Thông tin tuyển sinh Khoa Y | Nttworks.vn

Một trang web mới sử dụng WordPress

A. GIỚI THIỆU

 • Tên trường: Khoa Y – Đại học Quốc gia TP.HCM
 • Tên tiếng Anh: School of Medicine
 • Mã trường: QSY
 • Hệ thống giáo dục: Đại học
 • Địa chỉ: Văn phòng Điều hành Đại học Quốc gia TP.HCM, Phường Linh Trung, Quận Thủ Đức, TP.HCM
 • ĐT: 028 372 42 160 VND
 • E-mail: [email protected]
 • Trang mạng: http://www.medvnu.edu.vn/
 • Facebook: www.facebook.com/medvnu/

B. THÔNG TIN tuyển dụng năm 2021

I. Thông tin chung

1. Thời gian nhập học

 • Theo kế hoạch đăng ký của Đại học Quốc gia TP. HCM.

2. Đối tượng đăng ký

 • Thí sinh phải học xong THPT hoặc tương đương.

3. Phạm vi đăng ký

 • Tuyển dụng trong và ngoài nước.

4. Phương thức xét tuyển

4.1. Phương pháp lựa chọn

 • Phương thức 1: Xét tuyển thẳng theo quy chế tuyển sinh đại học điểm chuẩn năm 2021 của Bộ GD & ĐT, ưu tiên xét tuyển thẳng theo quy định của Đại học Quốc gia TP.
 • Phương thức 2: Xét tuyển ưu tiên theo quy chế năm 2021 của Đại học Quốc gia TP.HCM.
 • Phương thức 3: Xét tuyển dựa trên kết quả Kỳ thi đánh giá năng lực TP.HCM năm 2021 của Đại học Quốc gia TP.
 • Phương thức 4: Xét tuyển dựa vào kết quả kỳ thi cuối năm 2021 THPT.
 • Phương thức 5: Kết hợp kết quả học tập tốt nghiệp THPT năm 2021 với Chứng chỉ tiếng Anh quốc tế.
 • Phương thức 6: Xét tuyển thí sinh đã học xong đại học các ngành gần đây.
 • Phương thức 7: Xét tuyển dựa vào kết quả các kỳ thi quốc tế.
READ  Thông tin tuyển sinh Học viện Ngoại giao Việt Nam | Nttworks.vn

4.2. Ngưỡng đảm bảo chất lượng đầu vào

 • Theo ngưỡng đảm bảo chất lượng đầu vào của Bộ Giáo dục và Đào tạo.

5. Học phí

Năm 2021, Khoa Y Đại học Quốc gia TP. HCM đăng ký 3 chương trình chất lượng cao với mức học phí bình quân một học sinh / năm như sau:

 • Ngành Y tế chất lượng cao: bình quân 60.000.000 đồng / năm.
 • Ngành Dược chất lượng cao: bình quân 55.000.000 đồng / năm.
 • Chăm sóc răng – hàm – mặt chất lượng: bình quân 88.000.000 đồng / năm.

II. Các ngành tuyển dụng

Tên ngành

Mã ngành

Kết hợp tùy chọn

Theo kết quả thi cuối cấp THPT

Theo một cách khác

Dược học (CLC)

7720201_CLC B00, A00 mười 30

Dược học (CLC, KHCCTA)

7720201_CLCA B00, A00 mười

Y tế (CLC)

7720101_CLC B00 > 10 <70

Y tế (CLC, KHCCTA)

7720101_CLCA B00 20

Răng – Hàm – Mặt (CLC)

7720501_CLC B00 > 5 <35

Răng – Hàm – Mặt (CLC, KHCCTA)

7720501_CLCA B00 mười

* Xem thêm: Tổ hợp kỳ thi tuyển sinh đại học, cao đẳng

C. CHỈ ĐỊNH ĐIỂM CỦA CHÚNG TÔI NĂM

Điểm chuẩn Khoa Y – Đại học Quốc gia Thành phố Hồ Chí Minh như sau:

Ngành đào tạo

2019

Năm 2020

Năm 2021

Y tế (chất lượng cao)

23,95

27.05

27.15

Y tế (CLC, KHCCTA)

26,30

tiệm thuốc

Dược học (chất lượng cao)

22,85

26

B00: 26,10

A00: 24,90

Dược học (CLC, KHCCTA)

B00: 24,65

A00: 23,70

Hàm mặt (chất lượng cao)

23,25

26,7

26,85

Hàm mặt (CLC, KHCCTA)

26,10

D. MỘT SỐ HÌNH ẢNH NHỎ

Khoa Y – Đại học Quốc gia TP.

Khoa Y – Đại học Quốc gia TP.

Nếu bạn có yêu cầu thay đổi, cập nhật nội dung bài viết này, vui lòng gửi email: [email protected]

r n r n"," setting_ads_google_code ":" r n r n r n r n

r n"," setting_product_color ": 0," setting_product_size ": 0," setting_product_size_number ": 0," setting_image_in_content ":" "," setting_show_introtext ": 0," setting_show_image_detail ": 0," setting_process_: 0 "setting_comment_ 0 ": 0," setting_tag_position ":" "," setting_include_wordpress ": 0," setting_include_wordpress_team ": 0," use_resize_image ":" 1 "," use_resize_image_product ": 0," resize_image_ tiny_height "_tiny_umbnail 3" tiny_news_umbnail 3 tiny "120" resize_umbnail " ":" 300 "," resize_news_image_thumbnail_height ":" 200 "," resize_news_image_normal ":" 420 "," resize_news_image_normal_height "," re "," resize_mobile_image_width ": 0," resize_mobile_image_news_image 0, "resize_mobile_mobile_mobile_dung_size" 0, "resize_mobile_mobile_mobile_mage" mobile_news_image_height ": 0," setting_signature_on ":" 1 "," setting_signature_text ":", "" mail_smtpport ": 25," mail_smtphost ":" mail.evara.vn "," mail_smtpuser ":" noreply@evara.vn ", "mail_smtppass": "123 $% ^ qwe", "gmail_smtpuser": "info.z amashop@gmail.com "," gmail_smtppass ":" zamalovely! @ # "," site_group ":" 1 "," site_template_color ": false," setting_update_newdate ":" 1 "," setting_data_schema ":" 1 "," setting_schema_customize ":" "," setting_admin_edit_fast ": false," setting_use_location ": false," setting_tab_data ": false" setting_show_admin_create ": false," setting_cache_on ":" 1 "," setting_cache_time ":" 60 "," site_access ":["2","6"]"setting_global_modules": {"2":["content_new.php"]"u00e1c tr u01b0 u1eddng but u1ec3n đã được sinh ra u00e0n qu u1ed1c"}} "setting_design_page": {"index":[{"page_name":"index","module_name":"content_box_style_tab_categories","extension":"php","directory":"contents"},{"page_name":"index","module_name":"content_category_sub_level","extension":"php","directory":"contents"}]}, "site_group_student_show": "0", "setting_include_file": {"2": "news.php"}};

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.

Protected with IP Blacklist CloudIP Blacklist Cloud