Sổ thu nộp đảng phí mẫu S01/ĐP file Word | Nttworks.vn

Một trang web mới sử dụng WordPress

Việc thu nộp đảng phí theo mẫu S01 / DP như thế nào?

Sổ thu chi đảng phí mẫu S01 / DP là mẫu sổ được lập theo công văn số 141-CV / VPTW / nb, mục đích dùng để theo dõi, quản lý việc thu nộp đảng phí. phí của thành viên các chi nhánh trực thuộc. các chi bộ đảng bộ cơ sở, chi bộ cơ sở.

Sổ thu, nộp đảng phí mẫu S01 / DP trước đây được lập theo Công văn số 141-CV / VPTW / nb ✓ Mẫu sổ thu, chi đảng phí được các chi bộ, chi bộ, chi bộ sử dụng để theo dõi. thu chi theo tháng, quý, năm ✓ Nội dung chuẩn được xây dựng sẵn ✓ Tải xuống file Word miễn phí

Việc thu nộp đảng phí mẫu S01 / DP dùng để làm gì?

Các chi bộ, bộ phận, chi bộ trực thuộc đảng ủy cơ sở, chi bộ cơ sở lập sổ thu nộp đảng phí Mẫu S01 / DP để theo dõi chi tiết việc thu nộp đảng phí trong chi bộ. . Được ấn định theo tháng, quý. , năm. Việc lập sổ chi tiết theo quy định giúp chi bộ dễ dàng thông báo với cấp trên về tình hình thu, chi đảng phí và được cấp ủy cấp trên phê duyệt thu nộp đảng phí hàng năm để lưu trữ. mục đích.

Sau đây là bảng thu nộp đảng phí mẫu S01 / DP theo công văn số 141-CV / VPTW / nb ✓ Nội dung chuẩn được xây dựng sẵn ✓ ViecLamVui hỗ trợ tải mẫu file Word hoàn toàn miễn phí

Tải tài liệu thu nộp đảng phí từ file Word S01 / DP

Sổ nộp đảng phí mẫu S01 / DP gồm những thông tin gì?

Nội dung của mẫu S01 / DP nộp đảng phí là:

  • Che: Tiêu đề “Đảng Cộng sản Việt Nam”, tên cấp uỷ, tên chi bộ, tên sổ, năm làm sổ, ngày tháng năm làm sổ, chữ ký, họ tên. người có thẩm quyền thay mặt cấp uỷ, chữ ký và họ tên của kế toán.
  • Nội dung sách: Trong mục điều hành thu đảng phí hàng tháng lập bảng chi tiết gồm các chỉ tiêu: số, họ, tên đảng viên, cột ghi đảng viên được miễn đảng phí, thu nhập đảng phí, số tiền đảng phí đã đóng, số tiền. của đảng phí đã thu số đảng phí, đảng viên ký và nộp. Trong bảng tổng hợp thu nộp đảng phí, bảng được lập với các chỉ tiêu: ngày, tháng thu đảng phí, tình hình đảng viên, tình hình đảng phí, tình hình nộp đảng phí của cấp trên và chữ ký của người thu đảng phí. (tên người nhận.
  • Xác nhận của Đảng ủy tối cao: Xác nhận số liệu: tổng số đảng viên cuối năm, số đảng viên được miễn đóng đảng phí, đảng phí cuối năm chưa đóng, tổng số đảng phí đã thu, đảng phí đã khấu trừ, đảng phí phải nộp. do sếp trả, đảng phí đã nộp cho sếp và đảng phí chưa nộp cho sếp. Ký tên và đóng dấu thay mặt cơ quan cấp trên.
READ  Mẫu sơ yếu lý lịch tiếng anh chuẩn và cách viết chuyên nghiệp nhất 2022 | Nttworks.vn

➤➤➤ Xem thêm các mẫu sổ sách, báo cáo dùng để theo dõi, quản lý việc thu nộp đảng phí:

Trên đây là sổ thu nộp đảng phí mẫu S01 / DP, file Word dựng sẵn dễ soạn thảo, ViecLamVui – chuyên trang tìm một công việc nhanh chóng Miễn phí – được biên soạn và giao cho bạn. Chúng tôi hy vọng bạn có thể dễ dàng theo dõi việc thu và chi cho đơn vị liên kết của mình theo quy định bằng cách sử dụng mẫu sổ chi tiết tiêu chuẩn ở trên.

# SoThuNopDangPhiMauS01DP #FileWordMau #ViecLamVui

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.

Protected with IP Blacklist CloudIP Blacklist Cloud