Thông tin tuyển sinh trường Cao đẳng Bách Việt | Nttworks.vn

Một trang web mới sử dụng WordPress

Chuyên ngành / chuyên ngành Mã ngành Kết hợp tùy chọn Dịch tiếng Nhật kinh doanh và kinh tế 6220204 Toán, Vật lý, Tiếng Anh (A01)

Toán, Văn, Tiếng Anh (D01)

thương mại, tiếng Anh, Lý (D11)

Văn học, Tiếng Anh, Lịch sử (D14)

Văn học, lịch sử và địa lý (C00)

người Trung Quốc 6220209 Toán, Vật lý, Tiếng Anh (A01)

Toán, Văn, Tiếng Anh (D01)

thương mại, tiếng Anh, Lý (D11)

Văn học, Tiếng Anh, Lịch sử (D14)

Văn học, lịch sử và địa lý (C00)

Công nghệ xe hơi 6510216 Toán, Lý, Hóa (A00)

Toán, Vật lý, Tiếng Anh (A01)

Toán, Văn, Tiếng Anh (D01)

Toán, văn, vật lý (C01)

Công nghệ thực phẩm 6540103 Toán, Lý, Hóa (A00)

Toán, Vật lý, Tiếng Anh (A01)

Toán, Hóa học, Sinh học (B00)

Toán, Văn, Tiếng Anh (D01)

Truyền thông và mạng máy tính 6480104 Toán, Lý, Hóa (A00)

Toán, Vật lý, Tiếng Anh (A011)

Toán, Văn, Tiếng Anh (D01)

Toán, văn, vật lý (C01)

Tin học ứng dụng 6480205 Toán, Lý, Hóa (A00)

Toán, Vật lý, Tiếng Anh (A01)

Toán, Văn, Tiếng Anh (D01)

Toán, văn, vật lý (C01)

Thiết kế nội thất 6210403 Toán, Lý, Hóa (A00)

Toán, Vật lý, Tiếng Anh (A01)

Toán, Văn, Tiếng Anh (D01)

Văn học, lịch sử và địa lý (C00)

Thiết kế đồ họa 6210402 Toán, Lý, Hóa (A00)

Toán, Vật lý, Tiếng Anh (A01)

Toán, Văn, Tiếng Anh (D01)

Văn học, lịch sử và địa lý (C00)

READ  [Tuyển sinh] Danh sách các khối thi đại học mới nhất | Nttworks.vn
Nhà thiết kế thời trang 6540206 Toán, Lý, Hóa (A00)

Toán, Vật lý, Tiếng Anh (A01)

Toán, Văn, Tiếng Anh (D01)

Văn học, lịch sử và địa lý (C00)

tiếng Anh 6220206

Toán, Vật lý, Tiếng Anh (A01)

Toán, Văn, Tiếng Anh (D01)

thương mại, tiếng Anh, Lý (D11)

Văn học, Tiếng Anh, Lịch sử (D14)

Văn học, lịch sử và địa lý (C00)

tiệm thuốc 6720201 Toán, Lý, Hóa (A00)

Toán, Vật lý, Tiếng Anh (A01)

Toán, Hóa học, Sinh học (B00)

Toán, văn, sinh (B03)

Điều dưỡng 6720301 Toán, Lý, Hóa (A00)

Toán, Vật lý, Tiếng Anh (A01)

Toán, Hóa học, Sinh học (B00)

Toán, văn, sinh (B03)

Kế toán 6340301 Toán, Lý, Hóa (A00)

Toán, Vật lý, Tiếng Anh (A01)

Toán, Văn, Tiếng Anh (D01)

Toán, văn, vật lý (C01)

Quản lý kinh doanh 6340404 Toán, Lý, Hóa (A00)

Toán, Vật lý, Tiếng Anh (A01)

Toán, Văn, Tiếng Anh (D01)

Toán, văn, vật lý (C01)

Tài chính – ngân hàng 6340202 Toán, Lý, Hóa (A00)

Toán, Vật lý, Tiếng Anh (A01)

Toán, Văn, Tiếng Anh (D01)

Toán, Tiếng Anh, Hóa học (D07)

Hội đồng quản trị khách sạn 6810201 Toán, Lý, Hóa (A00)

Toán, Vật lý, Tiếng Anh (A01)

Toán, Văn, Tiếng Anh (D01)

Văn, Anh, Hóa (D12)

Quản lý nhà hàng và dịch vụ ăn uống 6810205 Toán, Lý, Hóa (A00)

Toán, Vật lý, Tiếng Anh (A01)

Toán, Văn, Tiếng Anh (D01)

Toán, văn, sinh (B03)

Quan hệ công chúng 6320108
READ  Kỹ thuật điện tử truyền thông – nghề của “dân công nghệ” | Nttworks.vn

Toán, Vật lý, Tiếng Anh (A01)

Toán, Văn, Tiếng Anh (D01)

Văn học, lịch sử và địa lý (C00)

Văn, Anh, Lý (D01)

Thư ký 6320306

Toán, Vật lý, Tiếng Anh (A01)

Toán, Văn, Tiếng Anh (D01)

Văn học, lịch sử và địa lý (C00)

thương mại, tiếng Anh, Lý (D11)

Công nghệ xây dựng 6510103

Toán, Lý, Hóa (A00)

Toán, Vật lý, Tiếng Anh (A01)

Toán, Văn, Tiếng Anh (D01)

Toán, văn, vật lý (C01)

r n r n"," setting_ads_google_code ":" r n r n r n r n

r n"," setting_product_color ": 0," setting_product_size ": 0," setting_product_size_number ": 0," setting_image_in_content ":" "," setting_show_introtext ": 0," setting_show_image_detail ": 0," setting_process_: 0 "setting_comment_ 0 ": 0," setting_tag_position ":" "," setting_include_wordpress ": 0," setting_include_wordpress_team ": 0," use_resize_image ":" 1 "," use_resize_image_product ": 0," resize_image_ tiny_height "_tiny_umbnail 3" tiny_news_umbnail 3 tiny "120" resize_umbnail " ":" 300 "," resize_news_image_thumbnail_height ":" 200 "," resize_news_image_normal ":" 420 "," resize_news_image_normal_height "," re "," resize_mobile_image_width ": 0," resize_mobile_image_news_image 0, "resize_mobile_mobile_mobile_dung_size" 0, "resize_mobile_mobile_mobile_mage" mobile_news_image_height ": 0," setting_signature_on ":" 1 "," setting_signature_text ":", "" mail_smtpport ": 25," mail_smtphost ":" mail.evara.vn "," mail_smtpuser ":" noreply@evara.vn ", "mail_smtppass": "123 $% ^ qwe", "gmail_smtpuser": "info.z amashop@gmail.com "," gmail_smtppass ":" zamalovely! @ # "," site_group ":" 1 "," site_template_color ": false," setting_update_newdate ":" 1 "," setting_data_schema ":" 1 "," setting_schema_customize ":" "," setting_admin_edit_fast ": false," setting_use_location ": false," setting_tab_data ": false" setting_show_admin_create ": false," setting_cache_on ":" 1 "," setting_cache_time ":" 60 "," site_access ":["2","6"]"setting_global_modules": {"2":["content_new.php"]"u00e1c tr u01b0 u1eddng but u1ec3n đã được sinh ra u00e0n qu u1ed1c"}} "setting_design_page": {"index":[{"page_name":"index","module_name":"content_box_style_tab_categories","extension":"php","directory":"contents"},{"page_name":"index","module_name":"content_category_sub_level","extension":"php","directory":"contents"}]}, "site_group_student_show": "0", "setting_include_file": {"2": "news.php"}};

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.

Protected with IP Blacklist CloudIP Blacklist Cloud