Thông tin tuyển sinh trường Đại học Kỹ thuật Công nghiệp | Nttworks.vn

Một trang web mới sử dụng WordPress

TT

Chi nhánh
(Chuyên nghành)

Mã ngành

Kết hợp thi tuyển / thi tuyển sinh
(mã truy cập liên hợp)

Mục tiêu mong đợi Theo kết quả TN .test
Trung học 2022 Theo đó
bảng điểm trung học

Theo một cách khác

tôi Chương trình đại chúng 1205 1205 Nhóm công nghiệp WORD đầu tiên

Kỹ sư cơ khí

(Chuyên ngành Cơ khí)

7520103 A00: toán học, vật lý, hóa học
A01: Toán, Vật lý, Tiếng Anh
D01: toán, văn, tiếng Anh
D07: Toán, Hóa học, Tiếng Anh 150 150 2

Cơ khí động lực học

(Chuyên ngành Cơ khí)

7500116 A00: toán học, vật lý, hóa học
A01: Toán, Vật lý, Tiếng Anh
D01: toán, văn, tiếng Anh
D07: Toán, Hóa học, Tiếng Anh 30 30 3

Công nghệ tự động

– Công nghệ tự động
– Chuyên ngành cơ điện tử ô tô
– Chuyên về công nghệ ô tô điện và ô tô hybrid
– Công nghệ nhiệt lạnh

7510205 A00: toán học, vật lý, hóa học
A01: Toán, Vật lý, Tiếng Anh
D01: toán, văn, tiếng Anh
D07: Toán, Hóa học, Tiếng Anh 125 125 4

Cơ khí – điện tử

(Chuyên về Cơ điện tử)

7520114 A00: toán học, vật lý, hóa học
A01: Toán, Vật lý, Tiếng Anh
D01: toán, văn, tiếng Anh
D07: Toán, Hóa học, Tiếng Anh 125 125 5

Điện tử – Viễn thông

05 lĩnh vực chính:

– Hệ thống điện tử thông minh và Internet of Things
– Thiết bị điện tử
– Điện tử viễn thông
– Quản lý mạng và truyền thông
– Truyền thông và mạng máy tính

7520207 A00: toán học, vật lý, hóa học
A01: Toán, Vật lý, Tiếng Anh
D01: toán, văn, tiếng Anh
D07: Toán, Hóa học, Tiếng Anh 60 60 6

Công nghệ máy tính

04 lĩnh vực chính:

– Công nghệ dữ liệu và trí tuệ nhân tạo
– Công nghệ phần mềm
– Hệ thống nhúng và Internet of Things
– Tin học công nghiệp

READ  Xã hội học ra làm gì? Cơ hội nghề nghiệp của sinh viên ngành xã hội học | Nttworks.vn
7480106 A00: toán học, vật lý, hóa học
A01: Toán, Vật lý, Tiếng Anh
D01: toán, văn, tiếng Anh
D07: Toán, Hóa học, Tiếng Anh 50 50 7

Công nghệ điều khiển và tự động hóa

02 lĩnh vực chính:

– Tự động trong công nghiệp
– Công nghệ điều khiển

7520216 A00: toán học, vật lý, hóa học
A01: Toán, Vật lý, Tiếng Anh 210 210 số 8

Kỹ thuật điện

04 lĩnh vực chính:

– Hệ thống điện
– Thiết bị điện, điện tử
– Kỹ thuật điện và công nghệ thông minh
– Điện công nghiệp và điện dân dụng

7520201 A00: toán học, vật lý, hóa học
A01: Toán, Vật lý, Tiếng Anh
D01: toán, văn, tiếng Anh
D07: Toán, Hóa học, Tiếng Anh 90 90 9

Máy xây dựng

(Chuyên xây dựng dân dụng và công nghiệp)

7580201 A00: toán học, vật lý, hóa học
A01: Toán, Vật lý, Tiếng Anh
D01: toán, văn, tiếng Anh
D07: Toán, Hóa học, Tiếng Anh 25 25 mười

Kinh tế công nghiệp

02 lĩnh vực chính:

– Kế toán doanh nghiệp công nghiệp
– Quản lý các doanh nghiệp công nghiệp

7510604 A00: toán học, vật lý, hóa học
A01: Toán, Vật lý, Tiếng Anh
D01: toán, văn, tiếng Anh
D07: Toán, Hóa học, Tiếng Anh 25 25 11

Quản lý công nghiệp

(Chuyên ngành Quản lý Công nghiệp)

7510601 A00: toán học, vật lý, hóa học
A01: Toán, Vật lý, Tiếng Anh
D01: toán, văn, tiếng Anh
D07: Toán, Hóa học, Tiếng Anh 25 25 thứ mười hai

Kỹ thuật sản xuất

(Chuyên ngành Công nghệ sản xuất)

7510202 A00: toán học, vật lý, hóa học
A01: Toán, Vật lý, Tiếng Anh
D01: toán, văn, tiếng Anh
D07: Toán, Hóa học, Tiếng Anh 30 30 13

Kỹ thuật điện và điện tử

(Chuyên ngành Công nghệ Điện, Điện tử Công nghiệp)

READ  Nguyên tắc dạy học là gì? | Nttworks.vn
7510301 A00: toán học, vật lý, hóa học
A01: Toán, Vật lý, Tiếng Anh
D01: toán, văn, tiếng Anh
D07: Toán, Hóa học, Tiếng Anh 90 90 14

Kỹ thuật điều khiển công nghệ và tự động hóa

(chuyên ngành kỹ thuật điều khiển và tự động hóa)

7510303 A00: toán học, vật lý, hóa học
A01: Toán, Vật lý, Tiếng Anh
D01: toán, văn, tiếng Anh
D07: Toán, Hóa học, Tiếng Anh 30 30 15

Công nghệ kỹ thuật cơ khí

03 lĩnh vực chuyên môn:

– Công nghệ sản xuất tự động hóa;

– công nghệ khuôn;

– Công nghệ Hàn

7510201 A00: toán học, vật lý, hóa học
A01: Toán, Vật lý, Tiếng Anh
D01: toán, văn, tiếng Anh
D07: Toán, Hóa học, Tiếng Anh 30 30 16

Ngành kiến ​​trúc

(Chuyên ngành Xây dựng)

7580101 V00: toán học, vật lý, vẽ
V01: toán, văn, vẽ
V02: toán, tiếng anh, vẽ 20 20 17

Kỹ thuật vật liệu

(Kỹ thuật vật liệu)

7520309 A00: toán học, vật lý, hóa học
A01: Toán, Vật lý, Tiếng Anh
D01: toán, văn, tiếng Anh
D07: Toán, Hóa học, Tiếng Anh 20 20 18

Kĩ sư môi trường

02 lĩnh vực chính:

– Quản lý môi trường công nghiệp và đô thị
– kĩ sư môi trường

7520320 A00: toán học, vật lý, hóa học
B00: toán học, hóa học, sinh học
D01: toán, văn, tiếng Anh
D07: Toán, Hóa học, Tiếng Anh 20 20 19

tiếng Anh

(Chuyên ngành Tiếng Anh Khoa học, Kỹ thuật và Công nghệ)

7220201 A00: toán học, vật lý, hóa học
A01: Toán, Vật lý, Tiếng Anh
D01: toán, văn, tiếng Anh
D07: Toán, Hóa học, Tiếng Anh 20 20 II Chương trình nâng cao (đào tạo tiếng Anh) 60 60 đầu tiên

Khoa Cơ khí

(Chương trình nâng cao bằng tiếng Anh)

7905218_CTTT A00: toán học, vật lý, hóa học
A01: Toán, Vật lý, Tiếng Anh
D01: toán, văn, tiếng Anh
D07: Toán, Hóa học, Tiếng Anh 30 30 2
READ  Tìm hiểu về ngành Quản lý giáo dục | Nttworks.vn

Kỹ thuật điện

(Chương trình nâng cao bằng tiếng Anh)

7905228_CTTT A00: toán học, vật lý, hóa học
A01: Toán, Vật lý, Tiếng Anh
D01: toán, văn, tiếng Anh
D07: Toán, Hóa học, Tiếng Anh 30 30 II Chương trình đào tạo trọng điểm định hướng chất lượng Ghi chú đầu tiên Cơ khí – điện tử 7520114_CLC A00; A01; D01; D07 20 20 Lấy từ điểm I 2

Công nghệ điều khiển và tự động hóa

(Chuyên ngành: Tự động hóa công nghiệp)

7520216_CLC A00; A01 40 40 Lấy từ điểm I III Chương trình định hướng làm việc tại Nhật Bản Ghi chú đầu tiên Kỹ sư cơ khí 7520103_NB A00; A01; D01; D07 25 25 Lấy từ điểm I 2 Cơ khí động lực học 7500116_NB A00; A01; D01; D07 thứ mười hai 13 Lấy từ điểm I 3 Điện tử – Viễn thông 7520207_NB A00; A01; D01; D07 thứ mười hai 13 Lấy từ điểm I 4 Công nghệ máy tính 7480106_NB A00; A01; D01; D07 thứ mười hai 13 Lấy từ điểm I 5 Cơ khí – điện tử 7520114_NB A00; A01; D01; D07 thứ mười hai 13 Lấy từ điểm I 6 Kỹ thuật điều khiển và tự động hóa 7520216_NB A00; A01; D01; D07 thứ mười hai 13 Lấy từ điểm I 7 Kỹ thuật điện 7520201_NB A00; A01; D01; D07 thứ mười hai 13 Lấy từ điểm I số 8 Máy xây dựng 7580201_NB A00; A01; D01; D07 thứ mười hai 13 Lấy từ điểm I 9 Công nghệ tự động 7510205_NB A00; A01; D01; D07 25 25 Lấy từ điểm I mười Kỹ thuật sản xuất 7510202_NB A00; A01; D01; D07 5 5 Lấy từ điểm I 11 Công nghệ Kỹ thuật điện và điện tử 7510301_NB A00; A01; D01; D07 25 25 Lấy từ điểm I IV Chương trình đào tạo nghiên cứu sinh 2 + 2 (Đại học Quốc gia KuyongPook, Hàn Quốc) đầu tiên

Thiết bị điện tử

20

r n r n"," setting_ads_google_code ":" r n r n r n r n

r n"," setting_product_color ": 0," setting_product_size ": 0," setting_product_size_number ": 0," setting_image_in_content ":" "," setting_show_introtext ": 0," setting_show_image_detail ": 0," setting_process_: 0 "setting_comment_ 0 ": 0," setting_tag_position ":" "," setting_include_wordpress ": 0," setting_include_wordpress_team ": 0," use_resize_image ":" 1 "," use_resize_image_product ": 0," resize_image_ tiny_height "_tiny_umbnail 3" tiny_news_umbnail 3 tiny "120" resize_umbnail " ":" 300 "," resize_news_image_thumbnail_height ":" 200 "," resize_news_image_normal ":" 420 "," resize_news_image_normal_height "," re "," resize_mobile_image_width ": 0," resize_mobile_image_news_image 0, "resize_mobile_mobile_mobile_dung_size" 0, "resize_mobile_mobile_mobile_mage" mobile_news_image_height ": 0," setting_signature_on ":" 1 "," setting_signature_text ":", "" mail_smtpport ": 25," mail_smtphost ":" mail.evara.vn "," mail_smtpuser ":" noreply@evara.vn ", "mail_smtppass": "123 $% ^ qwe", "gmail_smtpuser": "info.z amashop@gmail.com "," gmail_smtppass ":" zamalovely! @ # "," site_group ":" 1 "," site_template_color ": false," setting_update_newdate ":" 1 "," setting_data_schema ":" 1 "," setting_schema_customize ":" "," setting_admin_edit_fast ": false," setting_use_location ": false," setting_tab_data ": false" setting_show_admin_create ": false," setting_cache_on ":" 1 "," setting_cache_time ":" 60 "," site_access ":["2","6"]"setting_global_modules": {"2":["content_new.php"]"u00e1c tr u01b0 u1eddng but u1ec3n đã được sinh ra u00e0n qu u1ed1c"}} "setting_design_page": {"index":[{"page_name":"index","module_name":"content_box_style_tab_categories","extension":"php","directory":"contents"},{"page_name":"index","module_name":"content_category_sub_level","extension":"php","directory":"contents"}]}, "site_group_student_show": "0", "setting_include_file": {"2": "news.php"}};

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.

Protected with IP Blacklist CloudIP Blacklist Cloud