Thông tin tuyển sinh trường Cao đẳng Bán công Công nghệ và Quản trị doanh nghiệp | Nttworks.vn

Giáo Dục 0 lượt xem

Chuyên ngành

Mã ngành Kết hợp tùy chọn

Quản lý kinh doanh

6340404 A00 (toán học, vật lý, hóa học)
A01 (toán, lý, tiếng Anh)
C00 (văn học, lịch sử, địa lý)
C01 (toán, văn, vật lý)
D01 (toán, văn, tiếng Anh)
D14 (văn học, lịch sử, tiếng Anh)
D15 (văn, slide, tiếng Anh)

Kế toán

6340301 A00 (toán học, vật lý, hóa học)
A01 (toán, lý, tiếng Anh)
C00 (văn học, lịch sử, địa lý)
C01 (toán, văn, vật lý)
D01 (toán, văn, tiếng Anh)
D14 (văn học, lịch sử, tiếng Anh)
D15 (văn, slide, tiếng Anh)

Tài chính – ngân hàng

6340202 A00 (toán học, vật lý, hóa học)
A01 (toán, lý, tiếng Anh)
C00 (văn học, lịch sử, địa lý)
C01 (toán, văn, vật lý)
D01 (toán, văn, tiếng Anh)
D14 (văn học, lịch sử, tiếng Anh)
D15 (văn, slide, tiếng Anh)

Quản lý công nghiệp

7510601 A00 (toán học, vật lý, hóa học)
A01 (toán, lý, tiếng Anh)
C00 (văn học, lịch sử, địa lý)
C01 (toán, văn, vật lý)
D01 (toán, văn, tiếng Anh)
D14 (văn học, lịch sử, tiếng Anh)
D15 (văn, slide, tiếng Anh)

Cơ khí

6510303 A00 (toán học, vật lý, hóa học)
A01 (toán, lý, tiếng Anh)
C00 (văn học, lịch sử, địa lý)
C01 (toán, văn, vật lý)
D01 (toán, văn, tiếng Anh)
D14 (văn học, lịch sử, tiếng Anh)
D15 (văn, slide, tiếng Anh)

Năng lượng điện

6510303 A00 (toán học, vật lý, hóa học)
A01 (toán, lý, tiếng Anh)
C00 (văn học, lịch sử, địa lý)
C01 (toán, văn, lý)
D01 (toán, văn, tiếng Anh)
D14 (văn học, lịch sử, tiếng Anh)
D15 (văn, slide, tiếng Anh)
READ  Bài tập Sức bền vật liệu có lời giải PDF | Nttworks.vn

Thông tin liên lạc điện tử

6510312 A00 (toán học, vật lý, hóa học)
A01 (toán, lý, tiếng Anh)
C00 (văn học, lịch sử, địa lý)
C01 (toán, văn, lý)
D01 (toán, văn, tiếng Anh)
D14 (văn học, lịch sử, tiếng Anh)
D15 (văn, slide, tiếng Anh)

Công nghệ thông tin

6480201 A00 (toán học, vật lý, hóa học)
A01 (toán, lý, tiếng Anh)
C00 (văn học, lịch sử, địa lý)
C01 (toán, văn, vật lý)
D01 (toán, văn, tiếng Anh)
D14 (văn học, lịch sử, tiếng Anh)
D15 (văn, slide, tiếng Anh)

tiếng Anh

6220206 A00 (toán học, vật lý, hóa học)
A01 (toán, lý, tiếng Anh)
C00 (văn học, lịch sử, địa lý)
C01 (toán, văn, vật lý)
D01 (toán, văn, tiếng Anh)
D14 (văn học, lịch sử, tiếng Anh)
D15 (văn, slide, tiếng Anh)

r n r n"," setting_ads_google_code ":" r n r n r n r n

r n"," setting_product_color ": 0," setting_product_size ": 0," setting_product_size_number ": 0," setting_image_in_content ":" "," setting_show_introtext ": 0," setting_show_image_detail ": 0," setting_process_: 0 "setting_comment_ 0 ": 0," setting_tag_position ":" "," setting_include_wordpress ": 0," setting_include_wordpress_team ": 0," use_resize_image ":" 1 "," use_resize_image_product ": 0," resize_image_ tiny_height "_tiny_umbnail 3" tiny_news_umbnail 3 tiny "120" resize_umbnail " ":" 300 "," resize_news_image_thumbnail_height ":" 200 "," resize_news_image_normal ":" 420 "," resize_news_image_normal_height "," re "," resize_mobile_image_width ": 0," resize_mobile_image_news_image 0, "resize_mobile_mobile_mobile_dung_size" 0, "resize_mobile_mobile_mobile_mage" mobile_news_image_height ": 0," setting_signature_on ":" 1 "," setting_signature_text ":", "" mail_smtpport ": 25," mail_smtphost ":" mail.evara.vn "," mail_smtpuser ":" noreply@evara.vn ", "mail_smtppass": "123 $% ^ qwe", "gmail_smtpuser": "info.z amashop@gmail.com "," gmail_smtppass ":" zamalovely! @ # "," site_group ":" 1 "," site_template_color ": false," setting_update_newdate ":" 1 "," setting_data_schema ":" 1 "," setting_schema_customize ":" "," setting_admin_edit_fast ": false," setting_use_location ": false," setting_tab_data ": false" setting_show_admin_create ": false," setting_cache_on ":" 1 "," setting_cache_time ":" 60 "," site_access ":["2","6"]"setting_global_modules": {"2":["content_new.php"]"u00e1c tr u01b0 u1eddng but u1ec3n đã được sinh ra u00e0n qu u1ed1c"}} "setting_design_page": {"index":[{"page_name":"index","module_name":"content_box_style_tab_categories","extension":"php","directory":"contents"},{"page_name":"index","module_name":"content_category_sub_level","extension":"php","directory":"contents"}]}, "site_group_student_show": "0", "setting_include_file": {"2": "news.php"}};

Bài viết liên quan

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.

Protected with IP Blacklist CloudIP Blacklist Cloud