_time ":" 60 "," site_access ":["2","6"]"setting_global_modules": {"2":["content_new.php"]"tr u01b0 u1eddng but u1ec3n đã được sinh ra u00e0n qu u1ed1c"}} "setting_design_page": {"index":[{"page_name":"index","module_name":"content_box_style_tab_categories","extension":"php","directory":"contents"},{"page_name":"index","module_name":"content_category_sub_level","extension":"php","directory":"contents"}]}, "site_group_student_show": "0", "setting_include_file": {"2": "news.php"}};

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.

Protected with IP Blacklist CloudIP Blacklist Cloud