Thông tin tuyển sinh trường Đại học Giao thông vận tải | Nttworks.vn

Một trang web mới sử dụng WordPress

Chi nhánh

Năm 2018

2019

Cho rằng bạn học

Theo lớp ôn thi thể dục dụng cụ nhà nước.

Chuyên ngành công nghệ xây dựng cầu đường bộ

15

Chuyên ngành kỹ thuật xây dựng đường bộ

14,5

Chuyên ngành kỹ thuật xây dựng cầu

14

Chuyên ngành công nghệ xây dựng đường sắt

14

Chuyên ngành cầu – máy xây dựng đường sắt

14,15

Chuyên ngành công nghệ xây dựng cầu – đường cao tốc – sân bay

14.05

Kỹ sư xây dựng đường bộ – Sân bay

14,25

Chuyên môn về công nghệ giao thông công cộng

14,45

Chuyên ngành công nghệ giao thông đô thị

14.1

Chuyên tự động hóa và thiết kế cầu đường

14.3

Chuyên ngành kỹ thuật giao thông

14

Nhóm kỹ thuật xây dựng công trình giao thông (bao gồm các lĩnh vực chính: xây dựng công trình đường sắt đô thị; xây dựng hầm và tàu điện ngầm; địa kỹ thuật xây dựng công trình giao thông; kỹ thuật GIS và trắc địa CT)

14.05

Quản lý xây dựng

15.1

15

Khoa kỹ thuật hệ thống ống nước

14

20,93

14,50

Máy xây dựng

(bao gồm các lĩnh vực chính: xây dựng dân dụng và công nghiệp; kết cấu công trình; thiết kế hạ tầng đô thị; vật liệu và công nghệ xây dựng)

15

15.05

Tập đoàn Cơ khí (gồm các công ty chính: Công nghệ cơ khí chế tạo; Cơ khí thiết kế tự động hóa)

18.15

Tập đoàn ô tô (chuyên về cơ khí ô tô)

READ  Bách Khoa Aptech là gì? Có nên theo học Aptech để lập nghiệp? | Nttworks.vn

18,7

20,95

Nhóm cơ khí (gồm các công ty chính: máy xây dựng; cơ giới hóa xây dựng cầu đường; cơ khí giao thông công cộng; chế tạo máy; đầu máy – toa xe; tàu điện – metro)

14

20,57

Chuyên ngành máy xây dựng

14,65

Nhóm chuyên ngành: Cơ giới hóa xây dựng cầu đường; Cơ giới giao thông công cộng; Công nghệ động cơ; vedur – toa xe; Tram – tàu điện ngầm

14,60

Kỹ thuật nhiệt

(bao gồm các chuyên ngành: nhiệt và lạnh; điều hòa không khí và thông gió xây dựng CT)

14.1

16,55

Kỹ thuật điện tử viễn thông (chuyên ngành: kỹ thuật điện tử và tin học công nghiệp; kỹ thuật thông tin và truyền thông; kỹ thuật viễn thông)

17,45

Kỹ thuật Điện (chuyên ngành: Thiết bị Điện Công nghiệp và Giao thông; Hệ thống Điện Giao thông và Công nghiệp)

18 tháng 3

16.3018.45

Kỹ thuật điều khiển và tự động hóa (chuyên ngành: Công nghệ điều khiển và tự động hóa giao thông; Tự động hóa)

19,2

20,95

Ngành công nghệ thông tin

19,65

21,50

Ngành công nghiệp xây dựng

(Gồm các ngành chính: Kinh tế vận hành cầu đường; Kinh tế xây dựng công trình giao thông)

18.3

15,25

Ngành giao thông vận tải

(gồm các chuyên ngành chính: kinh tế vận tải đường bộ; kinh tế vận tải đường sắt; kinh tế vận tải và du lịch)

16,7

15,65

Công nghiệp sử dụng phương tiện giao thông

(bao gồm các công ty chính: vận tải đường sắt đô thị; vận tải đa phương thức; khai thác vận tải đường bộ đô thị; quy hoạch và quản lý giao thông đô thị; logistics)

READ  Tìm hiểu chi tiết về ngành Chính trị học | Nttworks.vn

16,55

19,10

Chuyên ngành kế toán

(Chuyên ngành Kế toán Tổng hợp)

18,95

20,35

Kinh tế học

(chuyên ngành bưu chính viễn thông)

18.4

18,95

Quản lý kinh doanh

(bao gồm các lĩnh vực chính: quản lý kinh doanh xây dựng; quản lý kinh doanh bưu chính viễn thông; quản lý kinh doanh vận tải; quản lý logistics)

18,6

20,45

Công nghệ kỹ thuật giao thông (chuyên ngành kỹ thuật an toàn giao thông)

14

14,60

Kỹ thuật môi trường (chuyên ngành kỹ thuật môi trường)

14,2

21,7

14,65

Kỹ thuật xây dựng công trình giao thông (Chương trình CLC: Cầu đường Việt – Anh; Cầu đường Việt – Pháp; Công trình giao thông đô thị Việt Nam – Nhật Bản; Chương trình tiên tiến)

14.05

Máy xây dựng

(Chương trình CLC: Vật liệu và Công nghệ Việt – Pháp)

14

Ngành công nghiệp xây dựng

(Chương trình CLC: Kinh tế xây dựng giao thông Việt Nam – Vương quốc Anh)

14.3

Chuyên ngành kế toán

(Chương trình CLC: Tiếng Việt sang Tiếng Anh phổ thông)

15,45

Toán ứng dụng (Toán – Tin học ứng dụng)

14

14,80

Kỹ thuật Cơ điện tử (Cơ điện tử)

19,95

Kỹ thuật giao thông (chuyên ngành cầu đường)

15

Kỹ thuật giao thông (chuyên ngành: Đường bộ; Kỹ thuật giao thông đường bộ)

15

Kỹ thuật giao thông (chuyên ngành: hầm cầu, đường hầm và tàu điện ngầm)

20,23

14,55

Kỹ thuật giao thông (chuyên ngành: đường sắt, cầu – đường sắt; đường sắt đô thị)
READ  Thông tin tuyển sinh trường Cao đẳng Bách Việt | Nttworks.vn

20,74

14,93

Kỹ thuật giao thông (chuyên ngành: đường bộ – sân bay; cầu – đường ô tô – sân bay)

21,38

14,65

Kỹ thuật giao thông (chuyên ngành: Công trình giao thông đô thị; Công trình giao thông công cộng)

23.38

14,60

Kỹ thuật giao thông (chuyên ngành: Tự động hóa thiết kế cầu đường; Thiết kế địa kỹ thuật công trình giao thông; Đo đạc kỹ thuật công trình GIS)

20.49

14,70

Chương trình tiên tiến, chất lượng cao

Xây dựng đường (cầu Việt – Pháp – chương trình đường chất lượng cao)

14,55

Kỹ thuật Đường bộ (Chương trình Chất lượng cao Việt Nam – Vương quốc Anh Cầu – Đường)

14,60

Kỹ thuật Đường bộ (Chương trình Chất lượng cao Giao thông Đô thị Việt Nam – Nhật Bản)

15,45

Kỹ thuật Xây dựng (Chương trình Tiên tiến Xây dựng Kỹ thuật Giao thông)

14,65

Thiết bị xây dựng (Chương trình Công nghệ và Vật liệu Xây dựng Chất lượng Việt – Pháp)

15,25

Kinh tế xây dựng (Chương trình chất lượng ngành Kinh tế xây dựng giao thông Việt Nam – Vương quốc Anh)

14,90

Kế toán (chương trình chất lượng cao Việt – Anh Kế toán tổng hợp

17,35

r n r n"," setting_ads_google_code ":" r n r n r n r n

r n"," setting_product_color ": 0," setting_product_size ": 0," setting_product_size_number ": 0," setting_image_in_content ":" "," setting_show_introtext ": 0," setting_show_image_detail ": 0," setting_process_: 0 "setting_comment_ 0 ": 0," setting_tag_position ":" "," setting_include_wordpress ": 0," setting_include_wordpress_team ": 0," use_resize_image ":" 1 "," use_resize_image_product ": 0," resize_image_ tiny_height "_tiny_umbnail 3" tiny_news_umbnail 3 tiny "120" resize_umbnail " ":" 300 "," resize_news_image_thumbnail_height ":" 200 "," resize_news_image_normal ":" 420 "," resize_news_image_normal_height "," re "," resize_mobile_image_width ": 0," resize_mobile_image_news_image 0, "resize_mobile_mobile_mobile_dung_size" 0, "resize_mobile_mobile_mobile_mage" mobile_news_image_height ": 0," setting_signature_on ":" 1 "," setting_signature_text ":", "" mail_smtpport ": 25," mail_smtphost ":" mail.evara.vn "," mail_smtpuser ":" noreply@evara.vn ", "mail_smtppass": "123 $% ^ qwe", "gmail_smtpuser": "info.z amashop@gmail.com "," gmail_smtppass ":" zamalovely! @ # "," site_group ":" 1 "," site_template_color ": false," setting_update_newdate ":" 1 "," setting_data_schema ":" 1 "," setting_schema_customize ":" "," setting_admin_edit_fast ": false," setting_use_location ": false," setting_tab_data ": false" setting_show_admin_create ": false," setting_cache_on ":" 1 "," setting_cache_time ":" 60 "," site_access ":["2","6"]"setting_global_modules": {"2":["content_new.php"]"u00e1c tr u01b0 u1eddng but u1ec3n đã được sinh ra u00e0n qu u1ed1c"}} "setting_design_page": {"index":[{"page_name":"index","module_name":"content_box_style_tab_categories","extension":"php","directory":"contents"},{"page_name":"index","module_name":"content_category_sub_level","extension":"php","directory":"contents"}]}, "site_group_student_show": "0", "setting_include_file": {"2": "news.php"}};

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.

Protected with IP Blacklist CloudIP Blacklist Cloud