Tất tần tật về vị trí HSE Manager trong doanh nghiệp | Nttworks.vn

Một trang web mới sử dụng WordPress

Để đảm bảo hoạt động của doanh nghiệp, công ty sản xuất luôn cần có sự chỉ đạo của trưởng phòng HSE. Để chuẩn bị tốt cho kỳ tuyển dụng, các ứng viên cần hiểu rõ hơn về những việc người quản lý HSE cần làm và bản mô tả công việc. Trưởng HSE những gì HRchannels giới thiệu dưới đây chính là kim chỉ nam quan trọng dành cho bạn.

Tuyển người cao tuổi
MỤC LỤC

1. Người đứng đầu HSE là gì?
2. Vai trò của người lãnh đạo HSE
3. Bản mô tả công việc của người đứng đầu HSE
4. Yêu cầu đối với nơi làm việc

1. Người đứng đầu HSE là gì?

Người đứng đầu HSE hay còn gọi là người đứng đầu HSE là người chịu trách nhiệm giám sát và điều phối các hoạt động liên quan đến 3 khía cạnh: an toàn (safety), sức khỏe (health) và môi trường (environment).

Công việc của người quản lý HSE thường liên quan đến việc cung cấp các quy tắc và giải pháp an toàn, cũng như tư vấn và đánh giá sức khỏe của người lao động. Đồng thời, họ sẽ hướng dẫn và quản lý các hoạt động của Nhân viên HSE mà họ quản lý. Tất cả những nhiệm vụ này đều nhằm đảm bảo chất lượng môi trường và sức khỏe của người lao động.


Xem thêm: Tuyển dụng Giám đốc HSE của Headhunter HRchannels Group

2. Vai trò của người lãnh đạo HSE

An toàn (bảo mật)

  • Lập kế hoạch đào tạo an toàn cho nhân viên, nhà cung cấp, nhà thầu và tiến hành đào tạo an toàn trong việc lập kế hoạch

  • Giám sát và thực hiện các quy trình an toàn tại nhà máy và sửa chữa các khiếm khuyết

  • Điền vào các báo cáo liên quan đến an toàn và cập nhật luật an toàn của bạn

Sức khỏe (sức khỏe)

  • Thực hiện khám sức khỏe định kỳ hàng năm cho nhân viên

  • Theo dõi và thúc đẩy các dịch vụ y tế của nhân viên trong bộ phận y tế