Thông tin tuyển sinh trường Đại học Lâm nghiệp | Nttworks.vn

Một trang web mới sử dụng WordPress

TT

Ngành / Sở Giáo dục

Mã ngành

Mục tiêu

Tổng hợp các tài liệu kiểm tra 1

Tổ hợp tài liệu ôn thi 2

Tổ hợp 3 kỳ thi tuyển sinh

Tổ hợp 4 kỳ thi tuyển sinh

Xem lại kết quả thi THPT

Xem lại bảng điểm trung học của bạn

MỘT.

Chương trình nâng cao – Đào tạo tiếng Anh

đầu tiên

Phòng quản lý tài nguyên thiên nhiên * – Chương trình Đại học Bang Colorado – Hoa Kỳ:

7908532

30

B08. Toán, sinh học, tiếng Anh

D01. Văn học, toán học, tiếng Anh

D07. Toán, hóa học, tiếng Anh

D10. Toán, địa lý, tiếng Anh

– Quản lý Tài nguyên và Môi trường

– Chuyên ngành khoa học môi trường

– Chuyên ngành quản lý lưu vực sông

– Chuyên ngành quản lý tài nguyên nước

B.

Chương trình Chuẩn – Đào tạo Tiếng Việt

tôi

Khối dịch vụ kinh doanh, hành chính và xã hội

đầu tiên

Chuyên ngành kế toán:

7340301

100

50

A00. Toán học, vật lý, hóa học

A16. Toán học, khoa học tự nhiên, văn học

C15. Văn học, toán học, khoa học xã hội

D01. Văn học, toán học, tiếng Anh.

– Chuyên ngành kế toán kiểm toán

– Chuyên ngành kế toán doanh nghiệp

– Chuyên ngành Kế toán Nhà nước

– tài trợ của các công ty chuyên biệt

2

Quản lý kinh doanh:

7340101

80

35

A00. Toán học, vật lý, hóa học

A16. Toán học, khoa học tự nhiên, văn học

C15. Văn học, toán học, khoa học xã hội

D01. Văn học, toán học, tiếng Anh

– Quản trị kinh doanh

– Quản trị kinh doanh

3

Kinh tế học

7310101

30

20

A00. Toán học, vật lý, hóa học

A16. Toán học, khoa học tự nhiên, văn học

C15. Văn học, toán học, khoa học xã hội

D01. Văn học, toán học, tiếng Anh

4

Ngành bất động sản:

7340116

15

15

A00. Toán học, vật lý, hóa học

A16. Toán học, khoa học tự nhiên, văn học

READ  Thông tin tuyển sinh trường Đại học Công nghệ Thông tin | Nttworks.vn

C15. Văn học, toán học, khoa học xã hội

D01. Văn học, toán học, tiếng Anh

– Chuyên đầu tư bất động sản

– Chuyên ngành quản lý thị trường bất động sản

– Chuyên ngành thẩm định bất động sản

5

Lĩnh vực công tác xã hội

7760101

30

20

A00. Toán học, vật lý, hóa học

C00. Văn học, lịch sử, địa lý

C15. Văn học, toán học, khoa học xã hội

D01. Văn học, toán học, tiếng Anh.

6

Quản lý Dịch vụ Du lịch và Lữ hành

7810103

30

20

A00. Toán học, vật lý, hóa học

C00. Văn học, lịch sử, địa lý

C15. Văn học, toán học, khoa học xã hội

D01. Văn học, toán học, tiếng Anh.

– Quản lý Dịch vụ Du lịch

– Quản lý Kinh doanh Du lịch

– Quản lý nhà hàng

– Quản lý khách sạn

II.

Lĩnh vực công nghệ, kỹ thuật và công nghệ thông tin

7

Khoa Hệ thống Thông tin (Công nghệ Thông tin)

7480104

30

20

A00. Toán học, vật lý, hóa học

A01. Toán học, vật lý, tiếng Anh

A16. Toán học, khoa học tự nhiên, văn học

D01. Văn học, toán học, tiếng Anh

số 8

Ngành công nghệ ô tô:

7510205

30

20

A00. Toán học, vật lý, hóa học

A01. Toán học, vật lý, tiếng Anh

A16. Toán học, khoa học tự nhiên, văn học

D01. Văn học, toán học, tiếng Anh

– Chuyên động cơ ô tô

– Khung gầm ô tô chuyên dụng

– Chuyên về hệ thống điện ô tô

9

Công nghệ cơ điện:

7510203

30

20

A00. Toán học, vật lý, hóa học

A01. Toán học, vật lý, tiếng Anh

A16. Toán học, khoa học tự nhiên, văn học

D01. Văn học, toán học, tiếng Anh

– Chuyên ngành tự động hóa

– Người máy

mười

Máy móc xây dựng:

7580201

30

20

A00. Toán học, vật lý, hóa học

READ  Kỹ thuật điện tử truyền thông – nghề của “dân công nghệ” | Nttworks.vn

A01. Toán học, vật lý, tiếng Anh

A16. Toán học, khoa học tự nhiên, văn học

D01. Văn học, toán học, tiếng Anh

– Trong lĩnh vực cơ khí dân dụng và công nghiệp

– Chuyên ngành kỹ thuật giao thông

– Chuyên ngành công nghệ thủy lợi

– Chuyên ngành cơ sở hạ tầng

III.

Ngành lâm nghiệp

11

Quản lý tài nguyên rừng:

7620211

60

40

A00. Toán học, vật lý, hóa học

B00. Toán học, hóa học, sinh học

C15. Văn học, toán học, khoa học xã hội

D01. Văn học, toán học, tiếng Anh.

– Bảo vệ rừng

– Bảo vệ đa dạng sinh học

– Chuyên môn hóa lâm nghiệp bền vững

– Chuyên ngành quản lý động thực vật rừng

– Chuyên ngành bảo vệ thực vật.

thứ mười hai

Lĩnh vực lâm nghiệp:

7620205

25

20

A00. Toán học, vật lý, hóa học

A16. Toán học, khoa học tự nhiên, văn học

B00. Toán học, hóa học, sinh học

D01. Văn học, toán học, tiếng Anh.

– Chuyên ngành quản lý kinh doanh rừng gỗ và lâm sản ngoài gỗ

– Quản lý các dịch vụ hệ sinh thái của đối tượng

– Phát triển rừng ngập mặn và ứng phó với biến đổi khí hậu

IV.

Lĩnh vực tài nguyên, môi trường và du lịch sinh thái

13

Lĩnh vực quản lý đất đai:

7850103

30

20

A00. Toán học, vật lý, hóa học

A16. Toán học, khoa học tự nhiên, văn học

B00. Toán học, hóa học, sinh học

D01. Văn học, toán học, tiếng Anh.

– Chuyên ngành quản lý đất công

– Chuyên ngành quy hoạch sử dụng đất

– Công nghệ trắc địa và bản đồ

14

Quản lý tài nguyên và môi trường:

7850101

30

20

A00. Toán học, vật lý, hóa học

A16. Toán học, khoa học tự nhiên, văn học

B00. Toán học, hóa học, sinh học

D01. Văn học, toán học, tiếng Anh.

READ  Thông tin tuyển sinh Học viện Âm nhạc Huế | Nttworks.vn

– Quản lý môi trường

– Chuyên môn hóa quản lý tài nguyên

15

Ngành du lịch sinh thái

7850104

30

B00. Toán học, hóa học, sinh học

C00. Văn học, lịch sử, địa lý

C15. Văn học, toán học, khoa học xã hội

D01. Văn học, toán học, tiếng Anh.

V

Khoa Nông nghiệp và Sinh học Ứng dụng

168

Chuyên ngành công nghệ sinh học:

7420201

20

20

A00. Toán học, vật lý, hóa học

A16. Toán học, khoa học tự nhiên, văn học

B00. Toán học, hóa học, sinh học

B08. Toán, sinh học, tiếng Anh

– Công nghệ sinh học nông nghiệp

– Chuyên ngành công nghệ sinh học – y dược

– Công nghệ sinh học thực phẩm

– Công nghệ sinh học môi trường

17

Thuốc thú y

7640101

30

30

A00. Toán học, vật lý, hóa học

A16. Toán học, khoa học tự nhiên, văn học

B00. Toán học, hóa học, sinh học

B08. Toán, sinh học, tiếng Anh

SEST.

Nhóm công nghiệp Công nghệ và thiết kế nội thất chế biến lâm sản

18

Thiết kế nội thất

7580108

30

20

A00. Toán học, vật lý, hóa học

C15. Văn học, toán học, khoa học xã hội

D01. Văn học, toán học, tiếng Anh

H00. Văn, năng khiếu vẽ NT 1, tài vẽ NT 2

19

Công nghiệp chế biến lâm sản:

7549001

30

20

A00. Toán học, vật lý, hóa học

A16. Toán học, khoa học tự nhiên, văn học

D01. Văn học, toán học, tiếng Anh.

D07. Toán, hóa học, tiếng Anh.

– chuyên thiết kế và sản xuất đồ gỗ nội thất

– chuyên về công nghệ gỗ

– Công nghệ gỗ và quản lý sản xuất

VII.

Khoa Kiến trúc và Cảnh quan

20

Kiến trúc cảnh quan

7580102

30

20

A00. Toán học, vật lý, hóa học

D01. Văn học, toán học, tiếng Anh.

C15. Văn học, toán học, khoa học xã hội

V01. Toán, văn, vẽ.

cùng với nhau

850

540

r n r n"," setting_ads_google_code ":" r n r n r n r n

r n"," setting_product_color ": 0," setting_product_size ": 0," setting_product_size_number ": 0," setting_image_in_content ":" "," setting_show_introtext ": 0," setting_show_image_detail ": 0," setting_process_: 0 "setting_comment_ 0 ": 0," setting_tag_position ":" "," setting_include_wordpress ": 0," setting_include_wordpress_team ": 0," use_resize_image ":" 1 "," use_resize_image_product ": 0," resize_image_ tiny_height "_tiny_umbnail 3" tiny_news_umbnail 3 tiny "120" resize_umbnail " ":" 300 "," resize_news_image_thumbnail_height ":" 200 "," resize_news_image_normal ":" 420 "," resize_news_image_normal_height "," re "," resize_mobile_image_width ": 0," resize_mobile_image_news_image 0, "resize_mobile_mobile_mobile_dung_size" 0, "resize_mobile_mobile_mobile_mage" mobile_news_image_height ": 0," setting_signature_on ":" 1 "," setting_signature_text ":", "" mail_smtpport ": 25," mail_smtphost ":" mail.evara.vn "," mail_smtpuser ":" noreply@evara.vn ", "mail_smtppass": "123 $% ^ qwe", "gmail_smtpuser": "info.z amashop@gmail.com "," gmail_smtppass ":" zamalovely! @ # "," site_group ":" 1 "," site_template_color ": false," setting_update_newdate ":" 1 "," setting_data_schema ":" 1 "," setting_schema_customize ":" "," setting_admin_edit_fast ": false," setting_use_location ": false," setting_tab_data ": false" setting_show_admin_create ": false," setting_cache_on ":" 1 "," setting_cache_time ":" 60 "," site_access ":["2","6"]"setting_global_modules": {"2":["content_new.php"]"u00e1c tr u01b0 u1eddng but u1ec3n đã được sinh ra u00e0n qu u1ed1c"}} "setting_design_page": {"index":[{"page_name":"index","module_name":"content_box_style_tab_categories","extension":"php","directory":"contents"},{"page_name":"index","module_name":"content_category_sub_level","extension":"php","directory":"contents"}]}, "site_group_student_show": "0", "setting_include_file": {"2": "news.php"}};

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.

Protected with IP Blacklist CloudIP Blacklist Cloud