Test Case là gì? Học cách viết Test Case cho người mới nhập môn | Nttworks.vn

Một trang web mới sử dụng WordPress

Phần mềm cho các công việc CNTT

1. Định nghĩa của test case là gì?

Định nghĩa của test case là gì?

Trường hợp thử nghiệm, còn được gọi là trường hợp thử nghiệm, là một tài liệu chứa một tập hợp các điều kiện hoặc hành động phải được thực hiện trong một ứng dụng phần mềm để xác minh chức năng dự kiến ​​của một chức năng.

Sau các kịch bản kiểm thử, các trường hợp kiểm thử là một cách chi tiết khác để ghi lại công việc kiểm thử. Chúng mô tả một ý tưởng cụ thể để kiểm tra, mà không mô tả các bước hoặc dữ liệu chính xác được sử dụng.

Các trường hợp kiểm thử có ảnh hưởng lớn đến giai đoạn kiểm thử. Việc viết các trường hợp kiểm thử cũng quan trọng như chính quá trình kiểm thử. Hoạt động viết trường hợp thử nghiệm giúp bạn suy nghĩ thấu đáo các chi tiết và đảm bảo rằng bạn tiếp cận các bài kiểm tra từ nhiều góc độ nhất có thể.

Giá trị của các trường hợp thử nghiệm lâu dài là bất kỳ ai cũng có thể thử nghiệm lại bằng cách sử dụng một trường hợp thử nghiệm. Các trường hợp thử nghiệm là hiện vật mạnh mẽ có lợi cho những người đồng đội trong tương lai, cũng như một nguồn chân lý tốt về cách thức hoạt động của một hệ thống và chức năng cụ thể. Tóm lại, các trường hợp kiểm thử cho các giá trị sau:

 • Các trường hợp kiểm thử đảm bảo phạm vi kiểm tra tốt.
 • Giúp cải thiện chất lượng phần mềm.
 • Giảm chi phí hỗ trợ và bảo trì phần mềm.
 • Giúp xác minh rằng phần mềm đáp ứng các yêu cầu của người dùng cuối.
 • Cho phép người kiểm tra suy nghĩ thấu đáo và tiếp cận các bài kiểm tra từ nhiều góc độ nhất có thể.
 • Các hộp thử nghiệm có thể tái sử dụng trong tương lai, ai cũng có thể tham khảo và thử nghiệm chúng.

Dưới đây là một số lý do tại sao các trường hợp kiểm thử cực kỳ hữu ích trong quá trình này để kiểm tra phần mềm. Các trường hợp kiểm thử là những tạo tác mạnh mẽ đóng vai trò là nguồn trung thực tốt về hoạt động của một hệ thống và tính năng phần mềm cụ thể. Tuy nhiên, trước khi đi sâu vào các bài học về cách viết các trường hợp kiểm thử tốt nhất, chúng ta hãy tìm hiểu cơ bản về các thuật ngữ liên quan đến chúng. Trường hợp kiểm thử là gì?? Nhận ra?

Các trường hợp kiểm thử được sử dụng sau khi quá trình phát triển một tính năng hoặc bộ tính năng hoàn tất. Trong hoặc ngay sau công việc phát triển, nhóm kiểm thử có thể chuẩn bị các trường hợp thử nghiệm cho các thử nghiệm trong tương lai. Mục đích là chuẩn bị sẵn sàng các trường hợp thử nghiệm trước khi bắt đầu thử nghiệm.

Khi bắt đầu thử nghiệm, nhóm kiểm thử giám sát các trường hợp kiểm thử hoặc các tập lệnh được viết để thực hiện các bài kiểm tra và kiểm tra phần mềm. Một chuỗi hoặc một nhóm các trường hợp kiểm thử được gọi là tập hợp kiểm thử.

Xem thêm: Kế hoạch kiểm tra là gì? Thông tin đầy đủ cho người mới bắt đầu

2. Kỹ thuật viết test case điển hình

Các kỹ thuật viết test case điển hình
Các kỹ thuật viết test case điển hình

Các kỹ thuật lập kế hoạch test case hiệu quả là cần thiết để cải thiện chất lượng của quá trình kiểm thử phần mềm. Điều này sẽ giúp cải thiện chất lượng tổng thể và hiệu quả của phần mềm được phát hành. Các kỹ thuật thiết kế trường hợp thử nghiệm được chia thành ba loại chính:

– Dựa trên đặc điểm kỹ thuật (kỹ thuật hộp đen): Loại kỹ thuật này có thể được sử dụng để thiết kế các trường hợp kiểm thử theo một định dạng có hệ thống. Họ sử dụng các tính năng bên ngoài của phần mềm, chẳng hạn như thông số kỹ thuật, thiết kế, yêu cầu của khách hàng, v.v. để có được các trường hợp thử nghiệm. Với loại kỹ thuật thiết kế trường hợp thử nghiệm này, người kiểm thử có thể phát triển các trường hợp kiểm thử giúp tiết kiệm thời gian kiểm thử và cho phép phạm vi kiểm thử đầy đủ.

Dựa trên cấu trúc (kỹ thuật hộp trắng): Các phương pháp này thiết kế các trường hợp kiểm thử dựa trên cấu trúc bên trong của chương trình và mã phần mềm. Từng nhà phát triển và người thử nghiệm.

– Kỹ thuật dựa trên kinh nghiệm: Các kỹ thuật này chủ yếu dựa vào kinh nghiệm của người kiểm thử để hiểu được các lĩnh vực quan trọng nhất của phần mềm. Họ dựa vào kỹ năng và kiến ​​thức của những người liên quan.

Việc thực hiện thành công bất kỳ kỹ thuật thiết kế trường hợp kiểm thử nào sẽ dẫn đến các trường hợp kiểm thử đảm bảo sự thành công của kiểm thử phần mềm. Đây là cách viết một trường hợp thử nghiệm!

 • Chuẩn bị viết một trường hợp thử nghiệm

– Kiểm tra xem test case đã tồn tại chưa. Nếu vậy, hãy xem xét việc cập nhật trường hợp thử nghiệm thay vì viết một trường hợp thử nghiệm mới.

– Đảm bảo rằng trường hợp kiểm thử có các đặc tính nhất định, chẳng hạn như độ chính xác, độ lặp lại, khả năng sử dụng, tính độc lập, …

– Xem xét tất cả các tình huống khác nhau có thể xảy ra trước khi viết.

– Cho bản thân đủ thời gian để viết test case.

– Lựa chọn công cụ để viết test case.

– Viết test case theo định dạng và cấu trúc đã thảo luận trước đó.

– Viết các cụm từ điều khiển chính.

– Xem xét kỹ lưỡng các trường hợp kiểm thử đã viết.

Kiến thức về viết test case là vô cùng quan trọng. Viết kịch bản kiểm thử hiệu quả không tốn quá nhiều công sức và thời gian của bạn nếu bạn tuân theo một số nguyên tắc nhất định.

Đọc ngay: Mạng máy tính là gì? Thông tin về mạng máy tính đầy đủ nhất

Việc làm IT phần mềm tại Hà Nội

3. Định dạng cấu trúc trường hợp kiểm thử

Định dạng cấu trúc của test case
Định dạng cấu trúc của test case

Các thành phần quan trọng của một ca kiểm thử là ID, mô tả, trạng thái, một vài hành động, cũng như kết quả thực tế và mong đợi. Tiếp theo:

 • ID trường hợp thử nghiệm: Trường hợp thử nghiệm phải có tên hoặc tiêu đề tự giải thích.
 • Mô tả / tóm tắt trường hợp kiểm thử: Mô tả cho người kiểm tra biết họ đang kiểm thử những gì.
 • Điều kiện tiên quyết: Tất cả các điều kiện tiên quyết áp dụng cho thử nghiệm và tất cả các điều kiện tiên quyết phải được đáp ứng trước khi thực hiện thử nghiệm phải được liệt kê trong trường hợp thử nghiệm.
 • Các bước kiểm tra trường hợp kiểm thử: Các bước kiểm tra cần bao gồm dữ liệu và thông tin cần thiết về cách thực hiện kiểm thử. Các bước phải rõ ràng và ngắn gọn, không bỏ sót các dữ kiện quan trọng.
 • Kiểm tra dữ liệu: Điều quan trọng là chọn một tập dữ liệu cung cấp mức độ phù hợp. Chọn một tập dữ liệu xác định không chỉ các trường hợp tích cực mà còn cả các trường hợp tiêu cực.
 • Kết quả mong đợi: Kết quả mong đợi cho người thử nghiệm biết những gì họ phải trải qua khi thực hiện các quy trình thử nghiệm.
 • Kết quả thực tế: Những kết quả này xác định cách ứng dụng thực sự hoạt động trong quá trình thực thi các trường hợp thử nghiệm.
 • Nhận xét: Tại đây bạn có thể thêm bất kỳ thông tin hữu ích nào khác, chẳng hạn như ảnh chụp màn hình, mà người thử nghiệm muốn tinh chỉnh.

Đây là định dạng điển hình mà người kiểm thử tuân theo khi viết các trường hợp kiểm thử. Ngoài các tham số này, người kiểm tra có thể thêm các tham số bổ sung, chẳng hạn như mức độ ưu tiên của trường hợp thử nghiệm, loại trường hợp thử nghiệm, ID lỗi, v.v.

Việc làm IT phần mềm tại TP.

4. Các trường hợp thực nghiệm tốt nhất

Các trường hợp thử nghiệm tốt nhất
Các trường hợp thử nghiệm tốt nhất

Các Trường hợp kiểm thử là gì?? Điều này rất quan trọng đối với bất kỳ dự án nào, vì chúng là bước đầu tiên trong bất kỳ quy trình thử nghiệm nào. Nếu có sự cố xảy ra ở giai đoạn này, nó có thể gây ra những hậu quả không lường trước được khi bạn chuyển qua vòng đời kiểm thử phần mềm. Dưới đây là một số hướng dẫn cần tuân theo khi viết các trường hợp kiểm thử:

 • Ưu tiên các trường hợp thử nghiệm để viết dựa trên lịch trình dự án và các yếu tố rủi ro trong ứng dụng của bạn.
 • Hãy nhớ quy tắc 80/20. Để có mức độ phù hợp tốt nhất, 20% bài kiểm tra của bạn phải bao phủ 80% đơn đăng ký của bạn.
 • Đừng cố gắng kiểm tra các trường hợp trong một lần thử, nhưng hãy ứng biến khi bạn tiến bộ.
 • Liệt kê các trường hợp thử nghiệm của bạn và phân loại chúng theo các tình huống và tính năng kinh doanh.
 • Đảm bảo các trường hợp thử nghiệm là mô-đun (mô-đun) và các bước hoàn thành test case càng chi tiết càng tốt.
 • Viết các trường hợp kiểm thử để những người khác có thể dễ dàng hiểu và sửa đổi chúng khi cần thiết.
 • Luôn ghi nhớ các yêu cầu của người dùng cuối, vì phần mềm cuối cùng được thiết kế hướng đến khách hàng.
 • Tích cực sử dụng Công cụ quản lý thử nghiệm để quản lý chu kỳ phát hành ổn định.
 • Theo dõi các trường hợp thử nghiệm của bạn thường xuyên. Viết các trường hợp thử nghiệm duy nhất và loại bỏ các trường hợp thử nghiệm không liên quan hoặc các trường hợp thử nghiệm trùng lặp.

Các tiêu chí trên là đủ tốt để bạn bắt đầu viết các trường hợp kiểm thử.

5. Trở thành kỹ sư kiểm thử phần mềm ngay hôm nay !!!

Kỹ sư kiểm thử phần mềm ngay hôm nay !!!
Trở thành kỹ sư kiểm thử phần mềm ngay hôm nay !!!

Thông qua khám phá và học hỏi Trường hợp kiểm thử là gì?? Chúng tôi hiểu tầm quan trọng của quá trình kiểm thử phần mềm, nó được xem như một hoạt động đảm bảo kết quả thực tế, cho dù chúng có tương ứng với kết quả mong muốn hay không. Các công ty phát triển và phân phối phần mềm hoặc ứng dụng công nghệ luôn có những đầu tư nhất định vào các quy trình và hoạt động kiểm thử. cntt. việc làm phổ biến.

Bởi vì lỗi phần mềm có thể gây tốn kém hoặc thậm chí nguy hiểm. Vậy ai là người chịu trách nhiệm cho quá trình phức tạp này? Tất nhiên, đây là những kỹ sư kiểm thử phần mềm. Đó là việc kiểm tra cá nhân, gỡ lỗi, gỡ lỗi và báo cáo của bất kỳ phần mềm nào. Kỹ sư kiểm thử phần mềm là một phần của nhóm phát triển phần mềm thực hiện cả kiểm thử phần mềm chức năng và phi chức năng bằng cách sử dụng các kỹ thuật kiểm thử phần mềm tự động hoặc thủ công.

Tuyển dụng người kiểm tra

Người kiểm thử phần mềm phải có khả năng thiết kế các bộ kiểm thử và hiểu các vấn đề về khả năng sử dụng. Người kiểm thử như vậy phải có kiến ​​thức vững vàng về các phương pháp kiểm thử và thiết kế kiểm thử phần mềm. Điều rất quan trọng đối với người kiểm thử phần mềm là phải có kỹ năng giao tiếp tuyệt vời để họ có thể giao tiếp hiệu quả với nhóm phát triển.

Khi kiểm thử phần mềm, mỗi công ty xác định hệ thống phân cấp, vai trò và trách nhiệm của riêng mình. Vì vậy, hãy truy cập Timviec365.v để tìm cho mình những công việc phù hợp nhé!

Trường hợp kiểm thử là gì? Hi vọng với những kiến ​​thức trên các bạn sẽ áp dụng để viết test case thành công nhé!

Các bài tham khảo: Lập trình trò chơi là gì? Giải đáp bài toán lập trình game đầy đủ nhất

Tìm việc nhanh chóng

Chia sẻ trong VK '); $ ('# js_share'). append (""); $ ('# box-social'). addClass ('share');}}); $ (" # see_more "). click (function () {if ($ (this) .attr ('data- ) id ')! = "") {$ .get (' ../ ajax / ajax_blog.php? newid = 7671 & cateid = 83 & begin = '+ $ (this) .attr (' data-id '), function (data) {$ ('. see_more_blog'). append (data); var x = parseInt ($ ("# see_more"). attr ('data-id')) + 1; $ ("# see_more") . attr ("data -id", x);});}}); $ (". show_cm"). click (function () {$ (this) .hide (); $ (". hiden_cm"). show (); $ (".ct_cm"). removeClass ("hiden_dtblog");}); $ (". hiden_cm"). click (function () {$ (this) .hide (); $ ('. show_cm '). show (); $ (". ct_cm"). addClass ("hiden_dtblog");}); $ (". show_cd"). click (function () {$ (this) .hide (); $ ( ". hiden_cd") .show (); $ (". chude"). removeClass ("hiden_dtblog");}); $ (". hiden_cd"). click (function () {$ (this) .hide () ; $ ('.show_cd') .show (); $ (".chude") .addlass ("hiden_dtblog");});

READ  Application form là gì? Một số loại Application form bạn cần biết! | Nttworks.vn

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.

Protected with IP Blacklist CloudIP Blacklist Cloud