Sự khác nhau giữa giám đốc điều hành (CEO) và giám đốc vận hành (COO) | Nttworks.vn

Một trang web mới sử dụng WordPress

Bạn có thể đã nghe nói về các chức danh như Giám đốc điều hành (giám đốc điều hành) hoặc Giám đốc điều hành (COO). Nhưng bạn không thực sự hiểu hai tiêu đề là gì và sự khác biệt giữa hai tiêu đề là gì. Sau đó, chúng tôi sẽ tìm câu trả lời cho câu hỏi của bạn trong bài viết HRchannels sau đây.

Tuyển dụng giám đốc

CEO là gì?

Giám đốc điều hành tiếng Anh là CEO, thường được viết tắt là CEO. Đây là chức danh người điều hành cao nhất của công ty, có quyền quyết định mọi hoạt động của công ty. TGĐ cũng chịu trách nhiệm chuẩn bị chiến lược, kế hoạch phát triển kinh doanh và chịu trách nhiệm báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh với Hội đồng quản trị.

Trong các công ty, Giám đốc điều hành đóng vai trò trung gian giữa hội đồng quản trị và hoạt động kinh doanh của công ty. Cả hai đều đảm nhận vai trò vừa là giám đốc công ty vừa là người đại diện cho công ty trong các hoạt động truyền thông và quảng bá.

TGĐ có quyền giải quyết mọi vấn đề nội bộ của công ty và các bộ phận trực thuộc, đồng thời chịu trách nhiệm về mọi kết quả hoạt động kinh doanh. Với nhiệm vụ soạn thảo chiến lược kinh doanh và đưa ra các giải pháp hiệu quả để thực hiện chiến lược, CEO đã giúp công ty ngày càng phát triển, thậm chí vươn ra thị trường quốc tế.

READ  Định danh CV bản cứng là gì? Điều bạn cần làm khi nộp CV bản cứng | Nttworks.vn

COO là gì?

Xem thêm: COO là gì? Tất cả về nghề COO?

Với tư cách là người đứng đầu công ty, CEO đại diện cho công ty đàm phán, ký kết các thỏa thuận kinh tế, điều phối các dự án, chính sách tài chính và giám sát hoạt động kinh doanh của công ty. Tuy nhiên, vai trò của CEO thay đổi tùy theo quy mô và đặc điểm của từng công ty. Vì không phải lúc nào CEO cũng là chủ sở hữu của công ty, nhưng ông ta phải chịu sự chỉ đạo của hội đồng quản trị. Trong các công ty và tập đoàn lớn, CEO chỉ giải quyết các nhiệm vụ chiến lược hoặc các quyết định liên quan đến tăng trưởng và phát triển doanh nghiệp. Trong các doanh nghiệp nhỏ, CEO thường phải quản lý nhiều công việc hơn.

Người quản lý hoạt động là gì?

Giám đốc điều hành tiếng Anh gọi tắt là CEO và COO. Giám đốc điều hành công ty là người điều hành hoạt động hàng ngày của công ty và báo cáo cho Giám đốc điều hành.

Vị trí COO thường chỉ xuất hiện ở các công ty siêu lớn nhằm phân phối ít công việc cho CEO, các công ty nhỏ thường không cần vị trí này. Nói một cách đơn giản, COO có chức danh thấp hơn CEO. Trong các công ty và tập đoàn lớn, khi Giám đốc điều hành được gọi là “Giám đốc điều hành”, thì COO là “Phó Giám đốc điều hành”.

READ  Top những công việc làm thêm cho học sinh cấp 3 an toàn Tìm Việc - | Nttworks.vn

Giám đốc điều hành chịu trách nhiệm quản lý cơ cấu tổ chức của tổ chức, đồng thời chịu trách nhiệm định hình cơ cấu, đề ra chính sách, văn hóa và tầm nhìn cho công ty. Đồng thời, họ quản lý hiệu quả công việc của bộ phận trong quá trình thực hiện các chính sách và chiến lược của công ty. Ở một số công ty, Giám đốc điều hành có quyền điều hành hoạt động kinh doanh của toàn công ty và xây dựng các chính sách, phương hướng kinh doanh theo quy định của pháp luật. Những phẩm chất như vậy đòi hỏi COO phải có khả năng tổ chức và làm việc xuất sắc.


>>>> Xem thêm: CEO là gì? CEO làm gì?

Sự khác biệt giữa CEO và COO