Terminology là gì? Giải đáp thắc mắc về ngôn ngữ học | Nttworks.vn

Kiến Thức Việc Làm 0 lượt xem

Tuyển dụng

1. Thuật ngữ là gì?

Thuật ngữ này được viết bằng tiếng Anh và được dịch nghĩa là các thuật ngữ đặc biệt. Thuật ngữ là từ dùng để chỉ các khái niệm khoa học và công nghệ được sử dụng chủ yếu trong các tài liệu khoa học và công nghệ. Và đặc điểm đầu tiên của thuật ngữ này là: khác với các từ ngữ thông thường, mỗi thuật ngữ trong lĩnh vực khoa học và công nghệ chỉ biểu thị một thuật ngữ, và ngược lại, mỗi thuật ngữ trong lĩnh vực đó chỉ được biểu thị bằng thuật ngữ. Và một đặc điểm khác: không giống như các từ thông thường, các thuật ngữ không có tính biểu cảm.

Thuật ngữ là gì?
Thuật ngữ là gì?

1.1. Cách xác định một từ

Cách đầu tiên (được sử dụng trong các cuốn sách phổ biến):

Giải thích bằng đặc điểm bên ngoài, dựa vào cảm tính hoặc những quan niệm phổ biến (ai cũng hiểu).

Cách thứ hai (sử dụng trong các tài liệu khoa học và công nghệ):

Giải thích thông qua kết quả nghiên cứu, sử dụng một phương pháp khoa học và dựa trên các khái niệm khoa học hoặc công nghệ.

1.2. Sử dụng thuật ngữ

Để đồng ý về việc sử dụng đúng thuật ngữ và cách hiểu đúng về nó, cần phải có định nghĩa hoặc cách giải thích thuật ngữ trong lĩnh vực khoa học hoặc kỹ thuật liên quan và có tính đến bối cảnh sử dụng thích hợp. Trong văn bản bên ngoài, nếu việc sử dụng một thuật ngữ có khả năng dẫn đến sự mơ hồ (vì nó có nghĩa khác trong một lĩnh vực khác), thì điều này ít nhất phải được biểu thị bằng chữ in nghiêng hoặc dấu ngoặc kép.

Thuật ngữ không được thể hiện những sắc thái tình cảm trái ngược nhau về giới tính, nguồn gốc dân tộc, tôn giáo, chính trị, giai cấp, địa vị, tuổi tác …

Không giống như các từ ngữ văn học, việc công nhận các thuật ngữ đặt trước một cơ quan có thẩm quyền phê duyệt và ban hành chúng.

1.3. Cách đặt tên và tiêu chí lựa chọn cho các thuật ngữ

Kế thừa: Sử dụng một từ trong từ điển nhưng xác định lại nó để khớp với miền của thuật ngữ.

Mượn: để nguyên: nếu thuật ngữ được sử dụng thường xuyên hoặc không gây hiểu lầm.

Chuyển ngữ: khi các từ nước ngoài được phiên âm và thường sử dụng, hoặc khi các từ mới khó phát âm chính xác.

Tạo mới: Sử dụng các từ có âm thanh hoặc chữ cái mới hoặc âm thanh và chữ cái hoàn toàn mới. Sử dụng các cụm từ có một phần mới hoặc hoàn toàn mới.

Các tiêu chí để lựa chọn một thuật ngữ như sau: Mỗi thuật ngữ phải đáp ứng một trong các tiêu chí sau, và đây là những tiêu chí sẽ cho phép đánh giá việc lựa chọn nếu có nhiều ứng cử viên cho khái niệm đó.

Tính khoa học: chính xác, khách quan, quốc tế.

Thuật ngữ là gì?
Cách đặt tên và tiêu chí lựa chọn cho các thuật ngữ

Tính tiện dụng: dễ nhớ, dễ viết, dễ đọc.

Tính bền bỉ: Tương thích với nhiều cấu trúc cú pháp, khó thay đổi theo thời gian.

Mức độ phổ biến: Được sử dụng bởi đại đa số (mặc dù không chính xác).

Lưu ý: tính bình dân không giống quần chúng, không phải ai cũng biết ngoại ngữ, không phải nhà khoa học, kỹ thuật viên nào cũng biết nhiều ngoại ngữ …

Phần mềm làm việc

2. Ngôn ngữ khoa học và cấu trúc của hệ thống thuật ngữ thư viện thông tin

Ngôn ngữ khoa học khác rõ ràng nhất với ngôn ngữ nói chung về vốn từ vựng của nó, đó là thuật ngữ khoa học, và phong cách ngôn ngữ được sử dụng trong các cuộc thảo luận khoa học. Mỗi ngành khoa học phải có một tập hợp từ ngữ được xác định chặt chẽ dùng để chỉ các sự vật, hiện tượng, hoạt động, tính chất của ngành đó. Lớp từ vựng của các đơn vị như vậy được gọi là bảng chú giải thuật ngữ của mọi ngành khoa học. Các nhà ngôn ngữ học định nghĩa các thuật ngữ là ” các từ chuyên môn với một ý nghĩa đặc biệt; những từ cố gắng chỉ có một nghĩa với tên chính xác của các thuật ngữ và sự vật ” (A. Reformstsky). Thuật ngữ này khác từ thông dụng ở chỗ “có nghĩa là các biến trùng lặp hoàn toàn với các sự vật, hiện tượng… thực của các ngành kỹ thuật, khoa học tương ứng”. và ý nghĩa biểu tượng là “sự hiểu biết về những sự vật và hiện tượng này như chúng tồn tại trong tâm trí” (Đỗ Hữu Châu). Thuật ngữ bắt nguồn từ bản chất hệ thống của bản thân đối tượng, và một thuật ngữ chẳng hạn như ” gắn với đối tượng đó (cùng với thuật ngữ đó) tạo thành nội dung của nó. Ngữ nghĩa hệ thống của một thuật ngữ được xác định bởi bản chất hệ thống của bản thân các đối tượng và khái niệm khoa học và công nghệ.

Tính khoa học của thuật ngữ được thể hiện ở tính chính xác, tính hệ thống và tính quốc tế của nó. Tính chính xác của thuật ngữ thể hiện ở cả khía cạnh ngữ nghĩa và hình thức. Bởi vì nó đại diện cho thuật ngữ chính xác (đúng hoặc sai) mà họ gọi, chúng ta chỉ hiểu thuật ngữ khoa học tương ứng (đúng hoặc sai) khi chúng ta nghe hoặc đọc thuật ngữ đó. Tính đúng đắn về ngữ nghĩa loại trừ từ đồng nghĩa, nhưng sự thống nhất của các thuật ngữ nên được hiểu là trong khoa học, mỗi thuật ngữ chỉ nên có một nghĩa (biểu thị một sự vật và một khái niệm). Về mặt hình thức, tính đúng đắn là các morpheme tạo nên thuật ngữ phải được diễn đạt càng xa càng tốt phù hợp với khái niệm, không có các vị trí quá mức có thể gây nhầm lẫn mặc dù có sự tồn tại của morpheme đó. làm cho thuật ngữ có vẻ nhất quán hơn. các quy tắc chung trong cấu trúc của ngôn ngữ: hình cầu được biến đổi và phát triển theo sự phát triển của các khái niệm khoa học, kiểu cấu trúc thuật ngữ phải tương ứng với “tính trí tuệ” của các thuật ngữ. Do tính chính xác về mặt hình thức, thuật ngữ thường dày đặc và ngắn gọn. Về mặt lý thuyết, một thuật ngữ tối ưu là một thuật ngữ chỉ đại diện cho một số hạng nhằm thực hiện nguyên tắc “mỗi số hạng có một số hạng và mỗi hạng chỉ có một số hạng”.

Thuật ngữ là gì?
thư viện thuật ngữ thông tin

Tuy nhiên, do ngôn ngữ mang tính quy luật, số lượng tên gọi ít hơn số lượng sự vật được nói đến nên có những thuật ngữ chỉ sự vật, hiện tượng, đối tượng khác nhau (về tính chất hoặc phạm vi). hẹp) khác nhau. các ngành khoa học. Ví dụ về ngôn ngữ tự nhiên và ngôn ngữ tìm kiếm, ngôn ngữ lập trình, lưu thông hàng hóa và tài liệu, ma và phiếu giảm giá, tài nguyên thiên nhiên và tài nguyên thông tin, cấp một, cấp hai, cấp ba và cấp chính, cấp hai, cấp ba, v.v. Theo quan điểm văn phong, về nguyên tắc, tất cả các từ khoa học đều có màu sắc trong văn phong khoa học, nhưng trên thực tế không phải tất cả các từ ngữ đều có màu sắc. Màu sắc này được thể hiện rõ ràng trong các thuật ngữ hẹp, đặc biệt là trong bộ phận thông tin của thư viện, ví dụ: dịch vụ (cung cấp thông tin), cấu trúc phân cấp và biểu tượng thứ bậc, v.v … Những người không chuyên có thể không hiểu hết các thuật ngữ như: thư viện, quản lý thư mục, phân tích chủ đề, định dạng chuẩn, trường đảo, v.v., đặc biệt khi chúng thường được sử dụng ở dạng ngắn, ví dụ: ISBD, ISBN, ISDS, ISSN, … Vì đây là những thuật ngữ chỉ các thuật ngữ khoa học được xác định , chúng không thể được sử dụng một cách tùy tiện mà phải được sử dụng. Khi cân nhắc, hãy chọn những điều khoản phù hợp.

Cần tránh việc sử dụng tùy tiện các thuật ngữ trong luận cứ khoa học và việc chuẩn hóa, hài hòa các thuật ngữ khoa học về mọi mặt (kể cả phiên âm và chuyển ngữ). Tình trạng hiện tại của sự khác biệt (thậm chí mâu thuẫn trong một tác giả) không phải là không có sự hiểu biết rõ ràng về thuật ngữ. Nói chung, độ chính xác giả định rằng thuật ngữ thể hiện rõ ràng nhất nội dung khoa học. Trong hoạt động thông tin thư viện, việc sử dụng các thuật ngữ hoàn toàn chính xác ở người tiếp nhận (nghe, đọc) không gây hiểu nhầm, hiểu nhầm từ khái niệm này sang khái niệm khác. Sự thống nhất giữa hình thức và nội dung khái niệm là một tất yếu trong lý luận khoa học, nhưng không nên hiểu một cách máy móc nó như một chân lý tuyệt đối, vì phải thừa nhận rằng có những trường hợp hình thức ngôn ngữ của một ký hiệu làm được như vậy. không hoàn toàn tương ứng với nội dung khái niệm cũng như với chân lý khách quan tuyệt đối.

Khái niệm phải chứa đựng nội dung thuần tuý lý tính, không xen lẫn các yếu tố chủ quan, cảm tính, không mang sắc thái biểu cảm tuyệt đối biểu thị sự đánh giá chủ quan.

3. Kết luận từ ngôn ngữ học

Sự phát triển nhanh chóng của khoa học đã tạo ra nhiều ngôn ngữ riêng biệt: ngoài ngôn ngữ nói và viết còn có ngôn ngữ toán học, ngôn ngữ y tế và ngôn ngữ thông tin. Những “ngôn ngữ” này cùng tồn tại trong một ngôn ngữ nhất định, trong trường hợp của chúng ta là tiếng Việt. Việc hài hòa thuật ngữ trong từng chuyên ngành nghiên cứu cũng là một yêu cầu cấp thiết hướng tới việc chuẩn hóa ngôn ngữ toàn dân. Việc sử dụng các thuật ngữ một cách tùy tiện, thiếu tính hệ thống và nếu có thể, sự thiếu nhất quán chắc chắn sẽ làm giảm tính chính xác của các văn bản khoa học. Việc biên soạn bảng chú giải thuật ngữ khoa học tiếng Việt cho ngành thông tin và thư viện được biên soạn nhằm đáp ứng một trong những thực tế ngôn ngữ của đời sống. Việc xây dựng và tiêu chuẩn hóa các thuật ngữ khoa học đã được chú ý ở nước ta từ những năm 1960, với việc thành lập một nhóm thuật ngữ trong Ủy ban Khoa học Quốc gia, sau này được chia thành nhóm thuật ngữ và bảng chú giải khoa học. Viện Khoa học xã hội Việt Nam. Năm 1968, nhóm này cùng với Nhóm Ngôn ngữ thành lập Viện Ngôn ngữ học. Lĩnh vực nghiên cứu này đã xuất hiện – trong thời kỳ này, từ điển thủ thư Nga-Anh-Pháp-Việt về công việc chung của các thủ thư Bắc Âu thời đó đã được biên soạn. , do Viện Ngôn ngữ học biên soạn và hiệu đính với sự hỗ trợ của Viện Ngôn ngữ học (Sotsiaalteaduste Kirjastus, 1972, p. 394) Bảng chú giải bao gồm các thuật ngữ của thủ thư, người viết thư mục và một số thuật ngữ từ các ngôn ngữ khác. … Thường thấy trong công việc thư viện và thư mục. Phần chính là bảng so sánh Nga-Việt. Sau đó, có các bảng nơi bạn có thể tìm kiếm tiếng Anh – Việt và Pháp – Việt (so sánh qua tiếng Nga). Cuối cùng, Việt Nam có bảng so sánh ngược lại – Nga, Anh và Pháp. Sau đó, vào những năm 1990, nghiên cứu dần dần giảm sút, để lại một khoảng trống về thuật ngữ. Tuy nhiên, để đáp ứng nhu cầu của công việc thực tập, công việc biên soạn và dịch từ điển chuyên nghiệp không ngừng nghỉ. Thay vì tập hợp các chỉ dẫn và hướng dẫn khoa học ở một nơi như giai đoạn trước, những năm gần đây chúng ta thường thấy các chuyên gia tập hợp lại để biên soạn các bộ thuật ngữ, cách giải thích và / hoặc so sánh tốt nhất phù hợp với ngành của bạn.

Thuật ngữ là gì?
Tuyển dụng

Sự phát triển của công nghệ thông tin cũng đã tạo điều kiện thuận lợi cho kho thuật ngữ thông tin – thư viện tiếng Việt không ngừng phong phú hơn, đáp ứng yêu cầu ngôn ngữ trong thời kỳ đổi mới. Cập nhật kiến ​​thức mới của ngành thư viện thông tin thông qua việc hệ thống và định nghĩa các thuật ngữ khoa học đang được sử dụng trong lĩnh vực này, vừa có giá trị khoa học vừa phù hợp. Chưa kể rằng lĩnh vực này còn liên kết chặt chẽ với nhiều lĩnh vực hoạt động xã hội và các ngành nghiên cứu khác. Trước tình hình đó, việc biên soạn và xuất bản một bảng chú giải thuật ngữ và / hoặc so sánh chúng với các ngôn ngữ phổ biến nhất trên thế giới cùng với bảng bắt đầu bằng tiếng Việt là điều cần thiết để đạt được sự thống nhất. hiểu và sử dụng các khái niệm trong ngành thư viện thông tin, góp phần cải tiến ngôn ngữ nghiên cứu tiếng Việt.

Bài viết trên đây của timviec365.vn đã đưa ra những câu trả lời đầy đủ nhất về Thuật ngữ là gì? và trả lời các câu hỏi ngôn ngữ học. Điều này sẽ giúp bạn xác định rõ hơn nghề nghiệp tương lai của mình. Đồng thời, timviec365.vn cũng là một website hàng đầu chuyên về các tin tuyển dụng giúp bạn dễ dàng hơn trong việc ứng tuyển vào công việc như mong muốn.

Việc làm nhân sự

Tìm việc nhanh chóng

Chia sẻ trong VK '); $ ('# js_share'). append (""); $ ('# box-social'). addClass ('share');}}); $ (" # see_more "). click (function () {if ($ (this) .attr ('data- ) id ')! = "") {$ .get (' ../ ajax / ajax_blog.php? newid = 7441 & cateid = 115 & begin = '+ $ (this) .attr (' data-id '), function (data) {$ ('. see_more_blog'). append (data); var x = parseInt ($ ("# see_more"). attr ('data-id')) + 1; $ ("# see_more") . attr ("data -id", x);});}}); $ (". show_cm"). click (function () {$ (this) .hide (); $ (". hiden_cm"). show (); $ (".ct_cm"). removeClass ("hiden_dtblog");}); $ (". hiden_cm"). click (function () {$ (this) .hide (); $ ('. show_cm '). show (); $ (". ct_cm"). addClass ("hiden_dtblog");}); $ (". show_cd"). click (function () {$ (this) .hide (); $ ( ". hiden_cd") .show (); $ (". chude"). removeClass ("hiden_dtblog");}); $ (". hiden_cd"). click (function () {$ (this) .hide () ; $ ('.show_cd') .show (); $ (".chude") .addlass ("hiden_dtblog");});

READ  Tổng đài TPBank, Hotline hỗ trợ, CSKH ngân hàng Tiên Phong 2021 | Nttworks.vn
Bài viết liên quan

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.

Protected with IP Blacklist CloudIP Blacklist Cloud