Thông tin ngành Kỹ thuật hoá học (Công nghệ kỹ thuật hoá học) | Nttworks.vn

Một trang web mới sử dụng WordPress

Lý luận chính trị + Luật chung

đầu tiên

Những lực lượng chủ yếu của chủ nghĩa Mác – Lê-nin I

2

Những lực lượng chủ yếu của chủ nghĩa Mác – Lê-nin II

3

Ý TƯỞNG HỒ CHÍ MINH

4

Đảng Cộng sản Việt Nam

5

Pháp luật đại cương

Giáo dục thể chất (5 tín chỉ)

6

Lý thuyết thể thao (bắt buộc)

7

Bơi lội (bắt buộc)

số 8

Sự phù hợp tự chọn 1

9

1 (0-0-2-0)

mười

1 (0-0-2-0)

Huấn luyện quốc phòng và an ninh (165 giờ)

11

Đường lối quân sự của đảng

thứ mười hai

Công tác quốc phòng và an ninh

13

Kỹ thuật bắn QS, súng máy AK (CKC) nói chung và chiến thuật

tiếng Anh

14

Tiếng anh tôi

15

Tiếng Anh II

Khối cơ bản của toán học và khoa học tự nhiên

16

Tính toán I

17

Tính toán II

18

Tính toán III

19

Đại số học

20

Vật lý đại cương I

21

Vật lý đại cương II

22

Vật lý đại cương III

23

thông tin chung

24

Xác suất thống kê

25

Hóa học I

26

Hóa học II

27

Đồ họa kỹ thuật cơ bản

Cơ sở và cốt lõi công nghiệp

28

Giới thiệu về Kỹ thuật Hóa học

29

Hóa học vô cơ

30

Một thí nghiệm trong hóa học vô cơ

31

Hóa học hữu cơ

32

Thí nghiệm hóa hữu cơ

33

Hóa lý I

34

Kiểm tra hóa lý

35

Hóa lý II

36

Thử nghiệm hóa học II

37

Hóa học phân tích
READ  Bài tập kế toán quản trị chương 2 PDF | Nttworks.vn

38

Thí nghiệm hóa học phân tích

39

Phương pháp phân tích bằng công cụ

40

Thực hành phân tích với các công cụ

41

Công nghiệp hóa chất quá trình và thiết bị 1 (các quá trình thủy lực và cơ thủy)

42

Quy trình và thiết bị công nghiệp hóa chất 2 (quy trình nhiệt)

43

Quy trình và thiết bị cho ngành công nghiệp hóa chất 3 (quy trình chuyển khối)

44

QTTB thực nghiệm I

45

Thực nghiệm QTTB II

46

Dự án QTTB

47

Kỹ thuật điện và kiểm soát quy trình

48

Mô phỏng trong công nghệ hóa học

49

Cơ học ứng dụng trong kỹ thuật hóa học

50

Xây dựng công nghiệp

Bổ sung kiến ​​thức

51

quản lý đầu ra

52

Văn hóa kinh doanh và tinh thần doanh nhân

53

Tâm lý học ứng dụng

54

Các kĩ năng mềm

55

Tư duy công nghệ và thiết kế

56

Thiết kế mỹ thuật công nghiệp

57

Kỹ thuật viết và trình bày

Tự chọn dựa trên ứng dụng (lựa chọn theo mô-đun)

Học phần 1: Hướng kỹ thuật lọc và hóa dầu

58

Hóa khí dầu mỏ

59

Sản phẩm dầu mỏ

60

Động học xúc tác

61

Công nghệ lọc dầu

62

Công nghệ xử lý khí

63

Công nghệ tổng hợp hóa dầu hữu cơ

64

Thử nghiệm chuyên ngành hóa dầu

Mô-đun 2: Hóa học kỹ thuật

65

Hóa dược tổng quát

66

Các quy trình cơ bản của tổng hợp hữu cơ, hóa dược

READ  Đông phương học là gì? Ngành đông phương học ra trường làm gì? | Nttworks.vn

67

Cơ sở kỹ thuật để chuẩn bị

68

Hóa sinh

69

Phân tích cấu trúc bằng quang phổ

70

Hóa chất bảo vệ thực vật

71

Thí nghiệm chuyên ngành hóa dược I

Mô-đun 3: Polymer – Hướng cấu tạo giấy

72

Công nghệ vật liệu cao su

73

Lớp phủ hóa học và lớp phủ bề mặt

74

Công nghệ nhựa

75

Công nghệ polyme-composite

76

Công nghệ sản xuất xenlulo

77

Công nghệ sản xuất giấy

78

Các bài kiểm tra đặc biệt với giấy polyme

79

Dự án giấy – polyme đặc biệt

Học phần 4: Lĩnh vực Kỹ thuật Vô cơ – Điện hóa

80

Thiết kế nhà máy hóa chất

81

Công nghệ muối khoáng

82

Chế biến khoáng sản

83

Vật liệu vô cơ

84

Công nghệ điện hóa

85

Ăn mòn và bảo vệ kim loại

86

Phòng thí nghiệm chuyên về điện hóa vô cơ

Mô-đun 5: Hướng công nghệ silicat

87

Silicat hóa lý

88

Tinh thể học và khoáng vật học silicat

89

Thiết bị công nghiệp silicat

90

Lò nướng công nghiệp silicat

91

Thí nghiệm hóa học silicat

92

Thí nghiệm khoáng vật silicat

Mô-đun 6: Định hướng quy trình thiết bị – Máy hóa chất 6.1 Mô-đun bắt buộc

93

Kỹ thuật hóa học tổng hợp

94

Lập kế hoạch thử nghiệm

95

Đường ống – bể chứa

96

QTTB Chuyên đề Hóa học

6.2 Chọn một trong hai mô-đun Tự 6.2.1 Quy trình thiết bị – máy hóa chất
READ  Campus Cần Thơ - Đại học FPT Toàn quốc | Nttworks.vn

98

Phương pháp số trong công nghiệp hóa

99

Đồ họa kỹ thuật II

100

Đơn vị thiết kế thiết bị hóa chất

101

Máy xử lý chất rắn

6.2.2 Kỹ thuật hóa học và vật lý

102

Các phương pháp xử lý nước thải

103

Công nghệ xúc tác

104

Điện hóa học ứng dụng

105

Hóa keo Thực tập kỹ thuật và dự án cử nhân

106

Thực hành kỹ thuật

107

Dự án cử nhân Khối kiến ​​thức kỹ thuật Kỹ sư tùy chọn Thực hành kỹ thuật Dự án cuối cùng của các nghiên cứu kỹ thuật

r n r n"," setting_ads_google_code ":" r n r n r n r n

r n"," setting_product_color ": 0," setting_product_size ": 0," setting_product_size_number ": 0," setting_image_in_content ":" "," setting_show_introtext ": 0," setting_show_image_detail ": 0," setting_process_: 0 "setting_comment_ 0 ": 0," setting_tag_position ":" "," setting_include_wordpress ": 0," setting_include_wordpress_team ": 0," use_resize_image ":" 1 "," use_resize_image_product ": 0," resize_image_ tiny_height "_tiny_umbnail 3" tiny_news_umbnail 3 tiny "120" resize_umbnail " ":" 300 "," resize_news_image_thumbnail_height ":" 200 "," resize_news_image_normal ":" 420 "," resize_news_image_normal_height "," re "," resize_mobile_image_width ": 0," resize_mobile_image_news_image 0, "resize_mobile_mobile_mobile_dung_size" 0, "resize_mobile_mobile_mobile_mage" mobile_news_image_height ": 0," setting_signature_on ":" 1 "," setting_signature_text ":", "" mail_smtpport ": 25," mail_smtphost ":" mail.evara.vn "," mail_smtpuser ":" noreply@evara.vn ", "mail_smtppass": "123 $% ^ qwe", "gmail_smtpuser": "info.z amashop@gmail.com "," gmail_smtppass ":" zamalovely! @ # "," site_group ":" 1 "," site_template_color ": false," setting_update_newdate ":" 1 "," setting_data_schema ":" 1 "," setting_schema_customize ":" "," setting_admin_edit_fast ": false," setting_use_location ": false," setting_tab_data ": false" setting_show_admin_create ": false," setting_cache_on ":" 1 "," setting_cache_time ":" 60 "," site_access ":["2","6"]"setting_global_modules": {"2":["content_new.php"]"u00e1c tr u01b0 u1eddng but u1ec3n đã được sinh ra u00e0n qu u1ed1c"}} "setting_design_page": {"index":[{"page_name":"index","module_name":"content_box_style_tab_categories","extension":"php","directory":"contents"},{"page_name":"index","module_name":"content_category_sub_level","extension":"php","directory":"contents"}]}, "site_group_student_show": "0", "setting_include_file": {"2": "news.php"}};

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.

Protected with IP Blacklist CloudIP Blacklist Cloud