Tham luận là gì? Hướng dẫn viết một bài tham luận đúng chuẩn | Nttworks.vn

Một trang web mới sử dụng WordPress

Vào đào tạo nghề

1. Tổng quan là gì?

1.1. Khái niệm tranh luận là gì?

Văn nghị luận là một dạng bài văn dùng để trình bày quan điểm của người viết với những dẫn chứng, luận cứ chính xác nhằm cung cấp những thông tin quan trọng để làm rõ vấn đề bạn cần giải thích. Một bài luận là một hình thức nhà văn cung cấp thông tin sâu rộng về một lĩnh vực cụ thể của tự nhiên hoặc xã hội.

Người viết tiểu luận trình bày những yêu cầu, kiến ​​nghị và giải pháp để có thể phân tích hoặc bổ sung, phản ánh về một vấn đề xã hội, tiểu luận thường được trình bày tại một hội thảo, hội nghị. , được trình bày trong báo cáo, nhưng thường không quá dài so với báo cáo. các báo cáo diễn ngôn chuyên sâu khác.

Bài phát biểu quan trọng là một bài báo được viết với cấu trúc dành cho việc tham dự một hội nghị, hội nghị để thảo luận về một chủ đề cụ thể, hoặc phát biểu dưới dạng một bài báo; để bác bỏ, bạn có thể thêm thực tế, ưu và nhược điểm của vấn đề. hoặc ăn mừng. Sau đó tìm giải pháp để cải thiện tình hình hiện tại.

1.2. Đặc điểm của một bài văn là gì?

Một bài thuyết trình rất hiệu quả phải có những phẩm chất nổi bật và điều này phải chứng minh rằng bài luận đó hiệu quả. Vậy những tính năng nào tạo nên hiệu quả cho một bài thuyết trình? Kiểm tra các tính năng tuyệt vời này giúp bài thuyết trình của bạn hiệu quả:

 • Đầu tiên, bài thuyết trình phải cập nhật: Bài thuyết trình là một bài báo được sử dụng tại một hội nghị, nơi mọi người thảo luận về một chủ đề xã hội để hội nghị có thể làm rõ thực trạng của xã hội.
 • Thứ hai, bài báo phải có tính thông tin: phải bổ sung thông tin mới được xã hội quan tâm, thông tin phải chọn lọc và đặt câu hỏi có tính khái quát.
 • Thứ ba, bài luận phải có tính phản biện: mỗi bài luận cũng bao gồm quan điểm của người viết, vì vậy có những ý kiến ​​đồng tình hoặc không đồng tình với quan điểm của người viết.
 • Thứ tư, bài văn cần có tính gợi mở: nếu bài văn muốn làm rõ một vấn đề, người viết phải đưa ra những gợi ý và giải pháp cho vấn đề ngoài ý kiến ​​của mình. Chủ đề đã được đề cập trong tác phẩm.
READ  Công Ty TNHH Thương Mại Laria – Siêu Thị Farmers Market | Nttworks.vn

Các nét của bài văn không tách rời nhau hoặc có thể kết hợp, bổ sung, đan xen với nhau để tạo nên một bài thuyết trình mạch lạc và đạt hiệu quả cao.

Việc làm cho công chức – viên chức

2. Bố cục của một bài văn thông thường

Bài luận cần bao gồm các phần sau:

 • Gợi ý: Em hãy nêu ý nghĩa, vai trò và tầm quan trọng của vấn đề nêu ra trong bài văn.
 • Hiện trạng của vấn đề: Bạn phải mô tả được hiện trạng, những thuận lợi và khó khăn của vấn đề. Cũng xin cho biết lý do của tình trạng này.
 • Giải pháp: Những giải pháp đã rất hiệu quả hoặc những ý tưởng chưa được thực hiện nhưng đã được lập luận một cách thuyết phục. Bạn không nên trình bày bài thuyết trình của mình quá rộng rãi khiến người nghe khó hiểu.
 • Kết quả: bạn cần trình bày kết quả nổi bật của các giải pháp được mô tả trong tác phẩm.
 • Bài học kinh nghiệm: Từ những tình huống thực tế và các giải pháp đã thực hiện để giải quyết vấn đề một cách hiệu quả, bạn cần nêu ra những bài học kinh nghiệm từ bài thuyết trình tham vấn.
 • Con đường phía trước: bạn cần làm gì tiếp theo?
 • Kết luận vấn đề: Bạn cần khẳng định lại tính cấp thiết của vấn đề, tính hiệu quả và tính khả thi của các giải pháp đã đề ra. Đừng quên đưa ra những đề xuất, góp ý để vấn đề được quan tâm và giải quyết một cách hiệu quả.

3. Hướng dẫn viết một bài văn hay

Hướng dẫn viết luận

Báo cáo phải được trình bày ngắn gọn, rõ ràng, mạch lạc, sạch sẽ, không tẩy xóa được, đánh số trang, đánh số bảng và số liệu.

3.1. Chuẩn bị bài luận

 • Bạn nên sử dụng phông chữ “Times New Roman” trong bản trình bày của mình và sử dụng hệ thống soạn thảo Word hoặc kích thước phông chữ tương đương là 12 pixel.
 • Mật độ khoảng cách giữa các chữ cái là bình thường, nguyên tắc cơ bản của việc soạn thảo là khoảng cách giữa các chữ cái không được nén hoặc giãn ra.
 • Giãn cách dòng, đặt nó thành 1,3pt, khoảng trắng trước đoạn và khoảng trắng sau đoạn là 6pt.
 • Lề trên và lề dưới cách nhau 2 cm.
 • Khoảng cách giữa lề trái là 2,54 cm;
 • Lề bên phải là 2 cm
 • Số trang trong văn bản được đánh số ở giữa trang và cuối mỗi trang.
 • Tên tác phẩm phải viết bằng chữ in hoa, chính giữa, kiểu chữ 14 nét đậm.
 • Tên bài luận nên viết bằng chữ in hoa, tên bài viết nhỏ viết thường, phông chữ 12pt và in đậm.
 • Hình ảnh phải ở giữa và tiêu đề phải ở trên nó. Đầu trang và chân trang không có trong báo cáo, có thể đặt chú thích cuối trang nếu cần. Gạch chân không nên được sử dụng trong các câu lệnh báo cáo.
READ  Lập trình viên .NET là gì và kinh nghiệm phỏng vấn | Nttworks.vn

3.2. Thực hành đánh số nội dung chính

Liên quan đến thực hành đánh số được sử dụng trong phần chính của bài luận, các mục được đánh số, văn bản và tên của bộ phận / bộ phận phải được in đậm.

Tác phẩm phải được gửi và đánh số thành một nhóm số, gồm tối đa 4 chữ số, trong đó chữ số đầu tiên là số chương. Phải có ít nhất 2 danh mục con trong mỗi nhóm danh mục con.

Ví dụ:

 • 1.1
 • 1.1.1
 • 1.1.2
 • 1.1.2.1
 • 1.1.2.2
 • 1,2
 • 1,3

3.3. Bố cục và chú thích cho các hình, sơ đồ và bảng

 • Nếu bạn muốn đánh số hình ảnh, biểu đồ hoặc bảng trên giấy của mình, bạn phải theo số chương.

Ví dụ:

Bản trình bày của bạn có nội dung – “Sơ đồ 2.4”, Nghĩa là đây là sơ đồ 4 trong Chương 2.

 • Mọi biểu đồ hoặc bảng từ các nguồn khác nên được tham chiếu đầy đủ. Đây là trích dẫn nguồn để không vi phạm bản quyền của người khác. Nguồn được trích dẫn phải được ghi rõ trong thư mục.
 • Tiêu đề của hình ảnh, biểu đồ hoặc sơ đồ được viết bên trên hình ảnh, biểu đồ hoặc sơ đồ.
 • Tiêu đề bảng ở đầu bảng.
 • Chú thích cho hình ảnh, biểu đồ hoặc bảng được đặt ở cuối hình ảnh, biểu đồ và bảng.

3.4. Viết tắt

Khi viết bài thuyết trình, không lạm dụng các từ viết tắt được sử dụng trong báo cáo. Vui lòng chỉ viết tắt các từ hoặc cụm từ thông thường hoặc đã được sử dụng nhiều lần và rõ ràng trong báo cáo của bạn. Nếu bài thuyết trình của bạn có các chữ viết tắt cần thiết, bạn phải có một danh sách các chữ viết tắt (theo thứ tự bảng chữ cái) sẽ được đặt ở đầu bài thuyết trình.

READ  Phương pháp giải nhanh trắc nghiệm Vật lý lớp 12 bằng máy tính Casio | Nttworks.vn

3.5. Người giới thiệu

Tất cả các ý kiến ​​công bố trong tác phẩm đều đã được tác giả viết nên luận văn được tham khảo và đưa vào bài viết. Lúc này, tác giả phải thêm phần trích dẫn vào danh sách tài liệu tham khảo về những tài liệu mà bạn đã sử dụng để viết luận.

Tất cả các ý kiến ​​công bố trong bài viết mà không phải của riêng tác giả và tất cả các tài liệu tham khảo khác được liệt kê trong tác phẩm phải được trích dẫn trong thư mục tài liệu tham khảo. Bạn không nên trích dẫn những kiểu kiến ​​thức vốn đã trở nên phổ biến và ai cũng biết.

4. Những lưu ý khi viết luận

Cần lưu ý những điều gì khi viết một bài văn?

Khi viết một bài luận, bạn cần biết các quy tắc để có thể đưa ra các trích dẫn và tài liệu tham khảo.

Chúng tôi có hai loại tham chiếu: tham chiếu trong văn bản (được gọi là tham chiếu trong văn bản) và danh sách tham chiếu (được gọi là danh sách tham chiếu).

Một danh sách tài liệu tham khảo được đặt ở cuối tác phẩm, mỗi trích dẫn được liệt kê trong tài liệu tham khảo trong văn bản phải tương ứng với thư mục của nguồn được liệt kê được liệt kê trong danh sách tài liệu tham khảo.

Tài liệu tham khảo trong văn bản bao gồm các thông tin sau: tên tác giả hoặc tổ chức, năm xuất bản tài liệu, trang của tài liệu viện dẫn (nếu có).

Gửi các trích dẫn trong tác phẩm: Bạn có thể gửi các trích dẫn trong bài báo của mình theo những cách sau.

 • Họ, tên tác giả và năm xuất bản tác phẩm được cung cấp (đối với tài liệu tiếng Việt).
 • Họ và năm xuất bản (đối với tài liệu viết bằng tiếng nước ngoài) được ghi trong ngoặc đơn.
 • Danh sách tài liệu tham khảo: danh sách tài liệu cuối mỗi bài viết luôn bắt đầu bằng tiêu đề “Người giới thiệu, tiếp theo là phần danh mục được liệt kê như các phần của tài liệu tham khảo (tài liệu tham khảo này bao gồm sách, bài báo, ấn phẩm điện tử) theo thứ tự bảng chữ cái. , tức là họ của tác giả, theo tên của bài báo, không đánh số thứ tự. Thư mục của mỗi tác phẩm có các thông tin sau: tên tác giả, tên tác phẩm, năm xuất bản, nơi xuất bản.

Thông tin trên sẽ giúp bạn hiểu thảo luận là gì. Hi vọng với những gì được cung cấp trong nội dung bài viết trên đây sẽ giúp các bạn hoàn thành tốt bài luận văn của mình và đạt được hiệu quả như mong muốn. Mời bạn đọc những thông tin thú vị và hữu ích mà tôi cung cấp sau đây.

Tìm việc nhanh chóng

Chia sẻ trong VK '); $ ('# js_share'). append (""); $ ('# box-social'). addClass ('share');}}); $ (" # see_more "). click (function () {if ($ (this) .attr ('data- ) id ')! = "") {$ .get (' ../ ajax / ajax_blog.php? newid = 7209 & cateid = 91 & begin = '+ $ (this) .attr (' data-id '), function (data) {$ ('. see_more_blog'). append (data); var x = parseInt ($ ("# see_more"). attr ('data-id')) + 1; $ ("# see_more") . attr ("data -id", x);});}}); $ (". show_cm"). click (function () {$ (this) .hide (); $ (". hiden_cm"). show (); $ (".ct_cm"). removeClass ("hiden_dtblog");}); $ (". hiden_cm"). click (function () {$ (this) .hide (); $ ('. show_cm '). show (); $ (". ct_cm"). addClass ("hiden_dtblog");}); $ (". show_cd"). click (function () {$ (this) .hide (); $ ( ". hiden_cd") .show (); $ (". chude"). removeClass ("hiden_dtblog");}); $ (". hiden_cd"). click (function () {$ (this) .hide () ; $ ('.show_cd') .show (); $ (".chude") .addlass ("hiden_dtblog");});

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.

Protected with IP Blacklist CloudIP Blacklist Cloud