Thông tin tuyển sinh trường Đại học Hùng Vương | Nttworks.vn

Một trang web mới sử dụng WordPress

Ngành đào tạo Mã ngành Kết hợp tùy chọn Tiêu chí tuyển dụng
(kỳ vọng) Điều dưỡng 7720301 1. Toán, lý, hóa (A00)
2. Toán, hóa, sinh (B00)
3. Toán, hóa, Anh (D07)
4. Toán, Sinh học, Tiếng Anh (D08) 60 Kế toán 7340301

1. Toán, lý, hóa (A00)
2. Toán, Vật lý, Tiếng Anh (A01)
3. Toán, Địa lý, GDCD (A09)
4. Toán, Văn, Anh (D01)

290 Quản lý kinh doanh 7340101 Tài chính – ngân hàng 7340201 Nên kinh tê 7310101 Du lịch 7810101

1. Văn, sử, địa (C00)
2. Văn, Địa, Giáo dục CD (C20)
3. Văn, Toán, Tiếng Anh (D01)
4. Văn, địa, Anh (D15)

70 Quản lý du lịch và dịch vụ du lịch 7810103 Dịch vụ cộng đồng 7760101 người Trung Quốc 7220204

1. Tiếng Anh, Văn, Toán (D01)
2. Tiếng Anh, văn học, vật lý (D11)
3. Tiếng Anh, văn học, lịch sử (D14)
4. Ngôn ngữ Anh, văn học, địa lý (D15)

280 tiếng Anh 7220201 Trồng ngũ cốc 7620110

1. Toán, lý, hóa (A00)
2. Toán, hóa, sinh (B00)
3. Toán, Hóa, Anh (D07)
4. Toán, Sinh học, Tiếng Anh (D08)

50 Giống 7620105 Thuốc thú y 7640101 Công nghệ thông tin 7480201

1. Toán, lý, hóa (A00)
2. Toán, Vật lý, Tiếng Anh (A01)
3. Toán, hóa, sinh (B00)
4. Toán, Văn, Anh (D01)

170 Công nghệ Kỹ thuật điện và điện tử 7510301 Công nghệ kỹ thuật cơ khí 7510201 Giáo dục tiểu học 7140202 1. Toán, lý, hóa (A00)
2. Văn, sử, địa (C00)
3. Văn, sử, GDCD (C19)
4. Toán, văn, tiếng Anh (D01) Theo Nghị định 116/2020 / NĐ-CP, các tỉnh khác dự kiến ​​chỉ tiêu 2000 đơn hàng Giáo dục mầm non 7140201 1. Văn học, toán học, tài năng ECE (M00)
2. Văn, địa, tài năng MN (M07)
3. Tài liệu ECE 1 và nhập khẩu, ECE 2 nhập khẩu (M01)
4. Toán, ECE 1, ECE 2 (M09)
Nhập khẩu ECE, nhập khẩu ECE 2 tính hệ số 2 Giáo dục thể chất 7140206 1. Toán, Sinh học, Năng khiếu (T00)
2. Toán, văn, tài (T02)
3. Văn, GDCD, tài năng (T05)
4. Văn, địa, tài (T07)
Nhân tố tài năng 2 (NK: nhảy xa tại chỗ, chạy 100 m) Sư phạm âm nhạc 7140221 1. Văn học, AN 1 nhập khẩu, AN 2 nhập khẩu (N00)
2. Toán, NK AN 1, NK AN 2 (N01)
Yếu tố năng khiếu 2 (AN1: âm thanh nhịp điệu, AN2: giọng hát) Giáo viên mỹ thuật 7140222 1. Toán học, vật lý, tài năng (V00)
2. Toán, văn, tài (V01)
3. Toán, Anh văn, tài năng (V02)
4. Toán, hóa, tài (V03)
Nhân tố được tặng 2 (NK: hình dẫn đầu) Sư phạm toán học 7140209 1. Toán, lý, hóa (A00)
2. Toán, Vật lý, Tiếng Anh (A01)
3. Toán, Văn, Tiếng Anh (D01)
4. Toán, GDCD, Tiếng Anh (D84) Sư phạm vật lý 7140211 1. Toán, lý, hóa (A00)
2. Toán, Vật lý, Tiếng Anh (A01)
3. Toán, lý, sinh (A02)
4. Toán, Lý, GDCD (A10) Sư phạm hóa học 7140212 1. Toán, lý, hóa (A00)
2. Toán, hóa, sinh (B00)
3. Văn, toán, hóa (C02)
4. Toán, hóa, Anh (D07) Sư phạm sinh học 7140213 1. Toán, lý, sinh (A02)
2. Toán, hóa, sinh (B00)
3. Toán, văn, sinh (B03)
4. Toán, Sinh học, Tiếng Anh (D08) Sư phạm văn học 7140217 1. Văn, sử, địa (C00)
2. Văn, sử, GDCD (C19)
3. Văn, sử, Anh (D14)
4. Văn, địa, giáo dụcCD (C20) Sư phạm lịch sử 7140218 1. Văn, sử, địa (C00)
2. Văn, sử, toán (C03)
3. Văn, sử, GDCD (C19)
4. Văn, sử, Anh (D14) Sư phạm địa lý 7140219 1. Văn, sử, địa (C00)
2. Văn, địa, toán (C04)
3. Văn bản, Địa lý, Giáo dục CD (C20)
4. Văn, địa, Anh (D15) Sư phạm tiếng anh 7140231 1. Tiếng Anh, Văn, Toán (D01)
2. Ngôn ngữ Anh, văn học, địa lý (D15)
3. Tiếng Anh, văn học, lịch sử (D14)
4. Tiếng Anh, Văn, Vật lý (D11)
READ  Từ láy là gì? Tác dụng và cách phân biệt từ láy như thế nào | Nttworks.vn

r n r n"," setting_ads_google_code ":" r n r n r n r n

r n"," setting_product_color ": 0," setting_product_size ": 0," setting_product_size_number ": 0," setting_image_in_content ":" "," setting_show_introtext ": 0," setting_show_image_detail ": 0," setting_process_: 0 "setting_comment_ 0 ": 0," setting_tag_position ":" "," setting_include_wordpress ": 0," setting_include_wordpress_team ": 0," use_resize_image ":" 1 "," use_resize_image_product ": 0," resize_image_ tiny_height "_tiny_umbnail 3" tiny_news_umbnail 3 tiny "120" resize_umbnail " ":" 300 "," resize_news_image_thumbnail_height ":" 200 "," resize_news_image_normal ":" 420 "," resize_news_image_normal_height "," re "," resize_mobile_image_width ": 0," resize_mobile_image_news_image 0, "resize_mobile_mobile_mobile_dung_size" 0, "resize_mobile_mobile_mobile_mage" mobile_news_image_height ": 0," setting_signature_on ":" 1 "," setting_signature_text ":", "" mail_smtpport ": 25," mail_smtphost ":" mail.evara.vn "," mail_smtpuser ":" noreply@evara.vn ", "mail_smtppass": "123 $% ^ qwe", "gmail_smtpuser": "info.z amashop@gmail.com "," gmail_smtppass ":" zamalovely! @ # "," site_group ":" 1 "," site_template_color ": false," setting_update_newdate ":" 1 "," setting_data_schema ":" 1 "," setting_schema_customize ":" "," setting_admin_edit_fast ": false," setting_use_location ": false," setting_tab_data ": false" setting_show_admin_create ": false," setting_cache_on ":" 1 "," setting_cache_time ":" 60 "," site_access ":["2","6"]"setting_global_modules": {"2":["content_new.php"]"u00e1c tr u01b0 u1eddng but u1ec3n đã được sinh ra u00e0n qu u1ed1c"}} "setting_design_page": {"index":[{"page_name":"index","module_name":"content_box_style_tab_categories","extension":"php","directory":"contents"},{"page_name":"index","module_name":"content_category_sub_level","extension":"php","directory":"contents"}]}, "site_group_student_show": "0", "setting_include_file": {"2": "news.php"}};

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.

Protected with IP Blacklist CloudIP Blacklist Cloud