Thông tin về quy trình xuất kho và mẫu phiếu xuất kho | Nttworks.vn

Một trang web mới sử dụng WordPress

Trong các công ty, quy trình quản lý kho là quy trình quan trọng trong quy trình quản lý kho. Bài viết dưới đây sẽ giúp bạn hiểu rõ hơn về quy trình quản lý hàng tồn kho và quy trình quản lý hàng tồn kho và cung cấp mẫu phiếu xuất kho mới nhất.

Kiểm toán kế toán

1. Quy trình quản lý kho hàng là gì?

Quy trình quản lý kho hàng là tổng hợp các quy trình sắp xếp, tổ chức và theo dõi việc lưu trữ hàng hóa của một công ty.

Quy trình quản lý kho bao gồm 3 quy trình nhỏ hơn như sau

– Quy trình quản lý mã sản phẩm

– Quy trình quản lý nhập khẩu

– Quy trình quản lý xuất khẩu

2. Tại sao phải có quy trình quản lý hàng tồn kho?

Tại sao quá trình quản lý hàng tồn kho?

Quản lý kho hàng là một trong những nhiệm vụ quan trọng nhất đối với bất kỳ công ty nào vì những lý do sau:

– Chủ doanh nghiệp nắm bắt và cập nhật nhanh chóng tình hình hàng hóa (chất lượng hàng hóa, số lượng hàng hóa tồn kho) trên cơ sở có kế hoạch xuất nhập hàng hợp lý, đảm bảo lượng hàng hóa phân phối ổn định, không xáo trộn. do hàng hóa thừa hoặc thiếu.

– Quy trình kho bãi khoa học, kết hợp với các thao tác tổng hợp giúp doanh nghiệp đảm bảo an toàn hàng hóa, sử dụng hiệu quả toàn bộ cơ sở vật chất, giảm gánh nặng chi phí đầu tư, tăng doanh thu bền vững và lâu dài.

– Quy trình quản lý kho hàng khoa học và chặt chẽ giúp thu hẹp những kẽ hở dẫn đến thất thoát hàng hóa và tránh những hậu quả khó lường về tài chính do mất mát, hư hỏng hàng hóa.

3. Quy trình xuất kho

Quy trình giao hàng tại kho

Quy trình ký gửi là quy trình quản lý, sắp xếp, tổ chức và kiểm soát việc xuất hàng khỏi kho theo yêu cầu của đơn vị cần hỗ trợ và có sự phối hợp của ban giám đốc.

READ  Client là gì? Vai trò là Marketer bạn hiểu Client được bao nhiêu? | Nttworks.vn

Quy trình nhập kho có thể được chia thành 4 loại theo mục đích sau:

3.1. Quy trình xuất khẩu để bán hàng hóa

Quy trình xuất hàng để bán gồm 5 bước sau:

Bước 1: Phòng / bộ phận kinh doanh hoặc đơn vị có trách nhiệm gửi yêu cầu xuất hàng cho kế toán kèm theo đơn đặt hàng.

Bước 2: Kế toán kiểm tra số lượng tồn kho, nếu đủ thì tiếp tục xuất kho, nếu thiếu thì phản hồi ngay cho bộ phận yêu cầu.

Bước 3: Kế toán căn cứ thông tin đặt hàng trên phiếu xuất kho (tức là hóa đơn bán hàng) chuyển cho thủ kho để xuất kho. Phiếu xuất kho thường được in thành nhiều liên để các bộ phận liên quan: kế toán, thủ kho, công văn, biên nhận lưu giữ.

Bước 4: Thủ kho có đầy đủ thông tin trên phiếu xuất kho thì lập phiếu xuất hàng, phiếu xuất kho phải có chữ ký của các bộ phận: kế toán, thủ kho, xuất và nhận hàng.

Bước 5: Thủ kho và kế toán phối hợp cập nhật thông tin, thủ kho đăng ký thẻ kho và kế toán ghi sổ xuất kho.

Công việc kế toán kho

3.2. Quy trình kho sản xuất

Quy trình sản xuất bao gồm 5 công đoạn

Bước 1: Bộ phận cần nguyên vật liệu sản xuất gửi yêu cầu lên ban giám đốc hoặc bộ phận kế hoạch sản xuất.

Bước 2: Bộ phận có thẩm quyền tiếp nhận và duyệt hồ sơ

Bước 3: Kế toán tiếp nhận yêu cầu và kiểm tra hàng hóa trong kho, nếu đủ vật tư thì chuyển ra khỏi kho, nếu thiếu thì trả lời cho bộ phận yêu cầu.

Bước 4: Thủ kho xuất kho theo nhu cầu và ký nhận.

Bước 5: Thủ kho và kế toán phối hợp cập nhật thông tin hàng tồn kho

>>> Tải trọn bộ phiếu xuất kho tiêu chuẩn, click ngay !!

Tệp của toàn bộ phiếu giao hàng tiêu chuẩn

Bản phát hành nhanh.rar

3.3. Quy trình xuất hàng để lắp ráp

Quy trình xuất hàng lắp ráp gồm 7 bước:

READ  .NET là gì? Học gì để trở thành lập trình viên .NET? (update 2021) | Nttworks.vn

Bước 1: Bộ phận cần tập kết gửi yêu cầu lên ban giám đốc hoặc bộ phận được ủy quyền xử lý lô hàng.

Bước 2: Ban Giám đốc hoặc bộ phận có trách nhiệm tiếp nhận và duyệt hồ sơ

Bước 3: Kế toán nhận yêu cầu lắp ráp, lập phiếu xuất chuyển cho thủ kho.

Bước 4: Thủ kho xuất hàng theo yêu cầu đã xác nhận.

Bước 5: Bộ phận phải nhận hàng, kiểm tra hàng và tiếp tục lắp ráp

Bước 6: Kế toán và thủ kho phối hợp cập nhật thông tin

Bước 7: Sau khi lắp ráp sản phẩm, bộ phận lắp ráp chuyển về kho theo quy trình nhập hàng.

3.4. Quy trình xuất chuyển kho hàng

Quy trình xuất khẩu chuyển kho gồm 5 bước:

Bước 1: Đơn vị có nhu cầu chuyển kho gửi yêu cầu đến ban quản lý nêu rõ địa điểm nhận hàng, mức độ cần thiết và mục đích chuyển kho.

Bước 2: Hội đồng quản trị hoặc người được ủy quyền xem xét và phê duyệt, trường hợp từ chối kết thúc quy trình, theo thỏa thuận gửi yêu cầu cho kế toán.

Bước 3: Kế toán thống nhất với kho mới về chủ trương, số lượng, thời gian di chuyển của kho và lập phiếu xuất kho cũ.

Bước 4: Khi hàng hóa đã được kiểm tra kỹ lưỡng và giao thức có đủ chữ ký trên các chứng từ nhận hàng, hàng hóa sẽ được đưa ra khỏi kho và nhập vào kho mới.

Bước 5: Kế toán cập nhật thông tin

4. Phiếu giao hàng mẫu

Phiếu giao hàng mẫu

Mẫu 02 – Ban hành kèm theo Thông tư 133/2016 / TT-BTC

>>> Tải trọn bộ phiếu xuất kho tiêu chuẩn, click ngay !!

Bản phát hành nhanh.rar

Phiếu xuất kho doanh nghiệp thường dùng để theo dõi số lượng sản phẩm, hàng hóa xuất kho cho các đơn vị sử dụng trong doanh nghiệp, số lượng hàng tồn kho, công cụ, dụng cụ, vật tư tương tự xuất kho đưa vào sử dụng. quá trình sản xuất và phát triển của công ty. Ngoài phiếu xuất kho, bạn cũng đã biết một số loại phiếu trong quá trình làm việc của mình như Đơn đăng ký đào tạo, biên nhận nhân viên, phiếu lấy ý kiến ​​về việc bổ nhiệm cán bộ, Phiếu tự đánh giá của cán bộ, viên chức, hình thức khuyến mại, chứng chỉ hoàn thành sản phẩm hoặc công việc, hóa đơn vật tư tồn cuối kỳ, Thông báo thay đổi hộ khẩu, biên lai

READ  IQ là gì? IQ trung bình của người Việt Nam là bao nhiêu? | Nttworks.vn

Phiếu xuất kho còn là căn cứ để tính giá thành sản xuất nhằm tính giá thành sản phẩm, dịch vụ và kiểm tra việc sử dụng, kê khai tiêu chuẩn tiêu thụ của công ty.

Để bạn đọc hiểu rõ hơn về việc sử dụng Mẫu 02 – VT: Phiếu xuất kho, sau đây chúng tôi xin gửi tới bạn đọc một số lưu ý:

– Tên đơn vị, bộ phận chuẩn bị mẫu phiếu xuất kho ghi ở góc trên bên trái của mẫu, người lập mẫu phải ghi rõ đơn vị tên đơn vị, bộ phận chuẩn bị hóa đơn (hoặc đóng dấu).

– Phải ghi rõ tên đơn vị (hoặc dấu đơn vị), bộ phận phát hành ở góc trái kho cũ.

– Khi lập hóa đơn xuất kho, người lập phiếu cần ghi rõ: số và ngày, tháng, năm lập hóa đơn; họ, tên người nhận, tên đơn vị (bộ phận) người nhận; lý do xuất kho và địa chỉ kho xuất vật tư, công cụ, dụng cụ, sản phẩm, hàng hóa của đơn vị; Tổng số lượng vật tư, công cụ, dụng cụ, sản phẩm, hàng hoá cung ứng và giá trị bằng tiền của hàng hoá đó.

– Sau khi lập phiếu xuất kho, người lập phiếu ký tên lên kế toán trưởng và giám đốc hoặc người được uỷ quyền trong kho. mẫu giấy ủy quyền được công ty chấp thuận (ghi rõ họ tên). Sau khi xin chữ ký của tất cả những người có liên quan, người lập phiếu giao cho người nhận hàng để đưa phiếu nhập kho nghiệm thu. Sau khi xuất kho, thủ kho có trách nhiệm lập bảng tổng hợp vào cột 2: số lượng thực tế của các loại phụ kiện, dụng cụ, sản phẩm, hàng hoá … Yêu cầu người nhận hàng ký và ghi tên mình vào phiếu xuất kho.

Hy vọng bài viết trên đã giúp bạn hình dung và hiểu rõ hơn về quy trình quản lý kho, quy trình quản lý kho, cách lưu phiếu xuất kho.

>>>> Tham khảo ngay: tin tức cực hot để được giúp đỡ tìm một công việc nhanh chóng Duyệt nhanh các tin tuyển dụng chất lượng cao và mô tả công việc để giúp bạn biết cách tìm việc suôn sẻ.

Tìm kiếm một công việc

Tác giả: Timviec365.vn

Chia sẻ trong VK '); $ ('# js_share'). append (""); $ ('# box-social'). addClass ('share');}});

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.

Protected with IP Blacklist CloudIP Blacklist Cloud