Thông tin tuyển sinh trường Đại học Đông Á | Nttworks.vn

Một trang web mới sử dụng WordPress

TT Ngành đào tạo Mã ngành

Tổ hợp xét tuyển theo kết quả kỳ thi THPT quốc gia năm 2022.

tôi Nhóm ngành y tế đầu tiên tiệm thuốc 7720201

A00: toán học, vật lý, hóa học
B00: toán học, hóa học, sinh học
D07: Toán, Hóa học, Tiếng Anh
D90: Toán, Khoa học, Tiếng Anh

2 Điều dưỡng 7720301

A00: toán học, vật lý, hóa học
B00: toán học, hóa học, sinh học
B08: Toán, Sinh học, Tiếng Anh
D90: Toán, Khoa học, Tiếng Anh

3 Dinh dưỡng 7720401

A00: toán học, vật lý, hóa học
B00: toán học, hóa học, sinh học
B08: Toán, Sinh học, Tiếng Anh
D90: Toán, Khoa học, Tiếng Anh

4 Nữ hộ sinh * 7720302

A00: toán học, vật lý, hóa học
B00: toán học, hóa học, sinh học
B08: Toán, Sinh học, Tiếng Anh
D90: Toán, Khoa học, Tiếng Anh

5 Thiết bị phục hồi chức năng * 7720603

A00: toán học, vật lý, hóa học
B00: toán học, hóa học, sinh học
B08: Toán, Sinh học, Tiếng Anh
D90: Toán, Khoa học, Tiếng Anh

II Nhóm sư phạm 6 Giáo dục mầm non 7140201

A00: toán học, vật lý, hóa học
C00: Văn học, lịch sử, địa lý
D01: Văn, Toán, Tiếng Anh
M06: văn học, toán học, tài năng

7 Giáo dục tiểu học 7140202

A00: toán học, vật lý, hóa học
C00: Văn học, lịch sử, địa lý
D01: Văn, Toán, Tiếng Anh
M06: văn học, toán học, tài năng

số 8 tâm lý 7310401

A00: toán học, vật lý, hóa học
A01: Toán, Vật lý, Tiếng Anh
D01: Văn, Toán, Tiếng Anh
D78: Văn học, khoa học xã hội, tiếng Anh

III Nhóm kinh doanh – Quản lý 9 Quản lý kinh doanh 7340101

A00: toán học, vật lý, hóa học
A01: Toán, Vật lý, Tiếng Anh
D01: Văn, Toán, Tiếng Anh
D78: Văn học, khoa học xã hội, tiếng Anh

READ  Thông tin tuyển sinh trường Cao đẳng Việt Mỹ | Nttworks.vn
mười Tiếp thị 7340115

A00: toán học, vật lý, hóa học
A01: Toán, Vật lý, Tiếng Anh
D01: Văn, Toán, Tiếng Anh
D78: Văn học, khoa học xã hội, tiếng Anh

11 Kinh doanh quốc tế 7340120

A00: toán học, vật lý, hóa học
A01: Toán, Vật lý, Tiếng Anh
D01: Văn, Toán, Tiếng Anh
D78: Văn học, khoa học xã hội, tiếng Anh

thứ mười hai Thương mại điện tử 7340122

A00: toán học, vật lý, hóa học
A01: Toán, Vật lý, Tiếng Anh
D01: Văn, Toán, Tiếng Anh
D78: Văn học, khoa học xã hội, tiếng Anh

13 Quản lý chuỗi cung ứng và quản lý chuỗi cung ứng 7510605

A00: toán học, vật lý, hóa học
A01: Toán, Vật lý, Tiếng Anh
D01: Văn, Toán, Tiếng Anh
D78: Văn học, khoa học xã hội, tiếng Anh

14 Kế toán 7340301

A00: toán học, vật lý, hóa học
A01: Toán, Vật lý, Tiếng Anh
D01: Văn, Toán, Tiếng Anh
D78: Văn học, khoa học xã hội, tiếng Anh

15 Tài chính – ngân hàng 7340201

A00: toán học, vật lý, hóa học
A01: Toán, Vật lý, Tiếng Anh
D01: Văn, Toán, Tiếng Anh
D78: Văn học, khoa học xã hội, tiếng Anh

16 Quản trị nhân sự 7340404

A00: toán học, vật lý, hóa học
C00: Văn học, lịch sử, địa lý
D01: Văn, Toán, Tiếng Anh
D78: Văn học, khoa học xã hội, tiếng Anh

17 Văn phòng hành chính 7340406

A00: toán học, vật lý, hóa học
C00: Văn học, lịch sử, địa lý
D01: Văn, Toán, Tiếng Anh
D78: Văn học, khoa học xã hội, tiếng Anh

18 Truyền thông đa phương tiện 7320104

A00: toán học, vật lý, hóa học
A01: Toán, Vật lý, Tiếng Anh
D01: Văn, Toán, Tiếng Anh
D78: Văn học, khoa học xã hội, tiếng Anh

READ  6 điều bạn nhất định phải biết khi theo đuổi ngành kiến trúc | Nttworks.vn
IV Nhóm pháp lý 19 Luật kinh tế 7380107

A00: toán học, vật lý, hóa học
C00: Văn học, lịch sử, địa lý
D01: Văn, Toán, Tiếng Anh
D78: Văn học, khoa học xã hội, tiếng Anh

20 Luật 7380101

A00: toán học, vật lý, hóa học
C00: Văn học, lịch sử, địa lý
D01: Văn, Toán, Tiếng Anh
D78: Văn học, khoa học xã hội, tiếng Anh

VẼ Nhóm ngôn ngữ và văn hóa 21 tiếng Anh 7220201

A00: toán học, vật lý, hóa học
D01: Văn, Toán, Tiếng Anh
D78: Văn học, khoa học xã hội, tiếng Anh
D90: Toán, Khoa học, Tiếng Anh

22 người Trung Quốc 7220204

A00: toán học, vật lý, hóa học
D01: Văn, Toán, Tiếng Anh
D04: văn, toán, tiếng Trung
D78: Văn học, khoa học xã hội, tiếng Anh

23 tiếng Nhật 7220209

A00: toán học, vật lý, hóa học
D01: Văn, Toán, Tiếng Anh
D06: văn, toán, nhật
D78: Văn học, khoa học xã hội, tiếng Anh

24 Hàn Quốc 7220210

A00: toán học, vật lý, hóa học
D01: Văn, Toán, Tiếng Anh
DD2: văn học, toán học, tiếng Hàn
D78: Văn học, khoa học xã hội, tiếng Anh

SEST Nhóm du lịch – khách sạn 25 Hội đồng quản trị khách sạn 7810201

C00: Văn học, lịch sử, địa lý
D01: Văn, Toán, Tiếng Anh
D78: Văn học, khoa học xã hội, tiếng Anh
D90: Toán, Khoa học, Tiếng Anh

26 Quản lý dịch vụ du lịch và lữ hành 7810103

C00: Văn học, lịch sử, địa lý
D01: Văn, Toán, Tiếng Anh
D78: Văn học, khoa học xã hội, tiếng Anh
D90: Toán, Khoa học, Tiếng Anh

27 Quản lý nhà hàng và dịch vụ ăn uống 7810202

C00: Văn học, lịch sử, địa lý
D01: Văn, Toán, Tiếng Anh
D78: Văn học, khoa học xã hội, tiếng Anh
D90: Toán, Khoa học, Tiếng Anh

READ  Tổng quan thông tin ngành Địa chất học | Nttworks.vn
VII Nhóm ngành máy tính và công nghệ thông tin 28 Khoa học dữ liệu và trí tuệ nhân tạo 7480112

A00: toán học, vật lý, hóa học
A01: Toán, Vật lý, Tiếng Anh
D01: Văn, Toán, Tiếng Anh
D90: Toán, Khoa học, Tiếng Anh

29 Công nghệ thông tin 7480201

A00: toán học, vật lý, hóa học
A01: Toán, Vật lý, Tiếng Anh
D01: Văn, Toán, Tiếng Anh
D90: Toán, Khoa học, Tiếng Anh

30 Công nghệ máy tính * 7480106

A00: toán học, vật lý, hóa học
A01: Toán, Vật lý, Tiếng Anh
D01: Văn, Toán, Tiếng Anh
D90: Toán, Khoa học, Tiếng Anh

VIII Nhóm Công nghệ – Kỹ thuật 31 Công nghệ tự động 7510205

A00: toán học, vật lý, hóa học
A01: Toán, Vật lý, Tiếng Anh
D01: Văn, Toán, Tiếng Anh
D90: Toán, Khoa học, Tiếng Anh

32 Công nghệ Kỹ thuật điện – điện tử 7510301

A00: toán học, vật lý, hóa học
A01: Toán, Vật lý, Tiếng Anh
D01: Văn, Toán, Tiếng Anh
D90: Toán, Khoa học, Tiếng Anh

33 CNCT điều khiển và tự động hóa 7510303

A00: toán học, vật lý, hóa học
A01: Toán, Vật lý, Tiếng Anh
D01: Văn, Toán, Tiếng Anh
D90: Toán, Khoa học, Tiếng Anh

34 Máy xây dựng 7510103

A00: toán học, vật lý, hóa học
A01: Toán, Vật lý, Tiếng Anh
D01: Văn, Toán, Tiếng Anh
D90: Toán, Khoa học, Tiếng Anh

35 Công nghệ thực phẩm 7540101

A00: toán học, vật lý, hóa học
B00: toán học, hóa học, sinh học
B08: Toán, Sinh học, Tiếng Anh
D01: Văn, Toán, Tiếng Anh

36 Nông nghiệp công nghệ cao 7620101

A00: toán học, vật lý, hóa học
B00: toán học, hóa học, sinh học
B08: Toán, Sinh học, Tiếng Anh
D01: Văn, Toán, Tiếng Anh

r n r n"," setting_ads_google_code ":" r n r n r n r n

r n"," setting_product_color ": 0," setting_product_size ": 0," setting_product_size_number ": 0," setting_image_in_content ":" "," setting_show_introtext ": 0," setting_show_image_detail ": 0," setting_process_: 0 "setting_comment_ 0 ": 0," setting_tag_position ":" "," setting_include_wordpress ": 0," setting_include_wordpress_team ": 0," use_resize_image ":" 1 "," use_resize_image_product ": 0," resize_image_ tiny_height "_tiny_umbnail 3" tiny_news_umbnail 3 tiny "120" resize_umbnail " ":" 300 "," resize_news_image_thumbnail_height ":" 200 "," resize_news_image_normal ":" 420 "," resize_news_image_normal_height "," re "," resize_mobile_image_width ": 0," resize_mobile_image_news_image 0, "resize_mobile_mobile_mobile_dung_size" 0, "resize_mobile_mobile_mobile_mage" mobile_news_image_height ": 0," setting_signature_on ":" 1 "," setting_signature_text ":", "" mail_smtpport ": 25," mail_smtphost ":" mail.evara.vn "," mail_smtpuser ":" noreply@evara.vn ", "mail_smtppass": "123 $% ^ qwe", "gmail_smtpuser": "info.z amashop@gmail.com "," gmail_smtppass ":" zamalovely! @ # "," site_group ":" 1 "," site_template_color ": false," setting_update_newdate ":" 1 "," setting_data_schema ":" 1 "," setting_schema_customize ":" "," setting_admin_edit_fast ": false," setting_use_location ": false," setting_tab_data ": false" setting_show_admin_create ": false," setting_cache_on ":" 1 "," setting_cache_time ":" 60 "," site_access ":["2","6"]"setting_global_modules": {"2":["content_new.php"]"u00e1c tr u01b0 u1eddng but u1ec3n đã được sinh ra u00e0n qu u1ed1c"}} "setting_design_page": {"index":[{"page_name":"index","module_name":"content_box_style_tab_categories","extension":"php","directory":"contents"},{"page_name":"index","module_name":"content_category_sub_level","extension":"php","directory":"contents"}]}, "site_group_student_show": "0", "setting_include_file": {"2": "news.php"}};

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.

Protected with IP Blacklist CloudIP Blacklist Cloud