Sơ đồ tư duy Sinh học lớp 12 cập nhật đầy đủ mới nhất cho sỹ từ mùa thi 2020 | Nttworks.vn

Một trang web mới sử dụng WordPress

Sơ đồ hóa kiến ​​thức lý thuyết giúp bạn ghi nhớ dễ dàng và lâu hơn. Để đăng ký số hóa, gửi sơ đồ tư duy môn Sinh học lớp 12 cho các em tham khảo bên dưới.

Giáo án Sinh học lớp 12 gồm các chương và bài sau:

Chương 1/1: Cơ chế kế thừa và biến đổi

 • Bài 1: Gen, mã di truyền và sự sao chép ADN
 • Bài 2: Phiên âm và Dịch thuật
 • Bài 3: Điều hòa hoạt động của gen
 • Bài 4: Đột biến gen
 • Bài 5: Nhiễm sắc thể và đột biến cấu trúc nhiễm sắc thể
 • Bài 6: Đột biến số lượng NST
 • Bài 7: Bài tập theo dõi các dạng đột biến số lượng nhiễm sắc thể trong các mẫu cố định và tạm thời

Chương 2/2: Tính toán các quy luật của hiện tượng di truyền

 • Bài 8: Định luật Mendel Quy luật phân li
 • Bài 9: Quy luật phân loại độc lập
 • Bài 10: Tương tác gen và hiệu ứng đa gen
 • Bài 11: Liên kết gen và hoán vị gen
 • Bài 12: Di sản giới và di sản phi hạt nhân
 • Bài 13: Tác động của môi trường đến sự biểu hiện gen
 • Bài 15: Chương I và Bài tập II
READ  Những vị trí việc làm ngành hóa học HOT nhất 2021 | Nttworks.vn

Chương 3/3: Di truyền quần thể

 • Bài 16: Cấu trúc di truyền của quần thể
 • Bài 17: Cấu trúc di truyền và quần thể (tiếp theo)

Chương 4/4: Di truyền ứng dụng

 • Bài 18: Chọn giống vật nuôi, cây trồng dựa vào nguồn biến dị tổ hợp
 • Bài 19: Tạo giống bằng gây đột biến và công nghệ tế bào
 • Bài 20: Tạo giống mới bằng kỹ thuật di truyền

Chương 5/5: Di truyền con người

 • Bài 21: Di truyền Y học
 • Bài 22: Bảo vệ vốn gen của loài người và một số vấn đề xã hội trong di truyền
 • Bài 23: Ôn tập phần Di truyền học

Chương 6/6: Bằng chứng và cơ chế tiến hóa

 • Bài 24: Bằng chứng tiến hóa
 • Bài 25: Chủ nghĩa Lam và học thuyết Darwin
 • Bài 26: Thuyết Tiến hóa Tổng hợp Hiện đại
 • Bài 27: Quá trình xây dựng quần thể thích nghi
 • Bài 28: Các loài
 • Bài 29: Quá trình hình thành loài
 • Bài 30: Sự phát triển của các loài (tiếp theo)
 • Bài 31: Sự tiến hóa vĩ đại

Chương 7/7: Sự ra đời và phát triển của sự sống trên trái đất

 • Bài 32: Nguồn gốc của sự sống
 • Bài 33: Sự tiến hóa của thế giới sống qua các địa chất vĩ đại
 • Bài học 34: Nguồn gốc của loài người

Chương 8/8: Cá thể và quần thể sinh vật

 • Bài 35: Môi trường sống và các nhân tố sinh thái
 • Bài 36: Các sinh vật và các mối quan hệ giữa các cá nhân trong một quần thể
 • Bài 37: Các đặc trưng cơ bản của quần thể sinh vật
 • Bài 38: Các đặc trưng cơ bản của quần thể sinh vật (tiếp theo)
 • Bài 39: Sự thay đổi số lượng cá thể trong quần thể sinh vật
READ  Đề tài mẫu môn phương pháp nghiên cứu khoa học | Nttworks.vn

Chương 9/9: Tiểu sử

 • Bài 40: Tiểu sử và một số nét chính của quần xã sinh vật
 • Bài 41: Diễn thế sinh thái

10/10. Chương I: Hệ sinh thái, sinh quyển và bảo vệ môi trường

 • Bài 42: Hệ sinh thái
 • Bài 43: Trao đổi chất trong hệ sinh thái
 • Bài 44: Chu trình sinh địa hóa và sinh quyển
 • Bài 45: Dòng năng lượng trong các hệ sinh thái và hiệu quả sinh thái
 • Bài 46: Quản lý và sử dụng bền vững tài nguyên thiên nhiên
 • Bài học 47: Tổng quan về Tiến hóa và Hệ sinh thái

Sơ đồ hóa kiến ​​thức sinh học lớp 12

XEM VÀ TẢI BẢN ĐỒ ĐO MÔN SINH HỌC LỚP 12 TẠI ĐÂY

Suzy

r n r n"," setting_ads_google_code ":" r n r n r n r n

r n"," setting_product_color ": 0," setting_product_size ": 0," setting_product_size_number ": 0," setting_image_in_content ":" "," setting_show_introtext ": 0," setting_show_image_detail ": 0," setting_process_: 0 "setting_comment_ 0 ": 0," setting_tag_position ":" "," setting_include_wordpress ": 0," setting_include_wordpress_team ": 0," use_resize_image ":" 1 "," use_resize_image_product ": 0," resize_image_ tiny_height "_tiny_umbnail 3" tiny_news_umbnail 3 tiny "120" resize_umbnail " ":" 300 "," resize_news_image_thumbnail_height ":" 200 "," resize_news_image_normal ":" 420 "," resize_news_image_normal_height "," re "," resize_mobile_image_width ": 0," resize_mobile_image_news_image 0, "resize_mobile_mobile_mobile_dung_size" 0, "resize_mobile_mobile_mobile_mage" mobile_news_image_height ": 0," setting_signature_on ":" 1 "," setting_signature_text ":", "" mail_smtpport ": 25," mail_smtphost ":" mail.evara.vn "," mail_smtpuser ":" noreply@evara.vn ", "mail_smtppass": "123 $% ^ qwe", "gmail_smtpuser": "info.z amashop@gmail.com "," gmail_smtppass ":" zamalovely! @ # "," site_group ":" 1 "," site_template_color ": false," setting_update_newdate ":" 1 "," setting_data_schema ":" 1 "," setting_schema_customize ":" "," setting_admin_edit_fast ": false," setting_use_location ": false," setting_tab_data ": false" setting_show_admin_create ": false," setting_cache_on ":" 1 "," setting_cache_time ":" 60 "," site_access ":["2","6"]"setting_global_modules": {"2":["content_new.php"]"u00e1c tr u01b0 u1eddng but u1ec3n đã được sinh ra u00e0n qu u1ed1c"}} "setting_design_page": {"index":[{"page_name":"index","module_name":"content_box_style_tab_categories","extension":"php","directory":"contents"},{"page_name":"index","module_name":"content_category_sub_level","extension":"php","directory":"contents"}]}, "site_group_student_show": "0", "setting_include_file": {"2": "news.php"}};

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.

Protected with IP Blacklist CloudIP Blacklist Cloud