Thông tin tuyển sinh trường Đại học Luật TP.HCM | Nttworks.vn

Giáo Dục 0 lượt xem

Tên ngành

2019 Năm 2020
(Căn cứ vào kết quả kỳ thi THPTQG)
Năm 2021
(Căn cứ vào kết quả kỳ thi THPTQG)
tiếng Anh

17

D01: 23,25

D14: 23,5

D66: 25

D84: 24

D01: 25.0

D14: 26.0

D66: 27,5

D84: 27,5

Quản lý kinh doanh

17

A00: 24,5

A01: 23,25

D01, D03, D06: 23,5

D84, D87, D88: 24

A00: 25,25

A01: 25,25

D01: 25.0

D03, D06: 24,5

D84: 26,75

D87, D88: 24,5

Luật thương mại quốc tế

22,5 (A01)
23 (D01)
20 (D03, D06)
23 (D66)
20 (D69, D70)
23 (D84)
20 (D87, D88)

A01: 26,25

D01, D03, D06: 26,25

D66, D69, D70: 26,5

D84, D87, D88: 26,5

A01: 26,5

D01, D03, D06: 26,5

D66: 28,5

D69, D70: 36,5

D84: 28,5

D87, D88: 26,5

Luật hành chính

21,5 (A00)
20,5 (A01)
20,5 (D01, D03, D06)
21,5 (D84, D87, D88)

A00: 25

A01: 24,5

D01, D03, D06: 24,5

D84, D87, D88: 24,5

A00, A01,: 25,5

D01: 25,25

D03, D06: 24,5

D84: 27,75

D87, D88: 25.0

Luật

17 (A00)
17 (A01)
21,5 (C00)
17 (D01, D03, D06)

A00: 24

A01: 22,5

C00: 27

D01, D03, D06: 22,75

A00, A01: 24,5

C00: 27,5

D01: 24,75

D03, D06: 24,5

r n r n"," setting_ads_google_code ":" r n r n r n r n

r n"," setting_product_color ": 0," setting_product_size ": 0," setting_product_size_number ": 0," setting_image_in_content ":" "," setting_show_introtext ": 0," setting_show_image_detail ": 0," setting_process_: 0 "setting_comment_ 0 ": 0," setting_tag_position ":" "," setting_include_wordpress ": 0," setting_include_wordpress_team ": 0," use_resize_image ":" 1 "," use_resize_image_product ": 0," resize_image_ tiny_height "_tiny_umbnail 3" tiny_news_umbnail 3 tiny "120" resize_umbnail " ":" 300 "," resize_news_image_thumbnail_height ":" 200 "," resize_news_image_normal ":" 420 "," resize_news_image_normal_height "," re "," resize_mobile_image_width ": 0," resize_mobile_image_news_image 0, "resize_mobile_mobile_mobile_dung_size" 0, "resize_mobile_mobile_mobile_mage" mobile_news_image_height ": 0," setting_signature_on ":" 1 "," setting_signature_text ":", "" mail_smtpport ": 25," mail_smtphost ":" mail.evara.vn "," mail_smtpuser ":" noreply@evara.vn ", "mail_smtppass": "123 $% ^ qwe", "gmail_smtpuser": "info.z amashop@gmail.com "," gmail_smtppass ":" zamalovely! @ # "," site_group ":" 1 "," site_template_color ": false," setting_update_newdate ":" 1 "," setting_data_schema ":" 1 "," setting_schema_customize ":" "," setting_admin_edit_fast ": false," setting_use_location ": false," setting_tab_data ": false" setting_show_admin_create ": false," setting_cache_on ":" 1 "," setting_cache_time ":" 60 "," site_access ":["2","6"]"setting_global_modules": {"2":["content_new.php"]"u00e1c tr u01b0 u1eddng but u1ec3n đã được sinh ra u00e0n qu u1ed1c"}} "setting_design_page": {"index":[{"page_name":"index","module_name":"content_box_style_tab_categories","extension":"php","directory":"contents"},{"page_name":"index","module_name":"content_category_sub_level","extension":"php","directory":"contents"}]}, "site_group_student_show": "0", "setting_include_file": {"2": "news.php"}};

READ  8 cách chống lại cơn buồn ngủ khi học bài đảm bảo hiệu quả | Nttworks.vn
Bài viết liên quan

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.

Protected with IP Blacklist CloudIP Blacklist Cloud