Sơ đồ tư duy Giáo Dục Công Dân 12 cập nhật mới và đầy đủ nhất | Nttworks.vn

Một trang web mới sử dụng WordPress

Hệ thống sơ đồ tư duy GDCD 12 cùng với kiến ​​thức lý thuyết của môn công dân lớp 12 theo hướng sơ đồ giúp thí sinh nắm được các ý trọng tâm và dễ nhớ hơn, tiết kiệm thời gian học tập.

Giáo án công dân lớp 12 gồm các bài học sau:

  • Bài 1: Pháp luật và Đời sống
  • Bài 2: Thực thi pháp luật
  • Bài 3: Công dân bình đẳng trước pháp luật
  • Bài 4: Quyền bình đẳng của công dân trong một số lĩnh vực của đời sống
  • Bài 5: Quyền bình đẳng giữa các dân tộc, các tôn giáo
  • Bài học 6: Công dân có các quyền tự do cơ bản
  • Bài 7: Công dân có quyền dân chủ
  • Bài 8: Công lý với sự phát triển của công dân
  • Bài 9: Quy luật với sự phát triển bền vững của đất nước
  • Bài 10: Quy luật hòa bình và sự phát triển từng bước của nhân loại

Sơ đồ hóa kiến ​​thức môn giáo dục công dân lớp 12

XEM VÀ TẢI BẢN ĐỒ KIẾN THỨC GDCD LỚP 12 TẠI ĐÂY

Suzy

r n r n"," setting_ads_google_code ":" r n r n r n r n

r n"," setting_product_color ": 0," setting_product_size ": 0," setting_product_size_number ": 0," setting_image_in_content ":" "," setting_show_introtext ": 0," setting_show_image_detail ": 0," setting_process_: 0 "setting_comment_ 0 ": 0," setting_tag_position ":" "," setting_include_wordpress ": 0," setting_include_wordpress_team ": 0," use_resize_image ":" 1 "," use_resize_image_product ": 0," resize_image_ tiny_height "_tiny_umbnail 3" tiny_news_umbnail 3 tiny "120" resize_umbnail " ":" 300 "," resize_news_image_thumbnail_height ":" 200 "," resize_news_image_normal ":" 420 "," resize_news_image_normal_height "," re "," resize_mobile_image_width ": 0," resize_mobile_image_news_image 0, "resize_mobile_mobile_mobile_dung_size" 0, "resize_mobile_mobile_mobile_mage" mobile_news_image_height ": 0," setting_signature_on ":" 1 "," setting_signature_text ":", "" mail_smtpport ": 25," mail_smtphost ":" mail.evara.vn "," mail_smtpuser ":" noreply@evara.vn ", "mail_smtppass": "123 $% ^ qwe", "gmail_smtpuser": "info.z amashop@gmail.com "," gmail_smtppass ":" zamalovely! @ # "," site_group ":" 1 "," site_template_color ": false," setting_update_newdate ":" 1 "," setting_data_schema ":" 1 "," setting_schema_customize ":" "," setting_admin_edit_fast ": false," setting_use_location ": false," setting_tab_data ": false" setting_show_admin_create ": false," setting_cache_on ":" 1 "," setting_cache_time ":" 60 "," site_access ":["2","6"]"setting_global_modules": {"2":["content_new.php"]"u00e1c tr u01b0 u1eddng but u1ec3n đã được sinh ra u00e0n qu u1ed1c"}} "setting_design_page": {"index":[{"page_name":"index","module_name":"content_box_style_tab_categories","extension":"php","directory":"contents"},{"page_name":"index","module_name":"content_category_sub_level","extension":"php","directory":"contents"}]}, "site_group_student_show": "0", "setting_include_file": {"2": "news.php"}};

READ  Thông tin tuyển sinh trường Cao đẳng Y tế An Giang | Nttworks.vn

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.

Protected with IP Blacklist CloudIP Blacklist Cloud