Thẻ kho là gì? Tổng hợp thông tin chi tiết nhất về thẻ kho | Nttworks.vn

Một trang web mới sử dụng WordPress

Công việc của CEO

1. Thẻ kho là gì?

Thẻ kho hoặc ký kho do kế toán lập và do trưởng kho lập có nội dung liên quan đến số lượng hàng nhập, số lượng hàng tồn kho. Ngoài hàng hóa, thẻ kho còn là nơi tập hợp mọi thông tin về nguyên vật liệu, kể cả công cụ dụng cụ, sản phẩm có cùng nguồn gốc xuất xứ và được lưu trữ trong kho.

Mỗi thẻ kho chứa thông tin về từng loại hàng hoá, sản phẩm, công cụ, dụng cụ khác mà thủ kho – trưởng kho có trách nhiệm ghi đầy đủ các thông tin cuối ngày. Theo dõi số lượng nhập, xuất kho hàng ngày trên phiếu nhập, xuất kho, thủ kho lập phiếu nhập kho cho từng loại sản phẩm, hàng hoá, công cụ, dụng cụ, sau đó tổng hợp phiếu xuất kho và chuyển về kho. kế toán.

Thẻ kho là gì?

Thẻ kho là nghĩa vụ và trách nhiệm của thủ kho, thông tin trên thẻ kho là nguồn dữ liệu quan trọng trong kế toán, kết quả của quá trình tổng hợp cũng ảnh hưởng đến công việc kinh doanh, hoạt động và quản lý kho của thủ kho. quản lý kho.

Vậy tại sao thẻ kho được tạo ra? Thẻ kho dùng để làm gì? Chúng ta cùng nhau thực hành phân tích vấn đề này trong phần tiếp theo dưới đây.

2. Thẻ kho dùng để làm gì? Mục đích và vai trò của thẻ

Như các bạn đã biết, kế toán đóng một vai trò quan trọng không chỉ trong việc tính toán doanh thu, số liệu bán hàng mà còn trong việc tính toán tài sản và nguồn vốn của một công ty. Các số liệu thống kê thể hiện kết quả tài chính, tình hình tài chính, nguồn vốn, tài sản, … của công ty, đồng thời kế toán cũng có trách nhiệm tổng hợp thông tin và thực hiện các nghĩa vụ trước pháp luật, cụ thể là các vấn đề liên quan đến thuế và báo cáo tài chính.

Điều này có nghĩa là thông tin trên thẻ kho về tổng số lượng hàng hóa xuất nhập tồn là nguồn thông tin để kế toán tiếp tục đối chiếu, đối chiếu giữa nguồn hàng và số lượng hàng nhập kho không phải trên giấy tờ và trên thực tế. phù hợp hay không?

Thẻ kho dùng để làm gì?  Mục đích và vai trò của thẻ
Thẻ kho dùng để làm gì? Mục đích và vai trò của thẻ

Thẻ kho cũng là một định dạng chứng từ mà kế toán có thể dùng làm căn cứ để tổng hợp, thống kê các chứng từ khác. Đây là công dụng và mục đích của toàn bộ hàng tồn kho – công việc ảnh hưởng trực tiếp đến công việc và kết quả của kế toán viên.

Tất cả các số liệu thống kê nhập trên thẻ đều được kiểm tra khi kế toán trực tiếp kiểm tra và nhận thẻ kho từ thủ kho. Số liệu thống kê cuối kỳ kế toán căn cứ vào số thẻ kho được ghi hàng ngày.

Công việc kế toán kho

3. Ai lập thẻ kho? Và ai đã viết về ai?

Theo quy định, người phát hành thẻ kho là kế toán có thông tin về các mặt hàng, chỉ tiêu cụ thể rồi chuyển lại cho chủ thẻ. Thủ kho là người thực hiện bước tiếp theo là lưu trữ tất cả các thông tin về sản phẩm, công cụ, dụng cụ, hàng hoá trong kho.

    Ai là người lập phiếu xuất kho?  Và ai đã viết về ai?
Ai là người biên soạn hàng tồn kho? Và ai đã viết về ai?

Trong một số trường hợp nhất định, thủ kho cũng có thể là người cấp thẻ kho và người nộp thẻ kho. Tuy nhiên, việc tạo thẻ kho vẫn là nguyên tắc chung của kế toán.

4. Hướng dẫn làm thẻ kho chi tiết cả về hình thức và nội dung

Sau khi bạn biết thông tin thẻ kho là gì? Ai là người lập và thực hiện thẻ kho, khi đó thẻ kho gồm những thông tin gì? Về nội dung chính, thẻ kho gồm các nội dung chính sau:

Tên thẻ kho chứa các thông tin sau:

– Ghi rõ số kho, người làm thẻ kho, số trang thẻ kho

– Tên sản phẩm, nhãn hiệu và thông tin về các yêu cầu và tiêu chuẩn chất lượng sản phẩm

– Số thẻ gửi tiền

Bảng thống kê được chia thành các cột, mỗi cột chứa các thông tin cụ thể như sau:

Hướng dẫn chi tiết lập thẻ kho cả về hình thức và nội dung
Hướng dẫn chi tiết lập thẻ kho cả về hình thức và nội dung

– Cột A điền thông tin về số thứ tự của hàng hóa

– Cột B ghi thời gian, tháng, năm trên cơ sở kiểm tra xuất nhập tồn.

– Cột C, D lần lượt là số phiếu nhập và phiếu xuất trên cơ sở số phiếu nhập, phiếu xuất.

– Cột E: thông tin về các sự kiện kinh tế xảy ra trong quá trình nhập thông tin được bổ sung vào thuyết minh (Nếu có thông tin về số lượng hàng hóa xuất, nhập, tồn kho thì có thể nhập thêm cột này.

– Cột F là thông tin ghi ngày nhập, xuất

Dưới đây là cột có số thứ tự lần lượt là 1, 2 và 3 chứa thông tin về số lượng hàng hóa nhập, xuất, tồn kho lần lượt. Trong cột 3, số lượng hàng tồn kho là số lượng hàng tồn kho sau mỗi lần nhập, xuất kho hoặc lượng hàng tồn kho hàng ngày.

Cuối cùng, cột G là cột dành cho chữ ký xác nhận của kế toán viên sau khi xác minh thông tin. Các cột từ E đến G ở cuối bảng cung cấp thông tin về thống kê tổng hợp cuối cùng.

– Tiếp theo thông tin trong bảng này, phần sau cung cấp thông tin về số lượng trang nội dung hàng tồn kho.

– Thông tin xác nhận: Chữ ký của người lập bảng – chữ ký của thủ kho, kế toán kho và giám đốc bộ phận, ký và ghi rõ họ tên.

Công việc của quản lý kho

Hướng dẫn chi tiết lập thẻ kho cả về hình thức và nội dung
Hướng dẫn chi tiết lập thẻ kho cả về hình thức và nội dung

Về hình thức thực hiện: Thẻ tiền gửi là loại thẻ được lập theo mẫu riêng, đóng thành sổ và nộp lại cho kế toán để tổng hợp, đối chiếu, so sánh số chi.

Đây là toàn bộ nội dung và cách trình bày của thẻ kho, cần lưu ý để làm cho thẻ kho được chính xác nhất có thể. Việc cung cấp thông tin đảm bảo tính chính xác và nhất quán cao nhất của việc kiểm kê dữ liệu để sau này có những điều chỉnh hợp lý.

Để tránh những sai sót, nội dung dưới đây sẽ đưa ra một số lưu ý về thẻ kho trong quá trình trình bày mà các bạn cần chú ý.

5. Một số nhận xét trong quá trình làm việc với thẻ kho của kế toán kho.

Sau khi kế toán lập thẻ kho và bàn giao cho thủ kho, trưởng kho và nhập đầy đủ các thông tin cần thiết vào thẻ kho này thì kế toán phụ trách phải kiểm tra lại vào cuối ngày. thông tin về kho này và điều chỉnh thông tin cho hợp lý.

Một số lưu ý trong quá trình làm việc với kế toán kho bằng thẻ kho
Một số lưu ý trong quá trình làm việc với kế toán kho bằng thẻ kho

Số liệu trên thẻ kho do thủ kho ấn định phải hàng ngày và đảm bảo thông tin có độ chính xác cao.

Người tìm việc

6. So sánh sự chênh lệch giữa phiếu nhập kho và NVL của sổ kế toán nguyên vật liệu.

Khi đi làm, đặc biệt là những bạn mới bắt đầu, bạn rất dễ hiểu nhầm và nhầm lẫn giữa hai khái niệm thẻ kho và kế toán chi tiết vật tư. Vì vậy, trong phần nội dung này, chúng ta sẽ phân biệt giữa thẻ kho và sổ cái chi tiết nguyên vật liệu qua các phần sau.

Thẻ kho được tập hợp thành sổ kho, sổ kho là nguồn chứng từ để kế toán dựa vào đó mà tổng hợp thành sổ cái chi tiết vật tư. Trong đó nội dung chủ yếu của thẻ kho và sổ kho chỉ tổng hợp số lượng hàng hóa xuất, nhập, tồn hàng ngày.

Đồng thời sổ tài khoản chi tiết vật tư là nơi tổng hợp đầy đủ các thông tin về số lượng, chất lượng và giá trị của hàng hoá. Tài khoản chi tiết nguyên vật liệu là nơi tổng hợp thông tin chi tiết nhất về tình hình xuất nhập của nguyên vật liệu trong kho.

So sánh sự chênh lệch giữa NVL của thẻ kho và số liệu của sổ kế toán nguyên vật liệu.
So sánh sự chênh lệch giữa NVL của thẻ kho và số liệu của sổ kế toán nguyên vật liệu.

Ngoài ra, kế toán kiểm tra, đối chiếu các thông tin đã ghi trên sổ chi tiết nguyên vật liệu trên cơ sở số liệu của thẻ kho.

Điểm chung ở đây là cả thẻ kho / sổ kho và sổ chi tiết nguyên vật liệu đều được đăng ký và kiểm tra hàng ngày.

Trên thực tế, cả hai loại sổ này đều là quy trình công việc kiểm kê nguyên vật liệu. Nào là thông tin đối chiếu thẻ kho / sổ kho và thông tin đối chiếu sổ cái chi tiết nguyên vật liệu, sau đó là thông tin cơ bản được tổng hợp trong bảng tổng hợp nhập, xuất, tồn kho nguyên vật liệu. tháng.

Thẻ kho là gì? Bạn đã trả lời được câu hỏi này sau khi đọc bài viết chưa? Bảng kiểm kê là một trong những công cụ chứa đựng những thông tin quan trọng mà công việc liên quan trực tiếp đến kế toán, trên cơ sở đó số liệu kế toán có thể chỉnh sửa sao cho phù hợp nhất, hạn chế sai sót và chênh lệch giữa số liệu thống kê và số thực tế. .

So sánh sự chênh lệch giữa NVL của thẻ kho và số liệu của sổ kế toán nguyên vật liệu.
So sánh sự chênh lệch giữa thẻ kho và NVL của sổ số liệu kế toán nguyên vật liệu.

Thẻ kho hàng là gì? Mong rằng các bạn sẽ hiểu rõ công việc, quy trình làm việc, các đối tượng liên quan, những lưu ý trong quá trình thực hiện và các bạn sẽ phân biệt được đặc điểm, tính chất của thẻ kho / sổ kho và sổ kế toán chi tiết nguyên vật liệu.

Tìm việc

Tìm việc nhanh chóng

Chia sẻ trong VK '); $ ('# js_share'). append (""); $ ('# box-social'). addClass ('share');}}); $ (" # see_more "). click (function () {if ($ (this) .attr ('data- ) id ')! = "") {$ .get (' ../ ajax / ajax_blog.php? newid = 11725 & cateid = 87 & begin = '+ $ (this) .attr (' data-id '), function (data) {$ ('. see_more_blog'). append (data); var x = parseInt ($ ("# see_more"). attr ('data-id')) + 1; $ ("# see_more") . attr ("data -id", x);});}}); $ (". show_cm"). click (function () {$ (this) .hide (); $ (". hiden_cm"). show (); $ (".ct_cm"). removeClass ("hiden_dtblog");}); $ (". hiden_cm"). click (function () {$ (this) .hide (); $ ('. show_cm '). show (); $ (". ct_cm"). addClass ("hiden_dtblog");}); $ (". show_cd"). click (function () {$ (this) .hide (); $ ( ". hiden_cd") .show (); $ (". chude"). removeClass ("hiden_dtblog");}); $ (". hiden_cd"). click (function () {$ (this) .hide () ; $ ('.show_cd') .show (); $ (".chude") .addlass ("hiden_dtblog");});

READ  [HƯỚNG DẪN] Cách tạo mục lục tự động dễ dàng trong Word mọi phiên bản | Nttworks.vn

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.

Protected with IP Blacklist CloudIP Blacklist Cloud