Thông tin tuyển sinh trường Đại học Sư phạm kỹ thuật TP.HCM | Nttworks.vn

Một trang web mới sử dụng WordPress

Chi nhánh

2019

Năm 2020

Năm 2021

Sư phạm tiếng anh

23.04

25,5

27,25

Thiết kế đồ họa

21

23,75

V01: 24,25

V02: 24,75

V07: 24,25

V08: 24,75

Nhà thiết kế thời trang

18.44

22

V01: 21,25

V02: 21,75

V07: 21,25

V09: 21,25

tiếng Anh

22.3

24

26,25

Kinh doanh quốc tế

21,6

25

A00: 25,25

A01: 25,75

D01: 25,75

D90: 25,75

Thương mại điện tử

22.4

25.4

A00: 26

A01, D01, D90: 26,5

Kế toán

21.1

24,25

A00: 24,75

A01, D01, D90: 25,25

Công nghệ máy tính

22,9

25,75

A00: 26,5

A01, D01. D90: 27

Công nghệ thông tin

23,9

26,5

A00: 26,75

A01, D01, D90: 27,25

Kỹ thuật điện và điện tử

22.8

25.4

A00: 26

A01, D01, D90: 26,5

Công nghệ dữ liệu

22,2

24,75

A00: 26,25

A01, D01, D90: 26,75

Công nghệ xây dựng

21.3

23,75

A00: 24,5

A01, D01, D90: 25

Hệ thống kỹ thuật xây dựng

19,2

22,75

A00: 23,75

A01, D01, D90: 24,25

Công nghệ kỹ thuật cơ khí

22,9

25,25

A00: 26

A01, D01, D90: 26,5

Công nghệ kỹ thuật cơ điện tử

23.1

26

A00: 26,25

A01, D01, D90: 26,75

Công nghệ tự động

23,7

26,5

A00: 26,75

A01, D01, D90: 27,25

Công nghệ nhiệt

21,5

24,25

A00: 25.15

A01, D01, D90: 25,65

Thiết bị điện tử viễn thông

21,7

24.8

A00: 25,5

A01, D01, D90: 26

Phục hồi năng lượng

21

23,5

A00: 24,75

A01, D01, D90: 25,25

Robot và trí tuệ nhân tạo

25,2

27

Kỹ thuật sản xuất

READ  Tự học là gì? Hướng dẫn tự học hiệu quả cho người đa đi làm | Nttworks.vn

21,9

25

A00: 25,75

A01, D01, D90: 26,25

Công nghệ kỹ thuật hóa học

22.4

25,5

A00, B00: 26

D07, D90: 26,5

Công nghệ vật liệu

18,55

21,5

A00: 23,75

A01, D07, D90: 24,25

Công nghệ điều khiển và tự động hóa

23,5

26

A00: 26,5

A01, D01, D90: 27

Công nghệ môi trường

19

21,5

A00, B00: 23,25

D07, D90: 24

Quản lý công nghiệp

22,2

25.3

A00: 25,75

A01, D01, D90: 26,25

Ngành công nghiệp điện tử

19.8

23,5

A00: 24,75

A01, D01, D90: 25,25

Quản lý chuỗi cung ứng và quản lý chuỗi cung ứng

23.3

26.3

A00: 26,25

A01, D01, D90: 26,75

Công nghệ in

20.3

23,5

A00: 24,25

A01, D01, D90: 24,75

Kỹ thuật y sinh (điện tử y sinh)

20,75

24

A00: 25

A01, D01, D90: 25,5

Công nghệ thực phẩm

22,2

25,25

A00, B00: 26

D07, D90: 26,5

Công nghệ dệt

18

Công nghệ may

21.1

24

A00: 24,5

A01, D01, D90: 25

Ngành gỗ và đồ nội thất

18,5

22

A00: 23,75

A01, D01, D90: 24,25

Công nghệ chế biến lâm sản (chế biến gỗ)

Ngành kiến ​​trúc

20,33

22,25

V03, V04: 22,5

V05, V06: 23

Kỹ thuật giao thông

18.4

22

A00: 23,5

A01, D01, D90: 24

Quản lý xây dựng

20.3

23,5

A00: 24

A01, D01, D90: 24,5

Quản lý nhà hàng và dịch vụ ăn uống

21.4

24,25

A00: 24,25

A01, D01, D90: 24,75

Kỹ sư nữ tính

18

Hệ thống nhúng và Internet of Things

READ  Học nhiều có tốt không? Tầm quan trọng của việc học tập | Nttworks.vn

25

A00: 26

A01, D01, D90: 26,5

Kiến trúc nội thất

21,25

V03, V04: 22,5

V05, V06: 23

Công nghệ thông tin (hệ thống nhân tài)

A00: 28,25

A01, D01, D90: 28,75

Công nghệ Cơ điện tử (Hệ thống Nhân tài)

A00: 28,25

A01, D01, D90: 28,75

Công nghệ ô tô (hệ thống tài năng)

A00: 28,25

A01, D01, D90: 28,75

Robot và trí tuệ nhân tạo (Hệ thống nhân tài)

A00: 26,5

A01, D01, D90: 27

Công nghệ điều khiển và tự động hóa (Hệ thống nhân tài)

A00: 28,25

A01, D01, D90: 28,75

Logistics và Quản lý chuỗi cung ứng (Hệ thống nhân tài)

A00: 28,25

A01, D01, D90: 28,75

Quản lý và vận hành cơ sở hạ tầng

A00: 19

A01, D01, D90: 19,5

r n r n"," setting_ads_google_code ":" r n r n r n r n

r n"," setting_product_color ": 0," setting_product_size ": 0," setting_product_size_number ": 0," setting_image_in_content ":" "," setting_show_introtext ": 0," setting_show_image_detail ": 0," setting_process_: 0 "setting_comment_ 0 ": 0," setting_tag_position ":" "," setting_include_wordpress ": 0," setting_include_wordpress_team ": 0," use_resize_image ":" 1 "," use_resize_image_product ": 0," resize_image_ tiny_height "_tiny_umbnail 3" tiny_news_umbnail 3 tiny "120" resize_umbnail " ":" 300 "," resize_news_image_thumbnail_height ":" 200 "," resize_news_image_normal ":" 420 "," resize_news_image_normal_height "," re "," resize_mobile_image_width ": 0," resize_mobile_image_news_image 0, "resize_mobile_mobile_mobile_dung_size" 0, "resize_mobile_mobile_mobile_mage" mobile_news_image_height ": 0," setting_signature_on ":" 1 "," setting_signature_text ":", "" mail_smtpport ": 25," mail_smtphost ":" mail.evara.vn "," mail_smtpuser ":" noreply@evara.vn ", "mail_smtppass": "123 $% ^ qwe", "gmail_smtpuser": "info.z amashop@gmail.com "," gmail_smtppass ":" zamalovely! @ # "," site_group ":" 1 "," site_template_color ": false," setting_update_newdate ":" 1 "," setting_data_schema ":" 1 "," setting_schema_customize ":" "," setting_admin_edit_fast ": false," setting_use_location ": false," setting_tab_data ": false" setting_show_admin_create ": false," setting_cache_on ":" 1 "," setting_cache_time ":" 60 "," site_access ":["2","6"]"setting_global_modules": {"2":["content_new.php"]"u00e1c tr u01b0 u1eddng but u1ec3n đã được sinh ra u00e0n qu u1ed1c"}} "setting_design_page": {"index":[{"page_name":"index","module_name":"content_box_style_tab_categories","extension":"php","directory":"contents"},{"page_name":"index","module_name":"content_category_sub_level","extension":"php","directory":"contents"}]}, "site_group_student_show": "0", "setting_include_file": {"2": "news.php"}};

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.

Protected with IP Blacklist CloudIP Blacklist Cloud