Thông tin tuyển sinh trường Cao đẳng Xây dựng Tp. Hồ Chí Minh | Nttworks.vn

Một trang web mới sử dụng WordPress

Chi nhánh

Mã ngành

Nhóm nhập học

Máy xây dựng

6510104

– toán học địa lý hóa học

– toán học, vật lý, tiếng Anh

– toán học, hóa học, tiếng Anh

– toán học, văn học, tiếng Anh

Quản lý xây dựng

6580301

– toán học địa lý hóa học

– toán học, vật lý, tiếng Anh

– toán học, hóa học, tiếng Anh

– toán học, văn học, tiếng Anh

Cấp thoát nước

6520312

– toán học địa lý hóa học

– toán học, vật lý, tiếng Anh

– toán học, hóa học, tiếng Anh

– toán học, văn học, tiếng Anh

Công nghệ Kỹ thuật vật liệu xây dựng

6510105

– toán học địa lý hóa học

– toán học, vật lý, tiếng Anh

– toán học, hóa học, tiếng Anh

– toán học, văn học, tiếng Anh

Công nghệ kỹ thuật giao thông

6510102

– toán học địa lý hóa học

– toán học, vật lý, tiếng Anh

– toán học, hóa học, tiếng Anh

– toán học, văn học, tiếng Anh

Quản lý xây dựng

6340434

– toán học địa lý hóa học

– toán học, vật lý, tiếng Anh

– toán học, hóa học, tiếng Anh

– toán học, văn học, tiếng Anh

Quản lý đô thị

6340430

– toán học địa lý hóa học

– toán học, vật lý, tiếng Anh

– toán học, hóa học, tiếng Anh

– toán học, văn học, tiếng Anh

Trắc địa công trình

6510910

– toán học địa lý hóa học

READ  Ngành du lịch làm những công việc gì | Nttworks.vn

– toán học, vật lý, tiếng Anh

– toán học, hóa học, tiếng Anh

– toán học, văn học, tiếng Anh

Điện công nghiệp

6520227

– toán học địa lý hóa học

– toán học, vật lý, tiếng Anh

– toán học, hóa học, tiếng Anh

– toán học, văn học, tiếng Anh

Tự động trong công nghiệp

6520264

– toán học địa lý hóa học

– toán học, vật lý, tiếng Anh

– toán học, hóa học, tiếng Anh

– toán học, văn học, tiếng Anh

Kế toán

6340301

– toán học địa lý hóa học

– toán học, vật lý, tiếng Anh

– toán học, hóa học, tiếng Anh

– toán học, văn học, tiếng Anh

Quản lý kinh doanh

6340304

– toán học địa lý hóa học

– toán học, vật lý, tiếng Anh

– toán học, hóa học, tiếng Anh

– toán học, văn học, tiếng Anh

Quản lý và kinh doanh bất động sản

6340416

– toán học địa lý hóa học

– toán học, vật lý, tiếng Anh

– toán học, hóa học, tiếng Anh

– toán học, văn học, tiếng Anh

tiếng Anh

6330206

– toán học địa lý hóa học

– toán học, vật lý, tiếng Anh

– toán học, hóa học, tiếng Anh

– toán học, văn học, tiếng Anh

Công nghệ kỹ thuật kiến ​​trúc

6510101

– toán học địa lý hóa học

– toán học, vật lý, tiếng Anh

– toán học, hóa học, tiếng Anh

– toán học, văn học, tiếng Anh

READ  UFM là trường gì? Giải đáp “1001” thắc mắc về trường UFM! | Nttworks.vn

Thiết kế nội thất

6210403

r n r n"," setting_ads_google_code ":" r n r n r n r n

r n"," setting_product_color ": 0," setting_product_size ": 0," setting_product_size_number ": 0," setting_image_in_content ":" "," setting_show_introtext ": 0," setting_show_image_detail ": 0," setting_process_: 0 "setting_comment_ 0 ": 0," setting_tag_position ":" "," setting_include_wordpress ": 0," setting_include_wordpress_team ": 0," use_resize_image ":" 1 "," use_resize_image_product ": 0," resize_image_ tiny_height "_tiny_umbnail 3" tiny_news_umbnail 3 tiny "120" resize_umbnail " ":" 300 "," resize_news_image_thumbnail_height ":" 200 "," resize_news_image_normal ":" 420 "," resize_news_image_normal_height "," re "," resize_mobile_image_width ": 0," resize_mobile_image_news_image 0, "resize_mobile_mobile_mobile_dung_size" 0, "resize_mobile_mobile_mobile_mage" mobile_news_image_height ": 0," setting_signature_on ":" 1 "," setting_signature_text ":", "" mail_smtpport ": 25," mail_smtphost ":" mail.evara.vn "," mail_smtpuser ":" noreply@evara.vn ", "mail_smtppass": "123 $% ^ qwe", "gmail_smtpuser": "info.z amashop@gmail.com "," gmail_smtppass ":" zamalovely! @ # "," site_group ":" 1 "," site_template_color ": false," setting_update_newdate ":" 1 "," setting_data_schema ":" 1 "," setting_schema_customize ":" "," setting_admin_edit_fast ": false," setting_use_location ": false," setting_tab_data ": false" setting_show_admin_create ": false," setting_cache_on ":" 1 "," setting_cache_time ":" 60 "," site_access ":["2","6"]"setting_global_modules": {"2":["content_new.php"]"u00e1c tr u01b0 u1eddng but u1ec3n đã được sinh ra u00e0n qu u1ed1c"}} "setting_design_page": {"index":[{"page_name":"index","module_name":"content_box_style_tab_categories","extension":"php","directory":"contents"},{"page_name":"index","module_name":"content_category_sub_level","extension":"php","directory":"contents"}]}, "site_group_student_show": "0", "setting_include_file": {"2": "news.php"}};

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.

Protected with IP Blacklist CloudIP Blacklist Cloud