Thông tin cần nắm rõ về ngành Ngôn ngữ Nhật | Nttworks.vn

Một trang web mới sử dụng WordPress

tôi

Khối kiến ​​thức chung (không chứa các chất từ ​​9 đến 11)

đầu tiên

Những nguyên lý cơ bản của chủ nghĩa Mác – Lê-nin 1

2

Những nguyên lý cơ bản của chủ nghĩa Mác – Lê-nin 2

3

Ý TƯỞNG HỒ CHÍ MINH

4

Đường lối cách mạng của Đảng cộng sản việt nam

5

Tin học cơ bản 2

6

Ngoại ngữ chính 1

7

Ngoại ngữ chính 2

số 8

Ngoại ngữ chính 3

9

Giáo dục thể chất

mười

Giáo dục quốc phòng và an ninh

11

Kỹ năng bổ sung

II

Kiến thức chung theo lĩnh vực

thứ mười hai

Địa lý chung

13

Môi trường và phát triển

14

Khoa học xã hội thống kê

15

Toán cao cấp

16

Thống kê xác suất

III

Khối kiến ​​thức chung ngành

III.1

Yêu cầu

17

Viện văn hóa Việt Nam

18

Nhập môn Ngôn ngữ học Việt Nam

III.2

Tự chọn

19

Thực hành tiếng việt

20

Phương pháp nghiên cứu khoa học

21

Logic chung

22

Tư duy phản biện

23

Cảm nhận nghệ thuật

24

Lịch sử văn minh thế giới

25

Văn hóa ASEAN

IV

Kiến thức chung về nhóm ngành

IV.1

Khối kiến ​​thức ngôn ngữ và văn hóa

IV.1.1

Yêu cầu

26

Ngôn ngữ học Nhật Bản 1

27

Ngôn ngữ học Nhật Bản 2

28

Quốc gia nghiên cứu Nhật Bản 1

29

Giao tiếp giữa các nền văn hóa

IV.1.2

Tự chọn

30

Kanji đang học tiếng Nhật

31

Ngữ dụng học tiếng Nhật

32

Ngôn ngữ học so sánh

33

Phân tích diễn ngôn
READ  ENFP Là Gì? Khám Phá Nhóm Tính Cách Của “Người Truyền Cảm Hứng” | Nttworks.vn

34

Ngữ pháp chức năng

35

Văn học Nhật Bản 1

36

Học tiếng Nhật 2

37

Văn học nhật bản 2

38

Giới thiệu về các nền văn hóa Châu Á

IV.2

Khối kiến ​​thức ngôn ngữ

39

Nhật Bản 1A

40

Nhật Bản 1B

41

Nhật Bản 2A

42

Tiếng Nhật 2B

43

Nhật Bản 3A

44

Nhật Bản 3B

45

Nhật Bản 4A

46

Nhật 4B

47

Nhật Bản 3C

48

Nhật Bản 4C

VẼ

Khối hỗ trợ và kiến ​​thức ngành

V.1

Dịch tiếng Nhật chuyên ngành

V.1.1

Yêu cầu

49

chuyển sang

50

chuyển sang

51

Lý thuyết dịch thuật

52

Giải thích nâng cao

53

Bản dịch nâng cao

54

Kỹ năng biên dịch và phiên dịch chuyên nghiệp

V.1.2

Tự chọn

V.1.2.1

Các khóa học chuyên sâu

55

Dịch thuật chuyên ngành

56

Dịch thuật chuyên ngành

57

Công nghệ dịch thuật

58

Phân tích và đánh giá bản dịch

59

Kỹ năng viết

60

Những kĩ năng thuyết trình

61

Kỹ năng phân tích và xử lý thông tin

62

Kĩ năng giao tiếp

V.1.2.2

Chất bổ sung

63

Giới thiệu về tiếng Nhật chuyên ngành

64

Đối với tài chính và ngân hàng Nhật Bản

65

Tiếng Nhật cho quản trị và kinh doanh

66

Y tế Nhật Bản

67

Tiếng Nhật hợp pháp

68

Văn phòng quản lý Nhật Bản

69

Văn hóa – nghệ thuật Nhật Bản

70

Tiếng Nhật cho Kiến trúc – Xây dựng

71

Công nghệ thông tin nhật bản
READ  MCQ là gì? Tổng hợp những điều cần biết về MCQ 2022 | Nttworks.vn

V.2

Chuyên ngành Nhật Bản học

V.2.1

Yêu cầu

72

chuyển sang

73

chuyển sang

74

Lịch sử nhật bản

75

Bình luận kinh tế Nhật Bản

76

Một cơ quan hiện đại của Nhật Bản

77

Giới thiệu về Nghiên cứu Nhật Bản

V.2.2

Tự chọn

V.2.2.1

Các khóa học chuyên sâu

78

Văn hóa truyền thống nhật bản

79

Nghệ thuật Nhật Bản

80

Lịch sử nhật bản

81

Hệ thống giáo dục Nhật Bản

82

Giới thiệu luật Nhật Bản

V.2.2.2

Chất bổ sung

83

Văn học Nhật Bản đương đại

84

Văn hóa kinh doanh Nhật Bản

85

Những kĩ năng thuyết trình

86

Kỹ năng phân tích và xử lý thông tin

87

Giới thiệu về tiếng Nhật chuyên ngành

V.3

Định hướng đặc biệt cho nền kinh tế Nhật Bản

V.3.1

Yêu cầu

88

chuyển sang

89

chuyển sang

90

Kinh tế Nhật Bản

91

Kinh tế vi mô

92

Kinh tế vĩ mô

93

Ngân hàng tiền tệ

V.3.2

Tự chọn

V.3.2.1

Các khóa học chuyên sâu

94

Tiếng Nhật thương mại nâng cao

95

Đối với tài chính và ngân hàng Nhật Bản

96

Tiếng Nhật cho quản trị và kinh doanh

97

Bình luận kinh tế châu á

98

Bình luận kinh tế Đông Nam Á

99

Bình luận kinh tế Nhật Bản

100

Luật kinh tế quốc tế

V.3.2.2

Chất bổ sung

101

Trường quản lý

102

Kinh tế quốc tế

103

Giới thiệu về Tiếp thị

104

Chính sách kế toán
READ  Bí mật không thể bỏ lỡ về công việc cộng tác viên nhập liệu tại nhà | Nttworks.vn

105

Phát triển kinh tế

Câu 4

Định hướng đặc biệt cho du lịch Nhật Bản

V.4.1

Yêu cầu

106

chuyển sang

107

chuyển sang

108

Tiếng Nhật cho du lịch

109

Giới thiệu về khoa học du lịch

110

Ngành công nghiệp du lịch

111

Giao tiếp và lễ tân ngoại giao

V.4.2

Tự chọn

V.4.2.1

Các khóa học chuyên sâu

112

Du lịch Nhật Bản nâng cao

113

Ngành du lịch của Nhật Bản

114

Kinh doanh du lịch – khách sạn

115

Những kĩ năng thuyết trình

116

Kĩ năng giao tiếp

V.4.2.2

Chất bổ sung

117

Tìm hiểu đất nước việt nam

118

Lịch sử và văn hóa việt nam

V.5

Khối kiến ​​thức thực tập và tốt nghiệp

119

Thực tập

120

Luận văn hoặc 2 môn tự chọn trong IV hoặc V.

r n r n"," setting_ads_google_code ":" r n r n r n r n

r n"," setting_product_color ": 0," setting_product_size ": 0," setting_product_size_number ": 0," setting_image_in_content ":" "," setting_show_introtext ": 0," setting_show_image_detail ": 0," setting_process_: 0 "setting_comment_ 0 ": 0," setting_tag_position ":" "," setting_include_wordpress ": 0," setting_include_wordpress_team ": 0," use_resize_image ":" 1 "," use_resize_image_product ": 0," resize_image_ tiny_height "_tiny_umbnail 3" tiny_news_umbnail 3 tiny "120" resize_umbnail " ":" 300 "," resize_news_image_thumbnail_height ":" 200 "," resize_news_image_normal ":" 420 "," resize_news_image_normal_height "," re "," resize_mobile_image_width ": 0," resize_mobile_image_news_image 0, "resize_mobile_mobile_mobile_dung_size" 0, "resize_mobile_mobile_mobile_mage" mobile_news_image_height ": 0," setting_signature_on ":" 1 "," setting_signature_text ":", "" mail_smtpport ": 25," mail_smtphost ":" mail.evara.vn "," mail_smtpuser ":" noreply@evara.vn ", "mail_smtppass": "123 $% ^ qwe", "gmail_smtpuser": "info.z amashop@gmail.com "," gmail_smtppass ":" zamalovely! @ # "," site_group ":" 1 "," site_template_color ": false," setting_update_newdate ":" 1 "," setting_data_schema ":" 1 "," setting_schema_customize ":" "," setting_admin_edit_fast ": false," setting_use_location ": false," setting_tab_data ": false" setting_show_admin_create ": false," setting_cache_on ":" 1 "," setting_cache_time ":" 60 "," site_access ":["2","6"]"setting_global_modules": {"2":["content_new.php"]"u00e1c tr u01b0 u1eddng but u1ec3n đã được sinh ra u00e0n qu u1ed1c"}} "setting_design_page": {"index":[{"page_name":"index","module_name":"content_box_style_tab_categories","extension":"php","directory":"contents"},{"page_name":"index","module_name":"content_category_sub_level","extension":"php","directory":"contents"}]}, "site_group_student_show": "0", "setting_include_file": {"2": "news.php"}};

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.

Protected with IP Blacklist CloudIP Blacklist Cloud