Thông tin tuyển sinh Học viện Tư pháp (Cơ sở Thành Phố Hồ Chí Minh) | Nttworks.vn

Một trang web mới sử dụng WordPress

A. GIỚI THIỆU

B. THÔNG TIN CÔNG TY

I. Thời gian đăng ký

  • Theo nội quy của Học viện Tư pháp

II. Đối tượng đăng ký

  • Khoa Thừa phát lại: Cử nhân luật trở lên
  • Nghề luật: người có bằng cử nhân luật
  • Nghề thừa phát lại: người có bằng cử nhân luật trở lên (kể cả người làm việc tại Tòa án, Giám định viên)

III. Phạm vi đăng ký

  • Tiếp tân trong nước

IV. Phương thức nhập học

V. Chuyên ngành Nhập học

Chi nhánh

Mục tiêu

Nghề luật sư

950

Nghề công chứng

130

Đấu giá viên

100

Thừa phát lại

30

Nghề thừa phát lại

150

C. CHỈ ĐỊNH ĐIỂM CỦA CHÚNG TÔI NĂM

Đang cập nhật

D. HỌC PHÍ

  • Khoa Thừa phát lại: 10.620.000 đồng / học viên / khóa học.
  • Nghiệp vụ luật: 20 475 000 đồng / học viên / khóa học.
  • Thi hành án: 31.200.000đ / học viên / khóa

E. MỘT SỐ HÌNH ẢNH NHỎ

Trường Học viện Tư pháp (Thành phố Hồ Chí Minh)
Toàn cảnh Khoa Luật (Cơ sở Đại học Hồ Chí Minh)

Nếu bạn có yêu cầu thay đổi, cập nhật nội dung bài viết này, vui lòng gửi email: [email protected]

r n r n"," setting_ads_google_code ":" r n r n r n r n

r n"," setting_product_color ": 0," setting_product_size ": 0," setting_product_size_number ": 0," setting_image_in_content ":" "," setting_show_introtext ": 0," setting_show_image_detail ": 0," setting_process_: 0 "setting_comment_ 0 ": 0," setting_tag_position ":" "," setting_include_wordpress ": 0," setting_include_wordpress_team ": 0," use_resize_image ":" 1 "," use_resize_image_product ": 0," resize_image_ tiny_height "_tiny_umbnail 3" tiny_news_umbnail 3 tiny "120" resize_umbnail " ":" 300 "," resize_news_image_thumbnail_height ":" 200 "," resize_news_image_normal ":" 420 "," resize_news_image_normal_height "," re "," resize_mobile_image_width ": 0," resize_mobile_image_news_image 0, "resize_mobile_mobile_mobile_dung_size" 0, "resize_mobile_mobile_mobile_mage" mobile_news_image_height ": 0," setting_signature_on ":" 1 "," setting_signature_text ":", "" mail_smtpport ": 25," mail_smtphost ":" mail.evara.vn "," mail_smtpuser ":" noreply@evara.vn ", "mail_smtppass": "123 $% ^ qwe", "gmail_smtpuser": "info.z amashop@gmail.com "," gmail_smtppass ":" zamalovely! @ # "," site_group ":" 1 "," site_template_color ": false," setting_update_newdate ":" 1 "," setting_data_schema ":" 1 "," setting_schema_customize ":" "," setting_admin_edit_fast ": false," setting_use_location ": false," setting_tab_data ": false" setting_show_admin_create ": false," setting_cache_on ":" 1 "," setting_cache_time ":" 60 "," site_access ":["2","6"]"setting_global_modules": {"2":["content_new.php"]"u00e1c tr u01b0 u1eddng but u1ec3n đã được sinh ra u00e0n qu u1ed1c"}} "setting_design_page": {"index":[{"page_name":"index","module_name":"content_box_style_tab_categories","extension":"php","directory":"contents"},{"page_name":"index","module_name":"content_category_sub_level","extension":"php","directory":"contents"}]}, "site_group_student_show": "0", "setting_include_file": {"2": "news.php"}};

READ  Thông tin tuyển sinh trường Đại học Văn Hiến | Nttworks.vn

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.

Protected with IP Blacklist CloudIP Blacklist Cloud