Sơ đồ tư duy Lịch Sử 12 cập nhật đầy đủ mới nhất | Nttworks.vn

Một trang web mới sử dụng WordPress

Lịch sử thường là môn khó đối với thí sinh vì có quá nhiều thời khóa biểu và kiến ​​thức phải học thuộc. Bạn có thể hệ thống hóa kiến ​​thức lịch sử bằng sơ đồ tư duy để việc học trở nên dễ dàng và lâu hơn.

Nội dung sgk Lịch sử lớp 12 gồm các chương sau:

NỘI DUNG LỊCH SỬ THẾ GIỚI 1945-2000

Chương I: Sự hình thành một trật tự thế giới mới sau Chiến tranh thế giới thứ hai (1945-1949)

 • Bài 1: Sự hình thành trật tự thế giới mới sau Chiến tranh thế giới thứ hai (1945-1949)

Chương II: Liên Xô và các nước Đông Âu (1945-1991). Liên bang Nga (1991-2000)

 • Bài 2: Liên Xô và các nước Đông Âu (1945–2000) Liên bang Nga (1991–2000)

Chương III: Các nước Châu Á, Châu Phi và Châu Mỹ Latinh (1945-2000)

 • Bài 3: Các nước Đông Bắc Á
 • Bài 4: Các nước Đông Nam Á và Ấn Độ
 • Bài 5: Các nước Châu Phi và Châu Mỹ La Tinh

Chương IV: Châu Mỹ, Tây Âu, Nhật Bản (1945-2000)

 • Bài 6: Châu Mỹ
 • Bài 7: Tây Âu
 • Bài 8: Nhật Bản

Chương V: Quan hệ quốc tế (1945-2000)

 • Bài 9: Quan hệ quốc tế trong và sau chiến tranh lạnh

Chương VI: Cuộc cách mạng khoa học công nghệ và xu thế toàn cầu hóa

 • Bài 10: Cuộc cách mạng khoa học – công nghệ và xu thế toàn cầu hóa nửa sau thế kỷ XX
 • Bài 11: Tóm tắt lịch sử thế giới cận đại từ năm 1945 đến năm 2000
READ  Cử nhân ngành khoa học máy tính ra trường làm gì? | Nttworks.vn

LỊCH SỬ VIỆT NAM 1919-2000

Chương I: Việt Nam Từ năm 1919 đến năm 1930

 • Bài 12: Phong trào dân tộc dân chủ ở Việt Nam 1919-1925
 • Bài 13: Phong trào dân tộc dân chủ ở Việt Nam 1925-1930

Chương II: Việt Nam từ năm 1930 đến năm 1945

 • Bài 14: Phong trào cách mạng 1930-1935
 • Bài 15: Phong trào Dân chủ 1936-1939
 • Bài 16: Phong trào giải phóng dân tộc và Tổng khởi nghĩa tháng Tám (1939 – 1945) Nước Việt Nam dân chủ cộng hòa ra đời

Chương III: Việt Nam Từ năm 1945 đến năm 1954

 • Bài 17: Nước Việt Nam dân chủ cộng hòa 2/9/1945 – 19/12/1946
 • Bài 18: Những năm đầu của cuộc kháng chiến toàn quốc chống thực dân Pháp (1946-1950)
 • Bài 19: Diễn biến cuộc kháng chiến toàn quốc chống thực dân Pháp (1951-1953)
 • Bài 20: Cuộc kháng chiến toàn quốc chống thực dân Pháp kết thúc (1953-1954)

Chương IV: Việt Nam Từ năm 1954 đến năm 1975

 • Bài 21: Xây dựng chủ nghĩa xã hội ở miền Bắc, chống đế quốc Mỹ và chính quyền Sài Gòn ở miền Nam (1954-1965)
 • Bài 22: Nhân dân hai miền trực tiếp chiến đấu chống đế quốc Mỹ xâm lược, nhân dân các nước Bắc Âu vừa chiến đấu, vừa sản xuất (1965-1973)
 • Bài 23: Tái thiết và phát triển kinh tế – xã hội ở miền Bắc, giải phóng hoàn toàn miền Nam (1973-1975)

Chương V: Việt Nam Từ 1975 đến 2000

 • Bài 24: Việt Nam năm đầu tiên sau thắng lợi của cuộc kháng chiến chống Mỹ, cứu nước năm 1975.
 • Bài 25: Việt Nam xây dựng chủ nghĩa xã hội và bảo vệ Tổ quốc (1976-1986)
 • Bài 26: Nhà nước trên con đường phục hồi chủ nghĩa xã hội (1986-2000)
 • Bài 27: Tổng kết Lịch sử Việt Nam, 1919-2000
READ  Môi trường là gì? Những biến pháp nào có thể giúp bạn bảo vệ môi trường | Nttworks.vn

Sơ đồ kiến ​​thức lịch sử lớp 12

XEM VÀ TẢI BẢN ĐỒ KIẾN THỨC LỊCH SỬ LỚP 12 TẠI ĐÂY

Suzy

r n r n"," setting_ads_google_code ":" r n r n r n r n

r n"," setting_product_color ": 0," setting_product_size ": 0," setting_product_size_number ": 0," setting_image_in_content ":" "," setting_show_introtext ": 0," setting_show_image_detail ": 0," setting_process_: 0 "setting_comment_ 0 ": 0," setting_tag_position ":" "," setting_include_wordpress ": 0," setting_include_wordpress_team ": 0," use_resize_image ":" 1 "," use_resize_image_product ": 0," resize_image_ tiny_height "_tiny_umbnail 3" tiny_news_umbnail 3 tiny "120" resize_umbnail " ":" 300 "," resize_news_image_thumbnail_height ":" 200 "," resize_news_image_normal ":" 420 "," resize_news_image_normal_height "," re "," resize_mobile_image_width ": 0," resize_mobile_image_news_image 0, "resize_mobile_mobile_mobile_dung_size" 0, "resize_mobile_mobile_mobile_mage" mobile_news_image_height ": 0," setting_signature_on ":" 1 "," setting_signature_text ":", "" mail_smtpport ": 25," mail_smtphost ":" mail.evara.vn "," mail_smtpuser ":" noreply@evara.vn ", "mail_smtppass": "123 $% ^ qwe", "gmail_smtpuser": "info.z amashop@gmail.com "," gmail_smtppass ":" zamalovely! @ # "," site_group ":" 1 "," site_template_color ": false," setting_update_newdate ":" 1 "," setting_data_schema ":" 1 "," setting_schema_customize ":" "," setting_admin_edit_fast ": false," setting_use_location ": false," setting_tab_data ": false" setting_show_admin_create ": false," setting_cache_on ":" 1 "," setting_cache_time ":" 60 "," site_access ":["2","6"]"setting_global_modules": {"2":["content_new.php"]"u00e1c tr u01b0 u1eddng but u1ec3n đã được sinh ra u00e0n qu u1ed1c"}} "setting_design_page": {"index":[{"page_name":"index","module_name":"content_box_style_tab_categories","extension":"php","directory":"contents"},{"page_name":"index","module_name":"content_category_sub_level","extension":"php","directory":"contents"}]}, "site_group_student_show": "0", "setting_include_file": {"2": "news.php"}};

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.

Protected with IP Blacklist CloudIP Blacklist Cloud