Thông tin tuyển sinh trường Cao đẳng Thống kê | Nttworks.vn

Giáo Dục 0 lượt xem

A. GIỚI THIỆU

 • Tên trường: Cao đẳng Thống kê
 • Tên tiếng Anh: College of Statistics (COS)
 • Mã trường: CDT1902
 • Loại trường: Công lập
 • Hệ đào tạo: Cao đẳng – Cao đẳng
 • Địa chỉ: Số 568 Đường Thành Cổ – Phường Vệ An – Thành Phố Bắc Ninh – Tỉnh Bắc Ninh
 • ĐT: 0222 3821 713 – 0222 3824 611
 • CHÚNG TA: [email protected]
 • Trang mạng: http://cos.edu.vn/
 • Facebook: www.facebook.com/Thongke.Cos.edu.vn/

B. THÔNG TIN tuyển dụng năm 2021

I. Thông tin chung

1. Thời gian nhập học

 • Trường nhận học sinh nhiều lần trong năm.

2. Đối tượng đăng ký

 • Cao đẳng: Thí sinh phải tốt nghiệp THPT hoặc một trường tương đương.
 • Trung cấp: Thí sinh phải học xong THPT, bổ túc THPT hoặc tương đương.

3. Phạm vi đăng ký

 • Tuyển sỉ toàn quốc.

4. Phương thức xét tuyển

 • Cao đẳng: Xét tuyển dựa trên bằng tốt nghiệp THPT hoặc kết quả học tập tốt nghiệp THPT.
 • Trung cấp: Xét tuyển theo bằng tốt nghiệp THPT hoặc bổ túc THPT.

5. Học phí

II. Các ngành tuyển dụng

1. Hệ thống giáo dục đại học

2. Trung cấp

STT Ngành đào tạo
đầu tiên Thống kê
2

Kế toán công ty

3
4

Sự nghiệp kế toán

5 Thiết kế website
6 Quản trị nhân sự

C. MỘT SỐ HÌNH ẢNH NHỎ

Cao đẳng thống kê
Tổng quan về Trường Cao đẳng Thống kê

Cao đẳng thống kê

Nếu bạn có yêu cầu thay đổi, cập nhật nội dung bài viết này, vui lòng gửi email: [email protected]

r n r n"," setting_ads_google_code ":" r n r n r n r n

r n"," setting_product_color ": 0," setting_product_size ": 0," setting_product_size_number ": 0," setting_image_in_content ":" "," setting_show_introtext ": 0," setting_show_image_detail ": 0," setting_process_: 0 "setting_comment, 0," setting_process_: 0 " ": 0," setting_tag_position ":" "," setting_include_wordpress ": 0," setting_include_wordpress_team ": 0," use_resize_image ":" 1 "," use_resize_image_product ": 0," resize_image_ tiny_height "_tiny_umbnail 3 tiny" 120 "resize_umbnail 3 tiny" ":" 300 "," resize_news_image_thumbnail_height ":" 200 "," resize_news_image_normal ":" 420 "," resize_news_image_normal_height "," re "," resize_mobile_image_width ": 0," resize_mobile_image_height ": 0," resize_mobile_mobile_mobile_mobile_mobile_mobile_mobile_mobile_mobile_mobile_mobile_mobile_mobile_mobile_mobile_mobile_mobile_mobile_mobile " mobile_news_image_height ": 0," setting_signature_on ":" 1 "," setting_signature_text ":", "" mail_smtpport ": 25," mail_smtphost ":" mail.evara.vn "," mail_smtpuser ":" noreply@evara.vn ", "mail_smtppass": "123 $% ^ qwe", "gmail_smtpuser": "info.z amashop@gmail.com "," gmail_smtppass ":" zamalovely! @ # "," site_group ":" 1 "," site_template_color ": false," setting_update_newdate ":" 1 "," setting_data_schema ":" 1 "," setting_schema_customize ":" "," setting_admin_edit_fast ": false," setting_use_location ": false," setting_tab_data ": false" setting_show_admin_create ": false," setting_cache_on ":" 1 "," setting_cache_time ":" 60 "," site_access ":["2","6"]"setting_global_modules": {"2":["content_new.php"]"u00e1c tr u01b0 u1eddng but u1ec3n đã được sinh ra u00e0n qu u1ed1c"}} "setting_design_page": {"index":[{"page_name":"index","module_name":"content_box_style_tab_categories","extension":"php","directory":"contents"},{"page_name":"index","module_name":"content_category_sub_level","extension":"php","directory":"contents"}]}, "site_group_student_show": "0", "setting_include_file": {"2": "news.php"}};

READ  7+ mẫu thư giới thiệu xin học bổng tiêng Anh, tiếng Trung | Nttworks.vn
Bài viết liên quan

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.

Protected with IP Blacklist CloudIP Blacklist Cloud