Thông tin tuyển sinh trường Đại học Kiến trúc Đà Nẵng | Nttworks.vn

Một trang web mới sử dụng WordPress

Chuyên ngành

Mã ngành

Kết hợp tùy chọn

Ngành kiến ​​trúc

(Chương trình đào tạo theo chuẩn đầu ra của Hoa Kỳ)

7580101

V00 (vẽ mỹ thuật, toán học, vật lý)
V01 (vẽ mỹ thuật, toán học, văn học)
V02 (vẽ mỹ thuật, toán học, tiếng Anh)
A01 (toán, lý, tiếng Anh)

Quy hoạch vùng và đô thị

– Quy hoạch vùng và đô thị
– Kiến trúc cảnh quan

7580105 V00 (vẽ mỹ thuật, toán học, vật lý)
V01 (vẽ mỹ thuật, toán học, văn học)
V02 (vẽ mỹ thuật, toán học, tiếng Anh)
A01 (toán, lý, tiếng Anh) Thiết kế nội thất 7580108 V00 (vẽ mỹ thuật, toán học, vật lý)
V01 (vẽ mỹ thuật, toán học, văn học)
V02 (vẽ mỹ thuật, toán học, tiếng Anh)
A01 (toán, lý, tiếng Anh)

Thiết kế đồ họa

– Thiết kế đồ họa
– Thiết kế mỹ thuật đa phương tiện

7210403

V00 (vẽ mỹ thuật, toán học, vật lý)
V01 (vẽ mỹ thuật, toán học, văn học)
V02 (vẽ mỹ thuật, toán học, tiếng Anh)
H00 (vẽ nghệ thuật, bố cục màu, văn học)

Máy xây dựng 7580201

A00 (toán học, vật lý, hóa học)
A01 (toán, lý, tiếng Anh)
B00 (toán học, hóa học, sinh học)
D01 (toán, văn, tiếng Anh)

Kỹ thuật giao thông 7580205 A00 (toán học, vật lý, hóa học)
A01 (toán, lý, tiếng Anh)
B00 (toán học, hóa học, sinh học)
D01 (toán, văn, tiếng Anh) Kỹ thuật cơ sở hạ tầng 7580210 A00 (toán học, vật lý, hóa học)
A01 (toán, lý, tiếng Anh)
B00 (toán học, hóa học, sinh học)
D01 (toán, văn, tiếng Anh) Quản lý xây dựng 7580302 A00 (toán học, vật lý, hóa học)
A01 (toán, lý, tiếng Anh)
B00 (toán học, hóa học, sinh học)
D01 (toán, văn, tiếng Anh) Kỹ thuật điện và điện tử 7510301 A00 (toán học, vật lý, hóa học)
A01 (toán, lý, tiếng Anh)
B00 (toán học, hóa học, sinh học)
D01 (toán, văn, tiếng Anh) Công nghệ thông tin 7480201 A00 (toán học, vật lý, hóa học)
A01 (toán, lý, tiếng Anh)
B00 (toán học, hóa học, sinh học)
D01 (toán, văn, tiếng Anh)
READ  Danh sách các trường Cao đẳng có ngành Sư phạm khu vực TP.HCM | Nttworks.vn

Kế toán

– Tài khoản chung
– Kế toán và kiểm toán

7340301

A00 (toán học, vật lý, hóa học)
A01 (toán, lý, tiếng Anh)
B00 (toán học, hóa học, sinh học)
D01 (toán, văn, tiếng Anh)

Tài chính – ngân hàng
– Ngân hàng
– Tài chính kinh doanh

7340201 A00 (toán học, vật lý, hóa học)
A01 (toán, lý, tiếng Anh)
B00 (toán học, hóa học, sinh học)
D01 (toán, văn, tiếng Anh)

Quản lý kinh doanh

– Quản lý kinh doanh tổng hợp

7340101 A00 (toán học, vật lý, hóa học)
A01 (toán, lý, tiếng Anh)
B00 (toán học, hóa học, sinh học)
D01 (toán, văn, tiếng Anh) Quản lý du lịch và dịch vụ du lịch 7810103 A00 (toán học, vật lý, hóa học)
A01 (toán, lý, tiếng Anh)
B00 (toán học, hóa học, sinh học)
D01 (toán, văn, tiếng Anh) Hội đồng quản trị khách sạn 7810201 A00 (toán học, vật lý, hóa học)
A01 (toán, lý, tiếng Anh)
B00 (toán học, hóa học, sinh học)
D01 (toán, văn, tiếng Anh) Quản lý chuỗi cung ứng và quản lý chuỗi cung ứng 7510605 A00 (toán học, vật lý, hóa học)
A01 (toán, lý, tiếng Anh)
B00 (toán học, hóa học, sinh học)
D01 (toán, văn, tiếng Anh)

tiếng Anh
– Phiên dịch – phiên dịch tiếng Anh
– Du lịch tiếng Anh

7220201

D01 (toán, văn, tiếng Anh)
A01 (toán, lý, tiếng Anh)
D14 (văn học, lịch sử, tiếng Anh)
D15 (văn, địa, tiếng Anh)

READ  Tự học là gì? Các phương pháp tự học hiệu quả | Nttworks.vn

người Trung Quốc
– Phiên dịch – phiên dịch tiếng Trung
– Tiếng Trung du lịch

7220204 D01 (toán, văn, tiếng Anh)
A01 (toán, lý, tiếng Anh)
D14 (văn học, lịch sử, tiếng Anh)
D15 (văn, địa, tiếng Anh)

r n r n"," setting_ads_google_code ":" r n r n r n r n

r n"," setting_product_color ": 0," setting_product_size ": 0," setting_product_size_number ": 0," setting_image_in_content ":" "," setting_show_introtext ": 0," setting_show_image_detail ": 0," setting_process_: 0 "setting_comment_ 0 ": 0," setting_tag_position ":" "," setting_include_wordpress ": 0," setting_include_wordpress_team ": 0," use_resize_image ":" 1 "," use_resize_image_product ": 0," resize_image_ tiny_height "_tiny_umbnail 3" tiny_news_umbnail 3 tiny "120" resize_umbnail " ":" 300 "," resize_news_image_thumbnail_height ":" 200 "," resize_news_image_normal ":" 420 "," resize_news_image_normal_height "," re "," resize_mobile_image_width ": 0," resize_mobile_image_news_image 0, "resize_mobile_mobile_mobile_dung_size" 0, "resize_mobile_mobile_mobile_mage" mobile_news_image_height ": 0," setting_signature_on ":" 1 "," setting_signature_text ":", "" mail_smtpport ": 25," mail_smtphost ":" mail.evara.vn "," mail_smtpuser ":" noreply@evara.vn ", "mail_smtppass": "123 $% ^ qwe", "gmail_smtpuser": "info.z amashop@gmail.com "," gmail_smtppass ":" zamalovely! @ # "," site_group ":" 1 "," site_template_color ": false," setting_update_newdate ":" 1 "," setting_data_schema ":" 1 "," setting_schema_customize ":" "," setting_admin_edit_fast ": false," setting_use_location ": false," setting_tab_data ": false" setting_show_admin_create ": false," setting_cache_on ":" 1 "," setting_cache_time ":" 60 "," site_access ":["2","6"]"setting_global_modules": {"2":["content_new.php"]"u00e1c tr u01b0 u1eddng but u1ec3n đã được sinh ra u00e0n qu u1ed1c"}} "setting_design_page": {"index":[{"page_name":"index","module_name":"content_box_style_tab_categories","extension":"php","directory":"contents"},{"page_name":"index","module_name":"content_category_sub_level","extension":"php","directory":"contents"}]}, "site_group_student_show": "0", "setting_include_file": {"2": "news.php"}};

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.

Protected with IP Blacklist CloudIP Blacklist Cloud